Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles


Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam SIA BALTKOM, juridiskā adrese: Oskara Kalpaka iela 5/9, Liepāja, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Oskara Kalpaka ielā 5/7/9, Liepājā. Piedzinēji: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, AS Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 31, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no ēkām, būvēm un izbūvēm (skatīt īpašuma novērtējumu), reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2959, kadastra Nr. 1700 520 0192. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 115 600,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 86 700,00 EUR. Izsoles solis 1500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 24.janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 11 560,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 4.janvāris izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 3.februāris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vieta: Lielais prospekts 54–3, Ventspils, pārdod pirmajā izsolē parādniekam SIA "Dzīvoklis LV" piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Piltenes ielā 4–13, Liepājā. Piedzinēji: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1A, Liepāja; Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 39,1 kv.m un 391/29194 kopīpašuma domājamajām daļām no būves un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.295313, kadastra Nr. 1700 901 7769. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 4300,00 EUR. Izsoles solis – 430,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 24.janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Beitānes, reģistrācijas Nr.LV32674811093, depozīta kontā LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 430,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 4.janvāris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 3.februāris plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 63622289.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 30.12.2021
Reģistrācijas numurs: 40203370221
Firma: SIA A.G. Partneri
Pamatkapitāls: 2 EUR
Adrese: Liepāja, 1905. gada iela 46 – 3, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 28.12.2021
Reģistrācijas numurs: 40203369754
Firma: SIA EM34
Pamatkapitāls: 100 EUR
Adrese: Liepāja, Eduarda Tisē iela 58 – 16, LV–3411

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 28.12.2021
Reģistrācijas numurs: 40203369684
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SGI"
Pamatkapitāls: 10 EUR
Adrese: Liepāja, Matrožu iela 5 – 4, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 27.12.2021
Reģistrācijas numurs: 40203369345
Firma: SIA "MK Reverss"
Pamatkapitāls: 50 EUR
Adrese: Liepāja, Pļavu iela 17, LV–3411

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 30.12.2021
Reģistrācijas numurs: 40203370109
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "iDeCargo"
Pamatkapitāls: 100 EUR
Adrese: Liepāja, Vānes iela 9 – 46, LV–3405

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TATJANA LAGZDIŅA, personas kods 160755–XXXXX, miršanas datums 16.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZIDRA TARASKINA, personas kods 250530–XXXXX, miršanas datums 10.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TATJANA MAKUHA, personas kods 080348–XXXXX, miršanas datums 09.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEĻENA RASTATUROVA (ELENA RASTATUROVA), personas kods 326783–XXXXX, miršanas datums 01.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIĶELIS LĪBEKS, personas kods 051148–XXXXX, miršanas datums 07.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RASMA SAMATE, personas kods 261039–XXXXX, miršanas datums 23.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 217621.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2022. gada 10. janvārī plkst.14.00 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ADELE DOMICELE PISKUNOVA, personas kods 170440–XXXXX, miršanas datums 18.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69432821, Liepājas valstspilsētas pašvaldības vienkāršotās procedūras prasībā pret DMITRIJU SIPALO par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājam Dmitrijam Sipalo, dzim. 2001.gada 6.oktobrī, dzīvesvieta: Labraga ielā 11, Liepājā, ka 2022.gada 23.martā tiesnese I. Pelnēna minēto Liepājas valstspilsētas pašvaldības vienkāršotās procedūras prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtais saīsinātais spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā no 2022.gada 23.marta. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļā noteiktajam pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Atbildētājam Dmitrijam Sipalo ne vēlāk kā 7 dienas pirms lietas izskatīšanas laika var izmantot šādas procesuālās tiesības: pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem un izgatavot to atvasinājumus, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, saņemt spriedumu, lēmumu un citus lietā esošos dokumentus vai to atvasinājumus, kā arī izmantot citas procesuālās tiesības, kuras tām piešķirtas ar šo likumu, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājam Dmitrijam Sipalo ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus – paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai internetā vietnē www.elieta.lv. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā.

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C68351921, SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" vienkāršotās procedūras prasībā pret Kristapu Švānu par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam KRISTAPAM ŠVĀNAM, dzim. 1985.gada 16.februārī, ka 2022.gada 28.janvārī tiesnese A. Grāvīte minēto lietu izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un saīsinātais spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2022.gada 28.janvārī, kas uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 20.pantu atbildētājam ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, pārsūdzēt nolēmumu. Civilprocesa likumā minētās tiesības, kas saistītas ar pieteikuma sagatavošanu izskatīšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms pieteikuma izskatīšanas. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta trešo daļu tiesa pēc puses rakstveida lūguma saīsināto spriedumu vai atbilstoši šā likuma 193.pantā noteiktajam sprieduma saturam sastādīto spriedumu nekavējoties nosūta pusei.