Liepājnieku manta, darījumi, biznesa jaunumi

Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumenta un zīmoga atsaukums

Uzskatīt par nederīgu BAIBAS BRŪVELES diplomu par profesionālo vidējo izglītību, sērija DPVA Nr. 034115, ko izdevusi 02.07.2005. Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles profesionālā vidusskola.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Valentinai Alekseevai (Valentina Aleksejeva) piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Mirdzas Ķempes ielā 14–17, Liepājā. Piedzinējs: Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība Pērle M, adrese – Daugavas iela 5–5, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 50,4 kv.m un 3/176 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 5162 17, kadastra Nr. 1700 901 1406. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 22 600,00 EUR. Izsoles solis – 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 21.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2260,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 1.aprīlis, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 2.maijs plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Dmitrijam Komarovam piederošo daļu laulāto kopmantā – ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma Baltijas iela 9–43, Liepāja, ar kadastra Nr.17009005626. Parādnieks: Dmitrijs Komarovs. Piedzinēji: (a) BDR Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība, reģistrācijas Nr. 40008043690, Rīga, Aleksandra Čaka iela 97, LV–1011, (b) Valsts Ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV–1978. Novērtējums: EUR 5500,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa daudzdzīvokļu ēkas 5.stāvā Liepājas pilsētas Karostas mikrorajonā, ar kadastra apzīmējumu Nr.17009005626, ar kopējo platību 49,6 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 496/36632 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 17000020074003, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000020581. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17009005626. Pirmās izsoles sākumcena EUR 5500,00. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2022.gada 5.aprīlis plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2022.gada 5.maijs plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 25.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 550,00. Tālr. 63232382.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 01.04.2022
Reģistrācijas numurs: 40203390976
Firma: SIA 8B
Pamatkapitāls: 1 133 000 EUR
Adrese: Liepāja, Grīzupes iela 8

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 01.04.2022
Reģistrācijas numurs: 40203390957
Firma: SIA BLNC
Pamatkapitāls: 2 800 EUR
Adrese: Liepāja, Jaunā ostmala 1

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 31.03.2022
Reģistrācijas numurs: 40203390567
Firma: SIA VessTech Baltic
Pamatkapitāls: 2 800 EUR
Adrese: Liepāja, Kuģinieku iela 5

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 31.03.2022
Reģistrācijas numurs: 40203390590
Firma: SIA KOPERVIK SHIP MANAGEMENT LATVIA
Pamatkapitāls: 2 800 EUR
Adrese: Liepāja, Kuģinieku iela 5

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 30.03.2022
Reģistrācijas numurs: 50203390111
Firma: SIA "MetaGen Medical Company"
Pamatkapitāls: 2 800 EUR
Adrese: Liepāja, Strautu iela 10 – 1

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LŪCIJA UPENIECE, personas kods 050128–XXXXX, miršanas datums 20.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 221818.
Testaments tiks nolasīts 2.maijā plkst. 11.00 zvērinātas notāres Vinetas Novickas birojā Zivju ielā 3, Liepājā. Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIHAILS MUTORS, personas kods 010165–XXXXX, miršanas datums 19.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: BRIGITA TĪDE, personas kods 160642–XXXXX, miršanas datums 05.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 221863.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2022. gada 20. aprīlī plkst.12.00 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā Kuršu ielā 10.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: BIRUTA KUZMINA, personas kods 210152–XXXXX, miršanas datums 14.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VINETA LAGZDIŅA, personas kods 260964–XXXXX, miršanas datums 29.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LĪNA VISMIŅA, personas kods 291228–XXXXX, miršanas datums 28.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDVĪNS ZĪLE, personas kods 130356–XXXXX, miršanas datums 07.01.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IVARS LĀCIS, personas kods 141244–XXXXX, miršanas datums 10.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS BUČKOVSKIS, personas kods 260757–XXXXX, miršanas datums 13.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JOZS VAŠKUS, personas kods 021252–XXXXX, miršanas datums 04.01.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GAĻINA CEGOĻŅIKA, personas kods 271054–XXXXX, miršanas datums 08.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALDA STRAUME, personas kods 300165–XXXXX, miršanas datums 13.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRĪTE RIMMA, personas kods 010450–XXXXX, miršanas datums 12.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ERIHS NICS, personas kods 110858–XXXXX, miršanas datums 16.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALFONS SEILIS, personas kods 040727–XXXXX, miršanas datums 11.12.2008.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras lieta Nr. C69171022 "PlusPlus Baltic" OU prasībā pret KIRU BOGDANOVU par naudas piedziņu. Kurzemes rajona tiesa paziņo Kirai Bogdanovai, dzim. 1981. gada 8. novembrī, kurai pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Ģenerāla Baloža ielā 57–6A, Liepājā, ka civillietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Ilze Fišere, kurai atbildētāja var pieteikt noraidījumu, ja pastāv Civilprocesa likuma 19. pantā norādītie apstākļi. Atbildētājiem ir Civilprocesa likuma 74. pantā un 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības. Procesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, ir jāizmanto ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Saīsināts spriedums tiks sastādīts un būs pieejams tiešsaistes sistēmā no 2022. gada 10. maija.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C69160721, Īpašnieku biedrības "Ķempes 8" vienkāršotās procedūras prasībā pret MEHMETU TUZU (MEHMET TUZCU) par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam Mehmetam Tuzu, dzim. 1966.gada 1.martā, pēdējā zināmā dzīvesvieta – Mirdzas Ķempes ielā 8–44, Liepājā, ka 2022.gada 19.jūlijā tiesnese M.Jansone minēto Īpašnieku biedrības "Ķempes 8" prasību izskatīs rakstveida procesā un lietā pieņemtais saīsinātais spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā no 2022.gada 19.jūlija. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļā noteiktajam pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Atbildētājs Mehmets Tuzu ne vēlāk kā 7 dienas pirms lietas izskatīšanas laika var izmantot šādas procesuālās tiesības: pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu lietas dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājam Mehmetam Tuzu ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus – paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai internetā vietnē www.manastiesas.lv, sadaļā "Dokumentu paraugi" vai vietnē www.elieta.lv. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā.