Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles


Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod otrajā izsolē savstarpēji saistītus nekustamos īpašumus Ventspils iela 9–6, Liepāja, ar kadastra Nr. 17009022551, un Ventspils iela 9–8, Liepāja, ar kadastra Nr. 17009021516, kas pieder Jurijam Kozlovam. Parādnieks: Jurijs Kozlovs. Piedzinēji: Valsts Ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr. 90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV–1978, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģistrācijas Nr. 90001870675, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV–1010, Grobiņas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000058625, Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas nov., LV–3430, AS Luminor Bank Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr. 40203154352, Skanstes iela 12, Rīga, LV–1013. Novērtējums: EUR 20 100,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: divi savstarpēji saistīti dzīvokļu īpašumi pirmskara laika daudzdzīvokļu ēkas 2. stāvā, ar kadastra apzīmējumiem Nr. 17009022551 un 17009021516. Dzīvokļa īpašums Nr. 6 ar kopējo platību 40,6 kv.m, kā arī pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 406/3128 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 17000120531001, būves ar kadastra apzīmējumu 17000120531002, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000120531. Dzīvokļa īpašums Nr. 8 ar kopējo platību 38 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās 380/3128 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 17000120531001, būves ar kadastra apzīmējumu 17000120531002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000120531. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr. 17009022551, un Nr. 17009021516. Otrās izsoles sākumcena EUR 15 075,00. Izsoles solis EUR 800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 1. septembris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 1. oktobris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 21. septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 2010,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2. stāvs, Liepāja, saskaņā ar Ministru kabineta 02.07.2013. noteikumiem Nr. 364 "Par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu", pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas atrodas Krišjāņa Valdemāra ielā 70, Liepājā. Kreditori: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja, zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, adrese: Klaipēdas iela 19/21–305, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 572 m2, dzīvojamās mājas un saimniecības ēkām, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1640, kadastra Nr. 1700 040 0076. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 58 900,00 EUR. Izsoles solis 1200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 16. septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 5890,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2020. gada 27. augusts, izsoles noslēguma datums un laiks – 2020. gada 28. septembris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2. stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Romānam Mežvinskim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Tirgus ielā 40 – 3, Liepājā. Piedzinējs: AS Luminor Bank, kuru pārstāv AS Luminor Bank Latvijas filiāle, adrese: Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 17,9 m2 un 179/2905 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3178 3, kadastra Nr. 1700 902 9613. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 4000,00 EUR. Izsoles solis 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 16. septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr. LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 400,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2020. gada 27. augusts, izsoles noslēguma datums un laiks – 2020. gada 28. septembris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu Tērauda iela 13–13a, Liepāja, ar kadastra Nr.17009022984, kas pieder Jānim Papirtim. Parādnieks: Jānis Papirtis. Piedzinēji: SIA Liepājas Namu Apsaimniekotājs, reģistrācijas Nr.42103004583, Tukuma iela 1A, Liepāja, LV–3416, Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401. Novērtējums: EUR 900,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: vienistabas dzīvoklis pirmskara laika daudzdzīvokļu ēkas 1. stāvā Liepājas pilsētas Jaunliepājas mikrorajonā, ar kadastra apzīmējumu Nr. 17009022984, ar kopējo platību 25,5 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 255/4199 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 17000210166002, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000210166. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr. 17009022984. Otrās izsoles sākumcena EUR 675,00. Izsoles solis EUR 50,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 28. augusts plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 28. septembris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 17. septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 90,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Jekaterinai Ņedbajevai piederošo nekustamo īpašumu Viršu ielā 7–43, Liepājā, kadastra Nr. 17009026351. Parādniece: Jekaterina Ņedbajeva. Piedzinēji: SIA Liepājas Namu Apsaimniekotājs, reģistrācijas Nr. 42103004583, Tukuma iela 1A, Liepāja, LV–3416, Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401, Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr. 90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV–1978. Novērtējums: EUR 6500,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, ar kadastra apzīmējumu 17009026351, ar kopējo platību 49,7 kv.m, kas izvietots individuāla projekta daudzdzīvokļu ēkas 5. stāvā Liepājas pilsētas Tosmares mikrorajonā. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr. 17009026351. Pirmās izsoles sākumcena EUR 6500,00. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 28. augusts, plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 28. septembris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 17. septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 650,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod otrajā izsolē Dmitrijam Tuhvatuļinam piederošo ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma Viršu iela 5A–34, Liepāja, kadastra Nr. 17009027771. Parādnieks: Dmitrijs Tuhvatuļins. Piedzinēji: Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr. 90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV–1978, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģistrācijas Nr. 90001870675, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV–1010. Novērtējums: EUR 3500,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma individuāla projekta daudzdzīvokļu ēkas 2. stāvā Liepājas pilsētas Tosmares mikrorajonā, ar kadastra apzīmējumu 17009027771. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr. 17009027771. Otrās izsoles sākumcena EUR 2625,00. Izsoles solis EUR 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 28. augusts, plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 28. septembris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 17. septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 350,00. Tālr. 63232382.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103000897
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS ŪDENS"
Parakstītais pamatkapitāls: 24 223 971.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 24 223 971.00 EUR
Reģistrēts: izmaiņas pamatkapitālā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 25.08.2020.

Reģistrācijas numurs: 40103933879
Firma: SIA "Albergo"
Adrese: Liepāja, Eduarda Tisē iela 75 – 63
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 25.08.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103004583
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS"
Parakstītais pamatkapitāls: 107 764.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 107 764.00 EUR
Reģistrēts: izmaiņas pamatkapitālā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 25.08.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 25.08.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203254635
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV12ZZZ40203254635
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību GuD Productions
Adrese: Liepāja, Vaiņodes iela 5/7
Parakstītais pamatkapitāls: 2700.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2700.00 EUR
Valde: Artūrs Dzirne-Dzirnis, personas kods 1709XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Mārtiņš Feldmanis, personas kods 2305XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Jurģis Ozols, personas kods 2402XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 25.08.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203254851
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV97ZZZ40203254851
Firma: SIA "SEC"
Adrese: Liepāja, Krišjāņa Barona iela 11 – 1N
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Andrius Sergijenko, dzimšanas datums: 29.10.1990., personu apliecinošā dokumenta dati: Identifikācijas karte, Nr. 14875319, izdošanas datums: 21.05.2018., Lietuvas Republika, izdevējs: KLAIPEDA (31), valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 24.08.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203254438
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV93ZZZ40203254438
Firma: SIA Tropical Bar
Adrese: Liepāja, Strazdu iela 14 – 3
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Mareks Alberts, personas kods 2507XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 40103733877
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grand Deko"
Adrese: Liepāja, Pasta iela 22 – 5
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Jānis Sīmanis, personas kods 0106XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Agnese Dūduma, personas kods 1008XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 21.08.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 20.08.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203253926
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV46ZZZ40203253926
Firma: SIA "LPX SERVISS"
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 12 – 11
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Elvijs Ziediņš, personas kods 2510XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 42103106710
Firma: SIA "Fancounter technologies"
Adrese: Liepāja, Ganību iela 181A
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Mareks Protasovs, personas kods 3003XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Mareks Protasovs, personas kods 3003XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 13.08.2020. dalībnieka lēmumu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 19.08.2020.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Ganību iela 181A

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 19.08.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103113426
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV33ZZZ42103113426
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRO–N"
Adrese: Liepāja, Lauku iela 31/35
Parakstītais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Valde: Māris Nagla, personas kods 0603XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 19.08.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103113445
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV05ZZZ42103113445
Firma: SIA "IDEAS SYSTEM"
Adrese: Liepāja, Flotes iela 16
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1400.00 EUR
Valde: Lāsma Švarca, personas kods 1809XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALERIJS SEROVS (VALERY SEROV), personas kods 181045–XXXXX, miršanas datums 03.06.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LILIJA GURŽIJA (LILIYA GURZHIY), personas kods 191038–XXXXX, miršanas datums 30.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 30.07.2021.
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: STAŅISLAVA (STANISLAVA) STONE, personas kods 111025–XXXXX, miršanas datums 12.02.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos. Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2020. gada 15. septembrī plkst. 12.00 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIKTORS CĒRPIŅŠ, personas kods 050541–XXXXX, miršanas datums 10.02.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OSVALDS ANSIS KRAMĒNS, personas kods 190829–XXXXX, miršanas datums 18.02.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNĀRS BRIKMANIS, personas kods 031159–XXXXX, miršanas datums 11.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS BERGMANIS, personas kods 191035–XXXXX, miršanas datums 09.08.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALMA JAUNBĒRZA, personas kods 131238–XXXXX, miršanas datums 15.05.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SILVIJA KOLTUNOVA, personas kods 011044–XXXXX, miršanas datums 17.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VERA BARONE, personas kods 010735–XXXXX, miršanas datums 12.08.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LAIMDOTA VIĻUMSONE, personas kods 280148–XXXXX, miršanas datums 02.08.2020.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIRDZA STUĻĢE, personas kods 110234–XXXXX, miršanas datums 30.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDRIS DREIMANIS, personas kods 070947–XXXXX, miršanas datums 02.08.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GAĻINA ŠEVČENKO (GALINA SHEVCHENKO), personas kods 220458–XXXXX, miršanas datums 17.06.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARIJA TATARENKOVA, personas kods 160548–XXXXX, miršanas datums 25.05.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RAISA PAHARJA, personas kods 101037–XXXXX, miršanas datums 28.03.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILMARS ERNESTS ŠILDERS, personas kods 081229–XXXXX, miršanas datums 17.01.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZIDRA ZENTA KAZAKA, personas kods 091233–XXXXX, miršanas datums 27.05.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C69300120 Jūlijas Jonkienes prasībā pret ROMĀNU BONDAREVU, pers. kods 2903XX–XXXXX, par atsevišķas aizgādības noteikšanu. Atbildētāju Romānu Bondarevu tiesa uzaicina ierasties uz tiesas sēdi 2020.gada 6.oktobrī plkst.10.00 Kurzemes rajona tiesā, Liepājā, Republikas ielā 14, 7.zālē. Neierašanās gadījumā lietu var izskatīt bez atbildētāja piedalīšanās.

Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) uzaicina MĀRTIŅU BITI, dzim. 2000.gada 4.jūlijā, ierasties uz tiesas sēdi 2020.gada 5.novembrī plkst. 10.00 Kurzemes rajona tiesā, Liepājā, Tiesu ielā 5, 3.stāvā, 9.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C69240320 AAS "BTA Baltic Insurance Company" vienkāršotas procedūras prasībā pret Nameju Bāriņu un Mārtiņu Biti par naudas piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) uzaicina JONU KAZLAUSKU, dzim. 1969.gada 25.aprīlī, ierasties uz tiesas sēdi 2020.gada 27.oktobrī plkst. 10.00 Kurzemes rajona tiesā, Liepājā, Tiesu ielā 5, 3.stāvā, 9.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C69300320 Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" vienkāršotas procedūras prasībā pret Jonu Kazlausku par naudas piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez viņa klātbūtnes.