Nekustamo īpašumu izsoles Liepājā no 2019.gada jūlija sākumam līdz decembra beigām

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Evijai Viļnovičai piederošo nekustamo īpašumu - Cenkones iela 10a-7, Liepāja; kadastra Nr. 17009030406. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 300 EUR, pirmās izsoles sākumcena - 300 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 30 EUR. Izsoles sākums 27.12.2019., noslēgums 27.01.2020. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena - 16.01.2020. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 16.01.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 30 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Vladimiram Ivanovam piederošo nekustamo īpašumu - O.Kalpaka iela 64-62, Liepāja, kadastra Nr. 1700 902 1102. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 1600 EUR, otrās izsoles sākumcena - 1200 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 100 EUR. Izsoles sākums 27.12.2019., noslēgums 27.01.2020. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena - 16.01.2020. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 16.01.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 160 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei Tatjanai Martiņenko piederošo nekustamo īpašumu - Ģenerāļa Baloža iela 27-58, Liepāja, kadastra Nr. 1700 902 4712. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 4600 EUR, otrās izsoles sākumcena - 3450 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 300 EUR. Izsoles sākums 27.12.2019., noslēgums 27.01.2020. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena - 16.01.2020. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 16.01.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 460 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieka mantu atzīto nekustamo īpašumu - Lēņu iela 7-6, Liepāja; kadastra Nr. 17009014114. Piedzinējs - Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 3800 EUR, pirmās izsoles sākumcena - 3800 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 300 EUR. Izsoles sākums 27.12.2019., noslēgums 27.01.2020. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena - 16.01.2020. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 16.01.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 380 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekiem Jevgenijam Zubarevam, Aleksejam Zubarevam, Vladislavam Hasnašam, Jeļenai Daņilovai piederošo nekustamo īpašumu - Viršu iela 8-44, Liepāja; kadastra Nr. 17009014917. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 5800 EUR, pirmās izsoles sākumcena - 5800 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 300 EUR. Izsoles sākums 27.12.2019., noslēgums 27.01.2020. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena - 16.01.2020. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 16.01.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 580 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Ervīnam Rebānam piederošās 8/19 daļas no nekustamā īpašuma - Šķēdes iela 21-2, Liepāja, kadastra Nr. 1700 902 2740. Piedzinējs - SIA GelvoraSergel, Cēsu iela 31/3, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 5700 EUR, otrās izsoles sākumcena - 4275 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 300 EUR. Izsoles sākums 27.12.2019., noslēgums 27.01.2020. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena - 16.01.2020. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 16.01.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 570 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, saskaņā ar Ministru kabineta 02.07.2013. noteikumiem Nr.364 "Par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu", pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas atrodas Eduarda Veidenbauma ielā 18 - 3A, Liepājā. Kreditori: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", adrese: Tukuma iela 1A, Liepāja, un Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 27,4 m2 un 2740/50273 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un palīgceltnes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4321 3a, kadastra Nr. 1700 900 6360. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 3700,00 EUR. Izsoles solis 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 8.janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma -370,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 19.decembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 20.janvāris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei SIA X sēta, reģ. Nr. 42103039369, jur.adrese: "Kubs", Salacgrīvas pag., Svētciems, Salacgrīvas nov. piederošo nekustamo īpašumu - Ziemupes iela 14, Liepāja, kadastra Nr. 17000120815. Piedzinējs - Latvijas valsts. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 4800 EUR, otrās izsoles sākumcena - 3600 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 300 EUR. Izsoles sākums 27.12.2019., noslēgums 27.01.2020. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena - 16.01.2020. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 16.01.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 480 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Evijai Viļnovičai piederošo nekustamo īpašumu - Matīsa Gūtmaņa iela 7-6, Liepāja; kadastra Nr. 17009030750. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 400 EUR, pirmās izsoles sākumcena - 400 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 40 EUR. Izsoles sākums 27.12.2019., noslēgums 27.01.2020. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena - 16.01.2020. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 16.01.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 40 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta: Klaipēdas iela 19/21-305, Liepāja, rīko nekustamā īpašuma Pampāļu iela 7, Liepāja, kadastra numurs 17000420309, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 608 kv.m un dzīvojamās mājas. Nekustamā īpašuma īpašnieks- Kaspars Pāvils. Piedzinējs - valsts. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākuma cena) - 41 000 EUR, izsoles solis - 3000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019. gada 30. decembrim tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģistrācijas Nr.08087510616, depozīta kontā Nr.LV11TREL919911700100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 4100 EUR apmērā, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv), jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 10.decembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 9.janvāris plkst.13.00. Tālrunis informācijai 63451351; 20176868, e-pasts: juris.kalnins@lzti.lv.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta: Klaipēdas iela 19/21-305, Liepāja, rīko nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 6-35, Liepāja, kadastra numurs 17009025867, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 35, ar kopējo platību 51,8 kv.m un kopīpašuma 518/36752 domājamās daļas no būves ar kad. Nr. 17000020247001, un 518/36752 domājamās daļas no zemes, kad. Nr. 17000020508. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Valentīns Samarins. Piedzinējs - SIA Julianus Inkasso Latvija, jur. adrese: Turaidas iela 3, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākuma cena) - 6400 EUR, izsoles solis - 640 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 30. decembrim tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģistrācijas Nr.08087510616, depozīta kontā Nr.LV11TREL919911700100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 640 EUR apmērā, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv), jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 10.decembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 9.janvāris plkst.13.00. Tālrunis informācijai. 63451351; 20176868, e-pasts: juris.kalnins@lzti.lv.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Ruslanai Vitjukai (Budaševskai) piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Ventas ielā 4 - 26, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3164 26, kadastra Nr. 1700 900 0325. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek AS ''Swedbank'', adrese: Balasta dambis 15, Rīga, labā.
1. Nekustamā īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr.26 ar kopējo platību 60,8 m² un kopīpašuma 608/39670 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas.
3. Izsoles sākumcena - EUR 19 600,00 (deviņpadsmit tūkstoši seši simti euro un 00 centi).6.4. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 12.decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 1960,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru;
7. Kreditoru prasījumi tiks apmierināti Civilprocesa likuma 75.nodaļā noteiktajā kārtībā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - EUR 1000,00. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 22.novembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 23.decembris plkst.13.00.
Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Ivaram Bumbulim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Lāčplēša ielā 57/59 - 1, Liepājā. Piedzinēji: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, Natālija Dinberga, Valsts ieņēmumu dienests, adrese: Talejas iela 1, Rīga, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde, adrese - Bāriņu iela 3, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 40,3 m2 un 403/5213 kopīpašuma domājamām daļām no būves, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4616 1, kadastra Nr. 1700 901 1861. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 5900,00 EUR. Izsoles solis 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 9.decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 590,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 19.novembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 19.decembris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Janai Petrenko piederošo nekustamo īpašumu - Metalurgu iela 7a-6, Liepāja, kadastra Nr. 17009023704. Piedzinējs - SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 6200 EUR, pirmās izsoles sākumcena - 6200 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 400 EUR. Izsoles sākums 15.11.2019., noslēgums 16.12.2019. plkst. 13.00. Izsoles 20. diena - 05.12.2019. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 05.12.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 620 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Anastasijai Šistakovai piederošo nekustamo īpašumu - Pāvilostas iela 8-49, Liepāja, kadastra Nr. 17009027149. Piedzinējs - SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 6000 EUR, pirmās izsoles sākumcena - 6000 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 300 EUR. Izsoles sākums 15.11.2019., noslēgums 16.12.2019. plkst. 13.00. Izsoles 20. diena - 05.12.2019. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 05.12.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 600 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Vjačeslavam Morozam piederošo nekustamo īpašumu - Ģenerāļa Baloža iela 11-47, Liepāja, kadastra Nr. 17009026844. Piedzinējs - SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 3400 EUR, pirmās izsoles sākumcena - 3400 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 150 EUR. Izsoles sākums 15.11.2019., noslēgums 16.12.2019. plkst. 13.00. Izsoles 20. diena - 05.12.2019. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 05.12.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 340 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei SIA Baltic Ports Property, reģ. Nr. 42103062115, jur.adrese Rīgas iela 32-1, Liepāja, piederošo nekustamo īpašumu - Rīgas iela 32-1, Liepāja, kadastra Nr. 17005210248. Piedzinējs - Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 29 300 EUR, pirmās izsoles sākumcena - 29 300 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 500 EUR. Izsoles sākums 14.11.2019., noslēgums 16.12.2019. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena - 04.12.2019. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 04.12.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 2930 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Ingai Lukatei piederošo nekustamo īpašumu - Lāčplēša ielā 25-11, Liepājā, kadastra Nr. 17009017795. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 3900 EUR, pirmās izsoles sākumcena - 3900 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 250 EUR. Izsoles sākums 13.11.2019, noslēgums 13.12.2019 plkst. 13.00. Izsoles 20.diena - 03.12.2019. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 03.12.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 390 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Liepājas pilsētas domē Rožu ielā 6, Liepājā, 2019. gada 11.decembrī plkst.17.00 notiks Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu mutiska izsole ar augšupejošu soli, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:
1. Dzīvokļa īpašums Ludviķa ielā 23-5, Liepājā, kadastra Nr.17009030088, ar kopējo platību 28 kv.m, kas atrodas trīsstāvu 5 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 3.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 2600,00 EUR, nodrošinājums - 260,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
2. Dzīvokļa īpašums Nākotnes 19-18, Liepājā, kadastra Nr.17009032694, ar kopējo platību 34,5 kv.m, kas atrodas divstāvu 20 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 1600,00 EUR, nodrošinājums - 160,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
3. Dzīvokļa īpašums Tērauda ielā 11-12, Liepājā, kadastra Nr.17009032086, ar kopējo platību 53,8 kv.m, kas atrodas divstāvu 4 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 2800,00 EUR, nodrošinājums - 280,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
4. Dzīvokļa īpašums Tirgus ielā 26-13, Liepājā, kadastra Nr.17009032557, ar kopējo platību 23 kv.m, kas atrodas divstāvu 5 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 1500,00 EUR, nodrošinājums - 150,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
5. Dzīvokļa īpašums Turaidas ielā 3-6, Liepājā, kadastra Nr.17009032757, ar kopējo platību 41,8 kv.m, kas atrodas trīsstāvu 30 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 5600,00 EUR, nodrošinājums - 560,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
6. Dzīvokļa īpašums Ventspils ielā 9-5, Liepājā, kadastra Nr.17009031902, ar kopējo platību 38,5 kv.m, kas atrodas divstāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 3800,00 EUR, nodrošinājums - 380,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
7. Dzīvokļa īpašums Zirņu ielā 37-8, Liepājā, kadastra Nr.17009030766, ar kopējo platību 31,2 kv.m, kas atrodas divstāvu 13 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 2600,00 EUR, nodrošinājums - 260,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
Izsolāmo mantu var apskatīt, zvanot SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", tālr.63470303, taustiņš "1". Dokumentus pieņem līdz 2019. gada 10.decembrim plkst.16.00 Liepājā, Zivju ielā 11/13, 2.kabinetā, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde". Nodrošinājums iemaksājams līdz 2019. gada 10.decembrim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE", reģistrācijas Nr.90002066769, AS "SEB BANKA", konta Nr.LV 12UNLA0050007588848. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama viena mēneša laikā no maksājuma paziņojuma saņemšanas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē - www.liepaja.lv.

Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2019. gada 27.novembrī plkst.17.00 notiks Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu mutiska izsole ar augšupejošu soli, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:
1. Dzīvokļa īpašums Ģenerāļa Baloža ielā 48-7, Liepājā, kadastra Nr.17009031252, ar kopējo platību 40,8 kv.m, kas atrodas divstāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 1700,00 EUR, nodrošinājums - 170,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
2. Dzīvokļa īpašums Ģenerāļa Baloža ielā 57-4A, Liepājā, kadastra Nr.17009031719, ar kopējo platību 41,1 kv.m, kas atrodas divstāvu 16 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 1800,00 EUR, nodrošinājums - 180,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
3. Dzīvokļa īpašums Ģenerāļa Baloža ielā 59-6, Liepājā, kadastra Nr.17009012451, ar kopējo platību 47 kv.m, kas atrodas divstāvu 14 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 2200,00 EUR, nodrošinājums - 220,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
4. Dzīvokļa īpašums Klāva Ukstiņa ielā 49-4, Liepājā, kadastra Nr.17009030627, ar kopējo platību 23,4 kv.m, kas atrodas divstāvu 8 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 3200,00 EUR, nodrošinājums - 320,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
5. Dzīvokļa īpašums Laivu ielā 9-7, Liepājā, kadastra Nr.17009032558, ar kopējo platību 18 kv.m, kas atrodas trīsstāvu 12 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 900,00 EUR, nodrošinājums - 90,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.
6. Dzīvokļa īpašums Atmodas bulvārī 33-6, Liepājā, kadastra Nr.17009032776, ar kopējo platību 41,8 kv.m, kas atrodas divstāvu 8 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 5100,00 EUR, nodrošinājums - 510,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
7. Dzīvokļa īpašums Baidzeles ielā 10-20, Liepājā, kadastra Nr.17009032081, ar kopējo platību 27,7 kv.m, kas atrodas trīsstāvu 12 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 1700,00 EUR, nodrošinājums - 170,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
8. Dzīvokļa īpašums Brīvības ielā 65-5, Liepājā, kadastra Nr.17009032911, ar kopējo platību 39,8 kv.m, kas atrodas divstāvu 11 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 1200,00 EUR, nodrošinājums - 120,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
Izsolāmo mantu var apskatīt, zvanot SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", tālr.63470303, taustiņš "1". Dokumentus pieņem līdz 2019. gada 26.novembrim plkst.16.00 Liepājā, Zivju ielā 11/13, 2.kabinetā, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde". Nodrošinājums iemaksājams līdz 2019. gada 26.novembrim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE", reģistrācijas Nr.90002066769, AS "SEB BANKA", konta Nr.LV 12UNLA0050007588848. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama viena mēneša laikā no maksājuma paziņojuma saņemšanas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē - www.liepaja.lv.

Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758; juridiskā adrese: Vaļņu ielā 28, Rīgā, LV-1980) elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar lejupejošu soli pārdod valsts nekustamos īpašumus:
[..]
3) Kārklu ielā 12, Liepājā (kadastra numurs 1700 015 0027), kas sastāv no zemes vienības 12199 m² platībā. Izsoles sākumcena EUR 22000. Izsoles solis - EUR 200.
[..]
Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 10.novembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.
Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.
Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
Saskaņot objektu apskates laiku var valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi", tālrunis uzziņām 80002000, 26320958.
Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēguma dienai.
http://www.vni.lv.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, saskaņā ar Ministru kabineta 02.07.2013. noteikumiem Nr.364 "Par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu", pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu, kas atrodas Talsu ielā 60, Liepājā. Kreditors: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1560 m2 un būvēm, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4399, kadastra Nr. 1700 014 0249. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas 17 900,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 13 425,00 EUR. Izsoles solis 600,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 4.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 1790,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 15.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 14.novembris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

SIA "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" izsludina nekustamā īpašuma Liepājā, Klaipēdas ielā 92, pirmo rakstisko izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums - nedzīvojamās telpas Nr. NT16 ar kopējo platību 253,0 m², kadastra Nr. 17009014830, atrodas Liepājā, Klaipēdas ielā 92, un ir reģistrēts Liepājs pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1784-NT16, kā arī pie nedzīvojamo telpu īpašuma piederošā kopīpašuma 95/1000 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra apzīmējums 1700 043 0043). Īpašuma sākumcena - 56 000,00 EUR, Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 5600 (pieci tūkstoši seši simti euro), solis - 500,00 EUR. Izsoles datums - 2019.gada 11. novembris plkst. 13.00. Izsoles vieta - Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013. Izsoles noteikumi pieejami www.lnmc.lv.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei Tatjanai Martiņenko piederošo nekustamo īpašumu - Ģenerāļa Baloža iela 27-58, Liepāja, kadastra Nr. 1700 902 4712. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 4600 EUR, otrās izsoles sākumcena - 3450 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 300 EUR. Izsoles sākums 14.10.2019., noslēgums 13.11.2019. plkst.13.00. Izsoles 20.diena - 03.11.2019. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 03.11.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 460 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, saskaņā ar Ministru kabineta 02.07.2013. noteikumiem Nr.364 "Par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu", pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas atrodas Lielajā ielā 1 - 45, Liepājā. Kreditori: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", adrese: Tukuma iela 1A, Liepāja, un Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 31,6 m2 un 1/100 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 683 A-45, kadastra Nr. 1700 900 1766. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 13 500,00 EUR. Izsoles solis 700,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 28.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 1350,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 8.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 7.novembris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Uldim Spāģim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Viršu ielā 8 - 70, Liepājā. Piedzinēji: MAS "PNB Banka" (AS "Norvik Banka"), adrese: Elizabetes iela 15 - 2, Rīga, SIA "Latvijas Mobilais Telefons", adrese: Ropažu iela 6, Rīga, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 49,2 m2 un 492/36315 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4912 70, kadastra Nr. 1700 902 8985. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 4500,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 28.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 450,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 8.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 7.novembris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Jānim Žigo piederošo nekustamo īpašumu - Jelgavas iela 14-74, Liepāja, kadastra Nr. 17009009541. Piedzinējs - Luminor Bank AS Latvijas filiāle, Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 8800 EUR, pirmās izsoles sākumcena - 8800 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 600 EUR. Izsoles sākums 04.11.2019., noslēgums 04.12.2019. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena - 24.11.2019. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 24.11.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 880 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām: 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Valerijam Grabovskim piederošo nekustamo īpašumu - Viršu iela 8-74, Liepāja, kadastra Nr. 1700 902 6887. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 3100 EUR, otrās izsoles sākumcena - 2325 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 150 EUR. Izsoles sākums 14.11.2019., noslēgums 16.12.2019. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena - 04.12.2019. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 04.12.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 310 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2019. gada 6.novembrī plkst.17.00 notiks Liepājas pilsētas pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma mutiska izsole ar augšupejošu soli, kurā tiks piedāvāts nekustamais īpašums Dzelzceļnieku ielā 1, Liepājā, kadastra Nr.1700 021 0189, kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 1700 021 0189) 1248 kv.m platībā, skolas ēkas ar kopējo platību 875,40 kv.m (kadastra apzīmējums 1700 021 0189 001) un palīgceltnes (saimniecības ēka), ar kopējo platību 97 kv.m (kadastra apzīmējums 1700 021 0189 003). Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 79 000,00 EUR, nodrošinājums - 7900,00 EUR, izsoles solis - 500,00 EUR.
Izsolāmo mantu var apskatīt, zvanot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" speciālistam pa tālr. 20225289.
Dokumentus pieņem līdz 2019. gada 5.novembrim plkst.16.00 Liepājā, Zivju ielā 11/13, 2.kabinetā, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde".
Nodrošinājums iemaksājams līdz 2019. gada 5.novembrim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE", reģistrācijas Nr.90002066769, AS "SEB banka", konta Nr.LV 12UNLA0050007588848.
Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama viena mēneša laikā no maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.liepaja.lv.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Guntim Johansonam piederošo nekustamo īpašumu - Vītolu iela 7/11-56, Liepāja, kadastra Nr. 1700 902 6685. Piedzinējs - SIA Namu serviss Apse, Peldu iela 41-2, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - 10 800 EUR, pirmās izsoles sākumcena - 10 800 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis - 500 EUR. Izsoles sākums 04.10.2019., noslēgums 04.11.2019 plkst. 13.00. Izsoles 20. diena - 24.10.2019.Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 24.10.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 1080 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Normundam Sovinskim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Eduarda Tisē ielā 54 - 2, Liepājā. Piedzinēji: AS "Attīstības finanšu institūcija Altum", adrese: Doma laukums 4, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 71,1 m2 un 711/22769 kopīpašuma domājamās daļas no būves, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3379 2, kadastra Nr. 1700 900 2710. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 20 400,00 EUR. Izsoles solis 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 15.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 2040,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 25.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 25.oktobris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2019. gada 6.novembrī plkst.17.00 notiks Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu mutiska izsole ar augšupejošu soli, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:
- neapdzīvojamās telpas Talsu ielā 51-1N, Liepājā, kadastra Nr.17009032209, kopējā platība 50,2 kv.m, kas atrodas divstāvu 7 dzīvokļu īpašumu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 360,00 EUR, nodrošinājums - 36,00 EUR, izsoles solis - 30,00 EUR;
- dzīvokļa īpašums Talsu ielā 51-5, Liepājā, kadastra Nr.17009032207, kopējā platība 25,2 kv.m, kas atrodas divstāvu 7 dzīvokļu īpašumu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 200,00 EUR, nodrošinājums - 20,00 EUR, izsoles solis - 20,00 EUR;
- dzīvokļa īpašums Talsu ielā 51-6, Liepājā, kadastra Nr.17009032208, kopējā platība 25,7 kv.m, kas atrodas divstāvu 7 dzīvokļu īpašumu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 160,00 EUR, nodrošinājums - 16,00 EUR, izsoles solis - 10,00 EUR.
Izsolāmo mantu var apskatīt, zvanot SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", tālr.63470303, taustiņš "1".
Dokumentus pieņem līdz 2019. gada 5.novembrim plkst.16.00 Liepājā, Zivju ielā 11/13, 2.kabinetā, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde".
Nodrošinājums iemaksājams līdz 2019. gada 5.novembrim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE", reģistrācijas Nr.90002066769, AS "SEB banka", konta Nr.LV 12UNLA0050007588848.
Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama viena mēneša laikā no maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.liepaja.lv.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei SIA X sēta, reģ. Nr. 42103039369, jur.adrese: "Kubs", Salacgrīvas pag., Svētciems, Salacgrīvas nov., piederošo nekustamo īpašumu - Ziemupes iela 14, Liepāja, kadastra Nr. 17000120815. Piedzinējs - Latvijas valsts. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 4800 EUR, pirmās izsoles sākumcena - 4800 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 400 EUR. Izsoles sākums 25.09.2019., noslēgums 25.10.2019. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena - 15.10.2019. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 15.10.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 480 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Jānim Žigo piederošo nekustamo īpašumu - Jelgavas iela 14-74, Liepāja, kadastra Nr. 17009009541. Piedzinējs - Luminor Bank AS Latvijas filiāle, Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 8800 EUR, pirmās izsoles sākumcena - 8800 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 600 EUR. Izsoles sākums 25.09.2019., noslēgums 25.10.2019. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena - 15.10.2019. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 15.10.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 880 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Pāvelam Staričenko piederošo nekustamo īpašumu Vānes iela 11-67, Liepāja, kadastra Nr. 17009015322. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - 4700 EUR, otrās izsoles sākumcena - 3525 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis - 300 EUR. Izsoles sākums - 24.09.2019., noslēgums - 24.10.2019. plkst. 13.00. Izsoles 20. diena - 14.10.2019. Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 14.10.2019. jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 470 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kasē, TRELLV22 un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Ervīnam Rebānam piederošās 8/19 daļas no nekustamā īpašuma - Šķēdes iela 21-2, Liepāja, kadastra Nr. 1700 902 2740. Piedzinējs - SIA GelvoraSergel, Cēsu iela 31/3, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - 5700 EUR, pirmās izsoles sākumcena - 5700 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis - 200 EUR. Izsoles sākums - 24.09.2019., noslēgums 24.10.2019 plkst. 13.00. Izsoles 20. diena - 14.10.2019. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 14.10.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 570 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Elmaram Leinbotam piederošo nekustamo īpašumu - Vidusceļa iela 36-2, Liepāja, kadastra Nr. 1700 902 5127. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - 800 EUR, pirmās izsoles sākumcena - 800 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis - 60 EUR. Izsoles sākums - 24.09.2019., noslēgums - 24.10.2019. plkst. 13.00. Izsoles 20. diena - 14.10.2019. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 14.10.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 80 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2019. gada 30.oktobrī plkst.17.00 notiks Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu mutiska izsole ar augšupejošu soli, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:
1) nekustamais īpašums Atmodas bulvārī 6A, Liepājā, kadastra Nr.17000020082, kas sastāv no zemesgabala 4734 kv.m platībā, uz kura atrodas divstāvu 5 dzīvokļu dzīvojamā māja ar kopējo platību 1069,5 kv.m un palīgceltne ar kopējo platību 458,3 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 33 800,00 EUR, nodrošinājums - 3380,00 EUR, izsoles solis - 500,00 EUR;
2) nekustamais īpašums Cēsu rotas ielā 2, Liepājā, kadastra Nr.17000020257, kas sastāv no zemesgabala 4759 kv.m platībā, uz kura atrodas divstāvu 4 dzīvokļu dzīvojamā māja ar kopējo platību 1072,8 kv.m un palīgceltne ar kopējo platību 215,3 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 31 400,00 EUR, nodrošinājums - 3140,00 EUR, izsoles solis - 500,00 EUR.
Izsolāmo mantu var apskatīt dabā. Dokumentus pieņem līdz 2019. gada 29.oktobrim plkst.16.00 Liepājā, Zivju ielā 11/13, 2.kabinetā, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde".
Nodrošinājums iemaksājams līdz 2019. gada 29.oktobrim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE", reģistrācijas Nr.90002066769, AS "SEB banka", konta Nr.LV 12UNLA0050007588848.
Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama viena mēneša laikā no maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.liepaja.lv.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam SIA "Lēņu Nams", juridiskā adrese: Zirņu iela 48 - 7, Liepāja, piederošos savstarpēji saistītos nekustamos īpašumus, kas atrodas Lēņu ielā 5, Liepājā (kadastra numuri 1700 514 0403; 1700 014 0394). Nekustamais īpašums, kas atrodas Lēņu ielā 5, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000287124, kadastra Nr. 1700 514 0403, ir ēku (būvju) nekustams īpašums un nekustamais īpašums, kas atrodas Lēņu ielā 5, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000151516, kadastra Nr. 1700 014 0394, sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 3239 m2. Piedzinēji: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, Valsts ieņēmumu dienests, adrese: Talejas iela 1, Rīga un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, juridiskā adrese: Fēniksa iela 4, Liepāja. Savstarpēji saistīto nekustamo īpašumu piespiedu pārdošanas vērtība kopā 25 000,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 18 750,00 EUR. Izsoles solis 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 7.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 2500,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 17.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 17.oktobris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758; juridiskā adrese: Vaļņu ielā 28, Rīgā, LV-1980) izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu Zivju ielā 2, Liepājā (kadastra numurs 1700 033 0065), kas sastāv no zemes vienības 688 m² platībā un divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 1700 033 0065 001 un 1700 033 0065 002). Izsoles sākumcena - EUR 270 000, Izsoles solis - EUR 2000.
Izsoles sākums - 2019.gada 12.septembrī, izsoles noslēgums - 2019.gada 14.oktobrī plkst. 13.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 2.oktobrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.
Nekustamo īpašumu var iegādāties, izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu vai arī norēķināties viena mēneša laikā.
Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.
Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
Tālr. uzziņām 80002000, 26320958.

Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2019. gada 16.oktobrī plkst.17.00 notiks Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu mutiska izsole ar augšupejošu soli, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi.
1. Dzīvokļa īpašums Brīvības ielā 115A-14, Liepājā, kadastra Nr.17009031325, ar kopējo platību 36,8 kv.m, kas atrodas divstāvu 9 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 2480,00 EUR, nodrošinājums - 248,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
2. Dzīvokļa īpašums Buru ielā 8-1, Liepājā, kadastra Nr.17009032179, ar kopējo platību 19,2 kv.m, kas atrodas trīsstāvu 11 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 825,00 EUR, nodrošinājums - 83,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.
3. Dzīvokļa īpašums Buru ielā 8-4, Liepājā, kadastra Nr.17009030854, ar kopējo platību 39,2 kv.m, kas atrodas trīsstāvu 11 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 1575,00 EUR, nodrošinājums - 158,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
4. Dzīvokļa īpašums Buru ielā 8-8, Liepājā, kadastra Nr.17009032188, ar kopējo platību 56,6 kv.m, kas atrodas trīsstāvu 11 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 1725,00 EUR, nodrošinājums - 173,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
5. Dzīvokļa īpašums Laivu ielā 9-9, Liepājā, kadastra Nr.17009032559, ar kopējo platību 20,7 kv.m, kas atrodas trīsstāvu 12 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 3.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 880,00 EUR, nodrošinājums - 88,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.
6. Dzīvokļa īpašums Laivu ielā 9-10, Liepājā, kadastra Nr.17009032563, ar kopējo platību 49,4 kv.m, kas atrodas trīsstāvu 12 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 3.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 1600,00 EUR, nodrošinājums - 160,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
7. Dzīvokļa īpašums Matīsa Gūtmaņa ielā 10-23, Liepājā, kadastra Nr.17009031041. ar kopējo platību 27,5 kv.m, kas atrodas divstāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 1440,00 EUR, nodrošinājums - 144,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
Izsolāmo mantu var apskatīt, zvanot uz SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", tālr. 63470303, taustiņš "1".
Dokumentus pieņem līdz 2019. gada 15.oktobrim plkst.16.00 Liepājā, Zivju ielā 11/13, 2.kabinetā, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde".
Nodrošinājums iemaksājams līdz 2019. gada 15.oktobrim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE", reģistrācijas Nr.90002066769, AS "SEB banka", konta Nr. LV 12UNLA0050007588848.
Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama viena mēneša laikā no maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.liepaja.lv.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko otro izsoli Aldonai Brolišai piederošā nekustamā īpašuma 1/2 domājamajai daļai. Piedzinējs: AS PNB banka, Elizabetes iela 15, Rīga. Parādniece - Aldona Broliša. Nekustamā īpašuma adrese: Kuldīgas iela 30-17, Liepāja. Viss nekustamais īpašums ar kadastra numuru 1700 901 5213 ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 40,8 kv.m, kas izvietots Hruščova laika daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā Liepājas pilsētas Zaļās Birzes mikrorajonā, kā arī pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 408/16971 domājamo daļu no būves. Nekustamā īpašuma novērtējums - 2300,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena - 1725,00 EUR. Izsoles solis - 150,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 24.septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 230,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 4.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 4.oktobris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63624319.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Artjomam Jurhaņjanam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Atmodas bulvārī 8A - 79, Liepājā. Piedzinējs: SIA "Intrum Latvia", adrese: Duntes iela 3, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 50,1 m2 un 501/40787 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000115214 79, kadastra Nr. 1700 902 8053. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 4700,00 EUR. Izsoles solis 250,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 16.septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 470,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 27.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 26.septembris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta: Liepāja, Klaipēdas iela 19/21-305, pirmajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod parādniecei Rasmai Šulcei piederošo nekustamo īpašumu Liepājā, Ezera ielā 52, dzīvoklis 6. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.6 ar platību 57 kv.m, 570/6254 kopīpašuma domājamās daļas no būvēm ar kadastra Nr. 17000410007001, 17000410007002, 17000410007003, 570/6254 domājamās daļas no zemes ar kadastra Nr. 17000410007. Piedzinējs - SIA Sigal Inkasso jur.adrese Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000005211 6, kadastra numurs 1700 901 9862. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 14 200, izsoles sākumcena - EUR 14 200. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 1420 EUR. Izsole sāksies 21.08.2019. un noslēgsies 20.09.2019. plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 10.septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 1420 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

Maksātnespējīgās fiziskās personas Vjačeslava Beznasjuka maksātnespējas procesa administrators, amata Nr. 00563, prakses vieta: Vīlandes iela 1-9, Rīga, LV-1010, mob. tālr. 26494605, e-pasts: lspurele.adm@gmail.com, pārdod pirmajā izsolē ar augšupejošu soli par labu AS "SEB banka", reģ.Nr. 40003151743, ieķīlāto parādniekam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Pāvilostas ielā 3-38, Liepājā, kadastra numurs 1700 902 0123, un sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 62,4 kv.m, ar pie dzīvokļa īpašumā piederošajām 624/25838 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena ir 5700,00 EUR. Izsoles solis - 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks 2019.gada 31.jūlijs plkst.13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 30.augusts plkst. 13.00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 20.augustam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% no novērtējuma, kas ir 570,00 EUR, administratores Lindas Spureles Luminor Bank AS Latvijas filiālē atvērtajā norēķinu kontā Nr. LV68RIKO0002221537598, un jānosūta lūgums administratorei par autorizāciju izsolei. Izsoles kārtība un nosacījumi, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejami https://izsoles.ta.gov.lv. Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.

Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2019. gada 18.septembrī plkst.17.00 notiks Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma mutiska izsole ar augšupejošu soli, kurā tiks piedāvāts nekustamais īpašums kā lietu kopība.
Nekustamais īpašums Sporta ielā 16, Liepājā (kadastra Nr.1700 031 0025), sastāvošs no zemesgabala 1866 kv.m platībā un viena namīpašuma, kas sastāv no slimnīcas ēkas (kadastra Nr.1700 031 0025 001), un nekustamais īpašums Saules ielā 15A, Liepājā (kadastra Nr.1700 031 0204), sastāvošs no zemesgabala 2657 kv.m platībā un trīs ēkām (kadastra Nr.700 031 0204 001, 1700 031 0204 002 un 1700 031 0204 003). Izsolāmās mantas nosacītā cena - 256 800 EUR, nodrošinājums - 25 680 EUR, izsoles solis - 500 EUR.
Izsolāmo mantu var apskatīt ar izsoles rīkotāja atļauju, zvanot pa tālr.20225289.
Dokumentus pieņem līdz 2019. gada 17.septembrim plkst.16.00 Liepājā, Zivju ielā 11/13, 2.kabinetā, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde".
Nodrošinājums iemaksājams līdz 2019. gada 17.septembrim Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijai, reģ. Nr.90000063185, AS "SEB BANKA", konta Nr.LV09UNLA0010188888888, ar atzīmi "Nekustamā īpašuma Sporta ielā 16 un Saules ielā 15A, Liepājā, izsoles nodrošinājums". Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu mēnešu laikā no maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.liepaja.lv.

Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2019. gada 18.septembrī plkst.17.00 notiks Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma mutiska izsole ar augšupejošu soli, kurā tiks piedāvāts dzīvokļa īpašums Vidusceļa ielā 36-7, Liepājā, kadastra Nr.1700 903 0448, ar kopējo platību 21,7 kv.m, kas atrodas divstāvu 7 dzīvokļu īpašumu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 1400,00 EUR, nodrošinājums - 140,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
Izsolāmo mantu var apskatīt, zvanot SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", tālr.63470303, taustiņš "1".
Dokumentus pieņem līdz 2019. gada 17.septembrim plkst.16.00 Liepājā, Zivju ielā 11/13, 2.kabinetā, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde".
Nodrošinājums iemaksājams līdz 2019. gada 17.septembrim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE", reģistrācijas Nr.90002066769, AS "SEB banka", konta Nr.LV 12UNLA0050007588848.
Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama viena mēneša laikā no maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.liepaja.lv.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Valerijam Grabovskim piederošo nekustamo īpašumu - Viršu iela 8-74, Liepāja, kadastra Nr. 1700 902 6887. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - 3100 EUR, pirmās izsoles sākumcena - 3100 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis - 250 EUR. Izsoles sākums - 30.07.2019., izsoles noslēgums - 29.08.2019. plkst. 13.00. Izsoles 20. diena - 19.08.2019. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 19.08.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma -310 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Antoņinai Kozinai piederošo nekustamo īpašumu - Kuldīgas iela 36-41, Liepāja, kadastra Nr. 1700 902 7454. Piedzinējs - SIA Namu serviss Apse, Peldu iela 41-2, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - 3700 EUR, pirmās izsoles sākumcena - 3700 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis - 300 EUR. Izsoles sākums - 30.07.2019., izsoles noslēgums - 29.08.2019. plkst. 13.00. Izsoles 20. diena - 19.08.2019. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 19.08.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma -370 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieka mantu atzīto nekustamo īpašumu - ½ domājamā daļa no Siļķu iela 1a, Liepāja, kadastra Nr. 17000110030. Kreditors: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - 13 200 EUR, pirmās izsoles sākumcena - 13 200 EUR, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis - 500 EUR. Izsoles sākums - 30.07.2019., izsoles noslēgums - 29.08.2019. plkst. 13.00. Izsoles 20. diena - 19.08.2019. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 19.08.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 1320 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kasē.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Oļegam Anohinam piederošo nekustamo īpašumu - Ģenerāļa Baloža iela 41-29, Liepāja, kadastra Nr. 1700 901 3619. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - 2400 EUR, pirmās izsoles sākumcena - 2400 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis - 200 EUR. Izsoles sākums - 30.07.2019., izsoles noslēgums 29.08.2019. plkst. 13.00. Izsoles 20. diena - 19.08.2019. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 19.08.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 240 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Maksātnespējīgās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Džafarovas firma", vienotais reģistrācijas Nr. 40003157036, maksātnespējas procesa administrators Egīls Lasmanis, prakses vieta: Zeļļu iela 29, Rīga, LV-1002, rīko maksātnespējīgajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Džafarovas firma" piederošās mantas - nekustamā īpašuma, kas ir neapdzīvojamās telpas Liepājā, Atmodas bulvārī 40 - NT11, un 4596/6222 kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes, kadastra Nr. 17009014878 -, kas reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Liepājas Pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4865-NT11, otro izsoli. Īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir noteikta EUR 15 800 (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti euro) apmērā. Izsoles solis - EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli 21%. Hipotekārie kreditori: Čehijas Republikas uzņēmums GARTAL S.R.O., reģistrācijas numurs 27250041, adrese: Tyršova 1832/7, Praha 2, Prague, 120 00, Czech Republic, un Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas numurs 90000069281, juridiskā adrese: Rīga, Talejas iela 1, LV-1978. Izsoles sākuma datums 2019.gada 19.jūlijs plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 2019.gada 19.augusts plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo mantu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 8.augustam var iemaksāt maksātnespējīgās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Džafarovas firma", vienotais reģistrācijas Nr. 40003157036, norēķinu kontā LV12HABA0001408037070, A/S "Swedbank", nodrošinājumu EUR 1580,00 (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit euro) apmērā un nosūtīt administratoram Egīlam Lasmanim lūgumu autorizēt dalību izsolē. Tālrunis uzziņām 29158905.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam SIA "Lēņu Nams", juridiskā adrese: Zirņu iela 48 - 7, Liepāja, piederošos savstarpēji saistītos nekustamos īpašumus, kas atrodas Lēņu ielā 5, Liepājā (kadastra numuri 1700 514 0403; 1700 014 0394). Nekustamais īpašums, kas atrodas Lēņu ielā 5, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000287124, kadastra Nr. 1700 514 0403, ir ēku (būvju) nekustams īpašums un nekustamais īpašums, kas atrodas Lēņu ielā 5, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000151516, kadastra Nr. 1700 014 0394, sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 3239 m2. Piedzinēji: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, Valsts ieņēmumu dienests, adrese: Talejas iela 1, Rīga, un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, juridiskā adrese: Fēniksa iela 4, Liepāja. Savstarpēji saistīto nekustamo īpašumu piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena kopā 25 000,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 12.augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 2500,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 23.jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 22.augusts plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Rolandam Inapšim piederošo nekustamo īpašumu - O.Kalpaka iela 64-52, Liepāja, kadastra Nr. 1700 902 9216. Piedzinēji - SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja; Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 2900 EUR, pirmās izsoles sākumcena - 2900 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 100 EUR. Izsoles sākums 24.07.2019., noslēgums 23.08.2019. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena - 13.08.2019. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 13.08.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 290 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Vladimiram Ivanovam piederošo nekustamo īpašumu - O.Kalpaka iela 64-62, Liepāja, kadastra Nr. 1700 902 1102. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 1600 EUR, pirmās izsoles sākumcena - 1600 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 100 EUR. Izsoles sākums 24.07.2019., noslēgums 23.08.2019. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena - 13.08.2019. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 13.08.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 160 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Tatjanai Martiņenko piederošo nekustamo īpašumu - Ģenerāļa Baloža iela 27-58, Liepāja, kadastra Nr. 1700 902 4712. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 4600 EUR, pirmās izsoles sākumcena - 4600 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 300 EUR. Izsoles sākums 24.07.2019., noslēgums 23.08.2019. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena - 13.08.2019. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 13.08.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 460 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Jolantai Ansiņai piederošo nekustamo īpašumu - Grīzupes iela 95-10, Liepāja, kadastra Nr. 1700 902 6342. Piedzinējs - Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 4400 EUR, pirmās izsoles sākumcena - 4400 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 200 EUR. Izsoles sākums 24.07.2019., noslēgums 23.08.2019. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena - 13.08.2019. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 13.08.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 440 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieka mantu atzītu nekustamo īpašumu - Ģenerāļa Baloža 19-3, Liepāja, kadastra Nr. 17009026675. Kreditori: SIA Sandlers, Tirgoņu iela 22, Liepāja; AS Latvenergo, Pulkv. Brieža iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - 3400 EUR, pirmās izsoles sākumcena - 3400 EUR, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis - 200 EUR. Izsoles sākums 24.07.2019., noslēgums 23.08.2019. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena - 13.08.2019. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 13.08.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 340 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē par bezmantinieku mantu atzītu nekustamo īpašumu, kas atrodas Talsu ielā 60, Liepājā. Kreditors: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1560 m2 un būvēm, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4399, kadastra Nr. 1700 014 0249. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas 17 900,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 13 425,00 EUR. Izsoles solis 600,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 8.augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 1790,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 19.jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 19.augusts plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Normundam Sovinskim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Mirdzas Ķempes ielā 2 - 95, Liepājā. Piedzinējs: AS "Luminor Bank", kuras vārdā darbojas AS "Luminor Bank" Latvijas filiāle, adrese: Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 53,7 m2 un 537/83786 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4082 95, kadastra Nr. 1700 900 7269. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 15 300,00 EUR. Izsoles solis 800,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 8.augustam izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 1530,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 19.jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 19.augusts plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei Svetlanai Novikovai piederošo nekustamo īpašumu - Ģen.Baloža iela 51-4, Liepāja, kadastra Nr. 1700 902 8588. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 4000 EUR, otrās izsoles sākumcena - 3000 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 200 EUR. Izsoles sākums 23.07.2019., noslēgums 22.08.2019 plkst. 13.00. Izsoles 20.diena - 12.08.2019. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 12.08.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 400 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Andrejam Juškevičam piederošo nekustamo īpašumu - Atmodas bulvāris 8b-17, Liepāja, kadastra Nr. 1700 902 8394. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 3300 EUR, pirmās izsoles sākumcena - 3300 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 250 EUR. Izsoles sākums 23.07.2019., noslēgums 22.08.2019 plkst. 13.00. Izsoles 20.diena - 12.08.2019. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 12.08.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 330 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.


Akciju sabiedrība "Latvijas Nafta", juridiskā adrese: Lubānas iela 66, LV-1073, rīko trešo izsoli nekustamajam īpašumam, ēkām (būvēm), Upmalas ielā 21, Liepājā, kas atrodas uz funkcionāli piesaistīta valstij piederoša zemesgabala 18 204 m2 platībā, kadastra numurs 1700 020 0410. Tiks izsolīta caurlaides ēka 13,30 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1700 020 0410 001, kantora ēka 371,60 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1700 020 0410 003, noliktavas ēka 865,0 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1700 020 0410 004, metināšanas darbnīcu ēka 50,10 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1700 020 0410 007, tualete 1,90 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1700 020 0410 008, sūknētavas - darbnīcas ēka 254,90 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1700 020 0410 009, sūknētavas - izsniegšanas ēka 71,10 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1700 020 0410 010, krāsu noliktava 36,90 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1700 020 0410 011, ugunsdzēsēju depo ēka 39.60 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1700 020 0410 012, pirts - dušas ēka 129,00 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1700 020 0410 013, transformatora sadales ēka 22,80 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1700 020 0410 016, un ugunsdzēšanas ūdenskrātuve, kadastra apzīmējums 1700 020 0410 019. Nekustamais īpašums, ēkas (būves) ir iznomātas. Ir pirmpirkuma tiesīgā persona. Trešās izsoles sākumcena: EUR 89 400. Izsoles solis: EUR 50. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 18. septembrim plkst. 16.00 personīgi, ar pilnvarotas personas starpniecību vai, nosūtot pa pastu, jāiesniedz pieteikums akciju sabiedrībā "Latvijas nafta" Lubānas ielā 66, LV-1073. Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 8940, sabiedrības ar ierobežotu atbildību "EAST-WEST TRANSIT", vienotais reģistrācijas Nr.40003295522, norēķinu kontā Nr.LV06PARX0005871280002, AS "Citadele banka" (SWIFT kods PARXLV22). kā iemaksas mērķi norādot "Nekustamā īpašuma ēku (būvju) Upmalas ielā 21, Liepājā, nodrošinājums". Izsole notiks 2019. gada 24. septembrī plkst.13.00 Lubānas ielā 66, Rīgā. Tīmekļa vietnē www.latvijasnafta.lv pieejami Izsoles noteikumi un pieteikšanās veidlapas.

Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758; juridiskā adrese: Vaļņu ielā 28, Rīgā, LV-1980) izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamos īpašumus:
- Zivju ielā 2, Liepājā (kadastra numurs 1700 033 0065), kas sastāv no zemes vienības 688 m² platībā un divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 1700 033 0065 001 un 1700 033 0065 002). Izsoles sākumcena EUR 270 000, Izsoles solis - EUR 2000;
- Zivju ielā 14, Liepājā (kadastra numurs 1700 033 0138), kas sastāv no zemes vienības 662 m² platībā un divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 1700 033 0138 001 un 1700 033 0138 002). Izsoles sākumcena - EUR 270 000, Izsoles solis - EUR 2000.
Izsoles sākums - 2019.gada 8.jūlijā, izsoles noslēgums - 2019.gada 7.augustā plkst. 13.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 28.jūlijam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.
Nekustamo īpašumu var iegādāties, izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu vai arī norēķināties viena mēneša laikā.
Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei Ludmilai Filinovai piederošo nekustamo īpašumu - Pāvilostas iela 3-55, Liepāja, kadastra Nr. 1700 901 8213. Dzīvoklī ir demontēti apkures elementi, kas, saskaņā ar tiesas spriedumu, ir atjaunojami. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 4500 EUR, otrās izsoles sākumcena - 3375 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 200 EUR. Izsoles sākums 23.07.2019., noslēgums 22.08.2019 plkst. 13.00. Izsoles 20.diena - 12.08.2019. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 12.08.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 450 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Jaundibinātie uzņēmumi Liepājā no 2019.gada jūlija sākuma līdz 2019.gada beigām

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 19.12.2019.
Reģistrācijas numurs: 40203235278
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV15ZZZ40203235278
Firma: Venus ventures, SIA
Adrese: Liepāja, Strautu iela 10
Parakstītais pamatkapitāls: 400.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 400.00 EUR
Valde: Alok Hasija, dzimšanas datums: 07.09.1971., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. K2350748, izdošanas datums: 16.03.2012., Indijas Republika, izdevējs: Delhi, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Satvinder Singh Kohli, dzimšanas datums: 15.12.1978., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. J4793691, izdošanas datums: 02.12.2010., Indijas Republika, izdevējs: Delhi, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Mārtiņš Rupeiks, personas kods 0801XX-XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Hardeep Singh Sahni, dzimšanas datums: 24.01.1982., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. Z2090959, izdošanas datums: 20.12.2011., Indijas Republika, izdevējs: Dubai, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00127311433125.

Reģistrācijas datums: 16.12.2019.
Reģistrācijas numurs: 42102042592
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV52ZZZ42102042592
Firma: IK Gotfridsons
Adrese: Liepāja, Baltijas iela 13 - 55
Komersants: Andris Gotfridsons, personas kods 1011XX-XXXXX
Publikācijas Nr.: KMR00127194864469.

Reģistrācijas datums: 16.12.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103103517
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV50ZZZ42103103517
Firma: SIA "LIEPNAMI"
Adrese: Liepāja, Liepu iela 29 - 7
Parakstītais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Valde: Igors Nešins, personas kods 1305XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 16.12.2019.
Reģistrācijas numurs: 40203234963
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV81ZZZ40203234963
Firma: SIA "Anders Hansen"
Adrese: Liepāja, Strautu iela 41 - 1A
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Anders Hansen, personas kods 0412XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 13.12.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103103485
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV41ZZZ42103103485
Firma: SIA "SKAIN"
Adrese: Liepāja, Fabrikas iela 4
Parakstītais pamatkapitāls: 7000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 7000.00 EUR
Valde: Kaspars Lauva, personas kods 0508XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Guntis Štāls, personas kods 0403XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 13.12.2019.
Reģistrācijas numurs: 42102042535
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV39ZZZ42102042535
Firma: IK : TDriver
Adrese: Liepāja, Toma iela 7 - 93/94
Komersants: Oskars Tērauds, personas kods 1907XX-XXXXX

Reģistrācijas datums: 11.12.2019.
Reģistrācijas numurs: 40203234376
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV22ZZZ40203234376
Firma: Hermes Hotel Liepāja SIA
Adrese: Liepāja, Kūrmājas prospekts 8/10 - 2
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Oleg Chramov, personas kods 3110XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 11.12.2019.
Reģistrācijas numurs: 42102042499
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV41ZZZ42102042499
Firma: IK "Mārtiņš Priedītis"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 76 - 19
Komersants: Mārtiņš Priedītis, personas kods 0110XX-XXXXX

Reģistrācijas datums: 10.12.2019.
Reģistrācijas numurs: 52103103311
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV21ZZZ52103103311
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Divi Naži"
Adrese: Liepāja, Apšu iela 18 - 3
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Elviss Sproģis, personas kods 0801XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Dāvis Veilands, personas kods 0308XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 09.12.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103103288
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV25ZZZ42103103288
Firma: SIA "BSR 1"
Adrese: Liepāja, Matīsa Gūtmaņa iela 17/19 - 7
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Mikus Alberts, personas kods 2507XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00127053057503.

Reģistrācijas datums: 09.12.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103103292
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV14ZZZ42103103292
Firma: SIA "Park Coffee"
Adrese: Liepāja, Eduarda Tisē iela 67 - 50
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Mikus Alberts, personas kods 2507XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00127053440987.

Reģistrācijas datums: 09.12.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103103305
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV51ZZZ42103103305
Firma: SIA "Berrys"
Adrese: Liepāja, Ugāles iela 1/3 - 46
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Mikus Alberts, personas kods 2507XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 09.12.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103103201
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV46ZZZ42103103201
Firma: SIA LLR-ECOTECH
Adrese: Liepāja, Esperanto iela 13 - 20
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1400.00 EUR
Valde: Nataļja Pašina, personas kods 0604XX-XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 03.12.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103102761
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV92ZZZ42103102761
Firma: SIA "EUROSTYLE.LV"
Adrese: Liepāja, Svētes iela 11A
Parakstītais pamatkapitāls: 2700.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2700.00 EUR
Valde: Vadims Logunovs, personas kods 1111XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00126903612943.

Reģistrācijas datums: 03.12.2019.
Reģistrācijas numurs: 42102042431
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV34ZZZ42102042431
Firma: IK TIMO TAXI
Adrese: Liepāja, Pulkveža Brieža iela 3 - 14
Komersants: Da Silva Thiago Bomfim Oliveira, personas kods 2510XX-XXXXX

Reģistrācijas datums: 03.12.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103102742
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV23ZZZ42103102742
Firma: SIA "ORGANIC WRAP"
Adrese: Liepāja, Rožu iela 26 - 1
Parakstītais pamatkapitāls: 400.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 400.00 EUR
Valde: Krista Krieviņa, personas kods 1904XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 29.11.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103102579
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV59ZZZ42103102579
Firma: SIA "AndriGal"
Adrese: Liepāja, Šķēdes iela 19 - 73
Parakstītais pamatkapitāls: 10000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 10000.00 EUR
Valde: Andrejs Ivacko, personas kods 1604XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 29.11.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103102634
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV29ZZZ42103102634
Firma: SIA "GTECHNIQ"
Adrese: Liepāja, Dzērves iela 23 - 36
Parakstītais pamatkapitāls: 1000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1000.00 EUR
Valde: Vadims Gavriļonoks, personas kods 1112XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 29.11.2019.
Reģistrācijas numurs: 52103102551
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV74ZZZ52103102551
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Manic"
Adrese: Liepāja, Šķēdes iela 3 - 20
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Monika Beļajeva, personas kods 0601XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 29.11.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103102564
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV76ZZZ42103102564
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MI DESIGN"
Adrese: Liepāja, Jēkaba Dubelšteina iela 7 - 46
Parakstītais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Valde: Māris Malnačs, personas kods 0512XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ingus Silavs, personas kods 2810XX-XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 27.11.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103102333
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV08ZZZ42103102333
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Whitesand Capital Inc."
Adrese: Liepāja, Jelgavas iela 14 - 15
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Vladislavs Trunovs, personas kods 0203XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 27.11.2019.
Reģistrācijas numurs: 42102042395
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV36ZZZ42102042395
Firma: IK "FM Auto"
Adrese: Liepāja, Daugavas iela 4-66
Komersants: Frenks Madžuls, personas kods 241072-12051

Reģistrācijas datums: 26.11.2019.
Reģistrācijas numurs: 40203232924
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV38ZZZ40203232924
Firma: SIA Bagnagatti De Giorgi Property Group
Adrese: Liepāja, Andreja Pumpura iela 14 - 1
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Daniele Bagnagatti De Giorgi, personas kods 3214XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00126727854207.

Reģistrācijas datums: 26.11.2019.
Reģistrācijas numurs: 42102042357
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV92ZZZ42102042357
Firma: IK Deimanta
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 88 - 18
Komersants: Irina Negrova, personas kods 2909XX-XXXXX

Reģistrācijas datums: 25.11.2019.
Reģistrācijas numurs: 52103102231
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV81ZZZ52103102231
Firma: SIA "NI 7"
Adrese: Liepāja, Krišjāņa Barona iela 8 - 9
Parakstītais pamatkapitāls: 2.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2.00 EUR
Valde: Kaspars Abersons, personas kods 0705XX-XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Edgars Saldenieks, personas kods 2710XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 22.11.2019.
Reģistrācijas numurs: 42102042304
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV68ZZZ42102042304
Firma: IK NAJODA
Adrese: Liepāja, Kungu iela 21
Komersants: Natans Rotbarts, personas kods 2809XX-XXXXX

Reģistrācijas datums: 21.11.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103102121
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV09ZZZ42103102121
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RavHus
Adrese: Liepāja, Kungu iela 81 - 3
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Linards Tefs, personas kods 1808XX-XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 13.11.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103101963
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV07ZZZ42103101963
Firma: SIA "A+ Solutions"
Adrese: Liepāja, Antas Klints iela 6/8 - 29
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Kalvis Gertners, personas kods 2402XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00126486848275.

Reģistrācijas datums: 12.11.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103101770
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV77ZZZ42103101770
Firma: SIA SNB BALTICS
Adrese: Liepāja, Jēkaba Janševska iela 7/9 - 43
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Guna Navicka, personas kods 0308XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Eižens Prāmalts, personas kods 1407XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 12.11.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103101785
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV60ZZZ42103101785
Firma: SIA "LEJKANNA"
Adrese: Liepāja, Daugavas iela 4 - 21
Parakstītais pamatkapitāls: 2802.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2802.00 EUR
Valde: Valdis Bušmanis, personas kods 1105XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Aiga Stupele, personas kods 2606XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Signe Šteinberga, personas kods 0805XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00126439440400.

Reģistrācijas datums: 08.11.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103101658
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV94ZZZ42103101658
Firma: SIA "MAESTRO AUTO"
Adrese: Liepāja, Ventspils iela 40
Parakstītais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Valde: Viesturs Eglītis, personas kods 0904XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 08.11.2019.
Reģistrācijas numurs: 42102042268
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV70ZZZ42102042268
Firma: IK PROVE
Adrese: Liepāja, Ventas iela 4 - 59
Komersants: Elmars Matisons, personas kods 2202XX-XXXXX

Reģistrācijas datums: 07.11.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103101605
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV70ZZZ42103101605
Firma: SIA EK Service
Adrese: Liepāja, Jēkaba Janševska iela 7/9 - 10
Parakstītais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Valde: Kristiana Dzintare, personas kods 3001XX-XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 06.11.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103101501
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV65ZZZ42103101501
Firma: SIA "DIVE MASTER"
Adrese: Liepāja, Kaiju iela 27
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Aleksandrs Jegorovs, personas kods 1308XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 05.11.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103101412
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV43ZZZ42103101412
Firma: SIA "BS LUX"
Adrese: Liepāja, Autoru iela 14
Parakstītais pamatkapitāls: 2700.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2700.00 EUR
Valde: Svetlana Bethere, personas kods 1505XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 01.11.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103101234
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV96ZZZ42103101234
Firma: SIA "FK Kurši"
Adrese: Liepāja, Brīvības iela 55
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Gints Siliņš, personas kods 0906XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Egils Sveilis, personas kods 0810XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 42103100934
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV48ZZZ42103100934
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SumMonti"
Adrese: Liepāja, Egļu iela 33
Parakstītais pamatkapitāls: 2.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2.00 EUR
Valde: Jurijs Mordvincevs, personas kods 0905XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 28.10.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103100883
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV67ZZZ42103100883
Firma: SIA "MEM@M"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 77
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1400.00 EUR
Valde: Mārtiņš Jaunsleinis, personas kods 1205XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 24.10.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103100760
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV90ZZZ42103100760
Firma: SIA "LALLY"
Adrese: Liepāja, Eduarda Tisē iela 67 - 58
Parakstītais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Valde: Artjoms Poddeņežnijs, personas kods 1709XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00126041423320.

Reģistrācijas datums: 23.10.2019.
Reģistrācijas numurs: 44103131504
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV38ZZZ44103131504
Firma: SIA Fit 4 Everyone
Adrese: Rīga, Liepājas iela 37B - 27
Parakstītais pamatkapitāls: 2799.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2799.00 EUR
Valde: Anastasija Rogozina, personas kods 1009XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00126009228343.

Reģistrācijas datums: 22.10.2019.
Reģistrācijas numurs: 40203230355
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV46ZZZ40203230355
Firma: SIA "Montecarlo"
Adrese: Liepāja, Andreja Pumpura iela 14 - 1
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Carlo Muselli, personas kods 0312XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 22.10.2019.
Reģistrācijas numurs: 52103100601
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV53ZZZ52103100601
Firma: SIA "SA Autoserviss"
Adrese: Liepāja, Kungu iela 62
Parakstītais pamatkapitāls: 200.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 200.00 EUR
Valde: Aivis Sveilis, personas kods 2603XX-XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 18.10.2019.
Reģistrācijas numurs: 42102042234
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV18ZZZ42102042234
Firma: IK Ed Yakov
Adrese: Liepāja, Krūmu iela 53 - 21
Komersants: Eduard Yakovlev, personas kods 3009XX-XXXXX

Reģistrācijas datums: 18.10.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103100417
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV39ZZZ42103100417
Firma: SIA "L Finanses"
Adrese: Liepāja, Rietumkrasta iela 4 - 11
Parakstītais pamatkapitāls: 50.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 50.00 EUR
Valde: Valentīna Lūse, personas kods 0312XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 18.10.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103100436
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV11ZZZ42103100436
Firma: SIA "GK pakalpojumi"
Adrese: Liepāja, Toma iela 43 - 9/10
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Guna Krēgere-Medne, personas kods 1102XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 15.10.2019.
Reģistrācijas numurs: 52103100211
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV10ZZZ52103100211
Firma: SIA "VĒTRA SM"
Adrese: Liepāja, Lielā iela 7
Parakstītais pamatkapitāls: 13000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 13000.00 EUR
Valde: Māris Stankevičs, personas kods 3003XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 15.10.2019.
Reģistrācijas numurs: 40203229657
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV74ZZZ40203229657
Firma: SIA H&R Group
Adrese: Liepāja, Uliha iela 15/17 - 1
Parakstītais pamatkapitāls: 500.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 500.00 EUR
Valde: Roberts Hrapunovs, personas kods 2512XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 15.10.2019.
Reģistrācijas numurs: 40203229619
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV33ZZZ40203229619
Firma: SIA "STEFRA"
Adrese: Liepāja, Zirņu iela 19 - 9
Parakstītais pamatkapitāls: 500.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 500.00 EUR
Valde: Stefano Cociluovo, personas kods 3263XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 15.10.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103100205
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV40ZZZ42103100205
Firma: SIA ARMSOL Metāls
Adrese: Liepāja, Mežu iela 49 - 57
Parakstītais pamatkapitāls: 2000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000.00 EUR
Valde: Armands Džeriņš, personas kods 2012XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 11.10.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103100084
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV09ZZZ42103100084
Firma: SIA "CUBAWOOD"
Adrese: Liepāja, Siguldas iela 13 - 28
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Arturs Jakšts, personas kods 1601XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 11.10.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103100116
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV18ZZZ42103100116
Firma: SIA SM BALTIC
Adrese: Liepāja, Slimnīcas iela 13 - 15
Parakstītais pamatkapitāls: 1000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1000.00 EUR
Valde: Arnis Antmanis, personas kods 1806XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 11.10.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103100120
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV07ZZZ42103100120
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRIO AUTO"
Adrese: Liepāja, Dundagas iela 7
Parakstītais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Valde: Uldis Stebajevs, personas kods 0407XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Inita Štībele, personas kods 0810XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 11.10.2019.
Reģistrācijas numurs: 40203229553
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV69ZZZ40203229553
Firma: UST Latvia SIA
Adrese: Liepāja, Arnolda iela 25
Parakstītais pamatkapitāls: 10000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 5000.00 EUR
Valde: Nils Kiesewetter, dzimšanas datums: 13.04.1983., personu apliecinošā dokumenta dati: Identifikācijas karte, Nr. LHP3C38PH, izdošanas datums: 15.11.2018., Vācijas Federatīvā Republika, izdevējs: VG Oberes Geratal Meldestelle, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Inese Leitāne, personas kods 2203XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Prokūra: Uldis Leitāns, personas kods 1601XX-XXXXX, prokūrists bez tiesībām atsavināt nekustamo īpašumu, ieķīlāt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem

Reģistrācijas datums: 11.10.2019.
Reģistrācijas numurs: 52103100071
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV07ZZZ52103100071
Firma: SIA "BLUMWOOD DESIGN"
Adrese: Liepāja, Ģenerāļa Baloža iela 11 - 46
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Jānis Blūms, personas kods 2901XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 10.10.2019.
Reģistrācijas numurs: 40203229411
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV23ZZZ40203229411
Firma: SIA "SANTAL A"
Adrese: Liepāja, Graudu iela 11/13 - 12
Parakstītais pamatkapitāls: 2.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2.00 EUR
Valde: Natalia Kuprienko, personas kods 0509XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ella Kuprijenko, personas kods 1607XX-XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 10.10.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103100050
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV54ZZZ42103100050
Firma: SIA "ITX"
Adrese: Liepāja, Vecā ostmala 10
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Jānis Siliņš, personas kods 2004XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 10.10.2019.
Reģistrācijas numurs: 40203229426
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV06ZZZ40203229426
Firma: WorkRAW SIA
Adrese: Liepāja, Elkoņu iela 5/9 - 47
Parakstītais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Valde: Hernandez Pablo Mandado, personas kods 3235XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 08.10.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103099902
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV73ZZZ42103099902
Firma: SIA "Montage L"
Adrese: Liepāja, Klāva Ukstiņa iela 16 - 1
Parakstītais pamatkapitāls: 2750.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2750.00 EUR
Valde: Kristina Tamberga, personas kods 1612XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 08.10.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103099921
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV45ZZZ42103099921
Firma: SIA "AVP"
Adrese: Liepāja, Atmodas bulvāris 8B - 17
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Aleksandrs Potapovs, personas kods 0301XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 08.10.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103099940
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV17ZZZ42103099940
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BME Solutions"
Adrese: Liepāja, Daugavas iela 5 - 18
Parakstītais pamatkapitāls: 2.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2.00 EUR
Valde: Sņežana Mangule, personas kods 0502XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 07.10.2019.
Reģistrācijas numurs: 52103099891
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV17ZZZ52103099891
Firma: SIA "BL sistēmas"
Adrese: Liepāja, Alejas iela 43 - 7A
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Ivars Biķis, personas kods 2008XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 04.10.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103099758
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV81ZZZ42103099758
Firma: SIA "SJZ"
Adrese: Liepāja, Priekules iela 7A
Parakstītais pamatkapitāls: 2700.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2700.00 EUR
Valde: Jekaterina Žeigure, personas kods 3101XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 04.10.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103099781
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV42ZZZ42103099781
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Snap Studio"
Adrese: Liepāja, Ziemupes iela 6 - 97
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Kristiāns Agnis Jurēvics, personas kods 0204XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00125600848174.

Reģistrācijas datums: 01.10.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103099512
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV30ZZZ42103099512
Firma: SIA "I.V.Projekti"
Adrese: Liepāja, Sporta iela 9 - 15
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Ineta Sudakova, personas kods 0405XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 01.10.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103099527
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV13ZZZ42103099527
Firma: SIA "PILAT Rent"
Adrese: Liepāja, Toma iela 12/20 - 55
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Miks Jaunzems, personas kods 2601XX-XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 30.09.2019.
Reģistrācijas numurs: 40203228505
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV41ZZZ40203228505
Firma: SIA Ambro Krasts
Adrese: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 28 - 28
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Jeļena Ambrosova, personas kods 1008XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 27.09.2019.
Reģistrācijas numurs: 42102042111
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV41ZZZ42102042111
Firma: IK SANTA VEILANDE
Adrese: Liepāja, Apšu iela 18 - 2
Komersants: Santa Veilande, personas kods 2303XX-XXXXX
Publikācijas Nr.: KMR00125420240556.

Reģistrācijas datums: 26.09.2019.
Reģistrācijas numurs: 52103099251
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV31ZZZ52103099251
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lat Kartons"
Adrese: Liepāja, Toma iela 28 - 8
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Aļona Golta, personas kods 0310XX-XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Inga Kuzmina, personas kods 260675-10829, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 23.09.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103099141
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV56ZZZ42103099141
Firma: WebTree SIA
Adrese: Liepāja, Pļavu iela 47/49 - 3
Parakstītais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Valde: Ralfs Lagzda, personas kods 2210XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 20.09.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103098983
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV54ZZZ42103098983
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDIUM LV"
Adrese: Liepāja, Kūrmājas prospekts 23 - 28
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Jekaterina Tarasova, personas kods 0711XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 23.09.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103099048
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV45ZZZ42103099048
Firma: SIA "CC RĪGA"
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 8/10 - 36
Parakstītais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1500.00 EUR
Valde: Ilze Trukšāne, personas kods 3001XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 19.09.2019.
Reģistrācijas numurs: 40203227815
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV47ZZZ40203227815
Firma: Sommarnojen SIA
Adrese: Liepāja, Laivinieku iela 7/13 - 53
Parakstītais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Valde: Mikael Tomas Josef Samuel Riesenberg Tjajkovski, dzimšanas datums: 13.08.1965., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. 94159425, izdošanas datums: 07.02.2018., Zviedrijas Karaliste, izdevējs: Polismyndigheten, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 17.09.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103098803
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV64ZZZ42103098803
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Summerwild Media"
Adrese: Liepāja, Ziemupes iela 6 - 87
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Līva Vilde, personas kods 2001XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00125202757682.

Reģistrācijas datums: 17.09.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103098748
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV94ZZZ42103098748
Firma: SIA cbweed.lv
Adrese: Liepāja, Tirgoņu iela 24
Parakstītais pamatkapitāls: 2700.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2700.00 EUR
Valde: Irina Bulova, personas kods 0412XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 16.09.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103098663
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV61ZZZ42103098663
Firma: SIA "MELANGE LINGERI"
Adrese: Liepāja, Siļķu iela 23 - 17
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Jeļena Jakovļeva, personas kods 0810XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 13.09.2019.
Reģistrācijas numurs: 52103098561
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV37ZZZ52103098561
Firma: SIA REKU
Adrese: Liepāja, Liedaga iela 1 - 14
Parakstītais pamatkapitāls: 4.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 4.00 EUR
Valde: Kārlis Catlaks, personas kods 2610XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Liena Dāvida, personas kods 010889-10871, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 13.09.2019.
Reģistrācijas numurs: 52103098631
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV87ZZZ52103098631
Firma: SIA "My first lingerie"
Adrese: Liepāja, Priežu iela 46
Parakstītais pamatkapitāls: 20.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 20.00 EUR
Valde: Kristīne Kisnica, personas kods 1010XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 10.09.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103098358
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV51ZZZ42103098358
Firma: SIA "ARSAR"
Adrese: Liepāja, Krūmu iela 32 - 61
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Armens Sarkisjans, personas kods 2708XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 09.09.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103098339
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV79ZZZ42103098339
Firma: SIA "Andraleks"
Adrese: Liepāja, Leona Paegles iela 2 - 4
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Aleksandrs Streļcovs, personas kods 0412XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 06.09.2019.
Reģistrācijas numurs: 42102042056
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV71ZZZ42102042056
Firma: IK Vitana
Adrese: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 7 - 15
Komersants: Tatjana Čirkina, personas kods 0711XX-XXXXX

Reģistrācijas datums: 06.09.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103098220
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV91ZZZ42103098220
Firma: SIA "ReaLant"
Adrese: Liepāja, Krišjāņa Valdemāra iela 46 - 10
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Andžejs Nuštajevs, personas kods 2208XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 06.09.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103098235
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV74ZZZ42103098235
Firma: SIA "KLEER"
Adrese: Liepāja, Dzintaru iela 84 - 42
Parakstītais pamatkapitāls: 200.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 200.00 EUR
Valde: Raivis Eglītis, personas kods 300386-10822, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Elvijs Lankovskis-Ķeķis, personas kods 0803XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 06.09.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103098269
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV29ZZZ42103098269
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Serenity77"
Adrese: Liepāja, Siguldas iela 31 - 28
Parakstītais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Valde: Marina Šitova, personas kods 0303XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 05.09.2019.
Reģistrācijas numurs: 40002185719
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV52ZZZ40002185719
Firma: IK IgorsAV
Adrese: Liepāja, Oskara Kalpaka iela 92 - 50
Komersants: Igors Avsjuks, personas kods 1603XX-XXXXX

Reģistrācijas datums: 05.09.2019.
Reģistrācijas numurs: 44103127157
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV37ZZZ44103127157
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Simple Transport Solutions"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 76 - 19
Parakstītais pamatkapitāls: 3.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 3.00 EUR
Valde: Mārtiņš Priedītis, personas kods 0110XX-XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 03.09.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103098165
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV24ZZZ42103098165
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību UNIKORP
Adrese: Liepāja, Kūrmājas prospekts 23 - 34
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Deniss Tarasovs, personas kods 2303XX-XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 03.09.2019.
Reģistrācijas numurs: 44103126895
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV30ZZZ44103126895
Firma: SIA "KP Skice"
Adrese: Liepāja, Reiņu meža iela 16 - 7
Parakstītais pamatkapitāls: 5.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 5.00 EUR
Valde: Liene Peterlevica, personas kods 1711XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Kārlis Peterlevics, personas kods 2308XX-XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 30.08.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103098057
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV30ZZZ42103098057
Firma: SIA "KGP GROUP"
Adrese: Liepāja, Raiņa iela 35
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Pāvels Goroškovs, personas kods 0901XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Gints Klēvers, personas kods 2010XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 30.08.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103098061
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV19ZZZ42103098061
Firma: EA STUDIO SIA
Adrese: Liepāja, Roņu iela 3 - 29
Parakstītais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Valde: Elīna Avota, personas kods 2712XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 28.08.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103097920
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV43ZZZ42103097920
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ridely"
Adrese: Liepāja, Uliha iela 58 - 4
Parakstītais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Valde: Aivars Katkovskis, personas kods 2702XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem
Edgars Ozoliņš-Ozols, personas kods 0412XX-XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Deivis Rupšlaukis, personas kods 0704XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem

Reģistrācijas datums: 27.08.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103097850
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV90ZZZ42103097850
Firma: SIA "NPB Group"
Adrese: Liepāja, Zirņu iela 119
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Niks Patriks Brašs, personas kods 3107XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00124709615261.

Reģistrācijas datums: 27.08.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103097865
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV73ZZZ42103097865
Firma: SIA "LK Cargo Serviss"
Adrese: Liepāja, Turaidas iela 8A - 16
Parakstītais pamatkapitāls: 20.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 20.00 EUR
Valde: Lauris Glezeris, personas kods 2212XX-XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Kristaps Šimis, personas kods 1505XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 27.08.2019.
Reģistrācijas numurs: 52103097871
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV43ZZZ52103097871
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Termomezgls"
Adrese: Liepāja, Rojas iela 5 - 35
Parakstītais pamatkapitāls: 500.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 500.00 EUR
Valde: Toms Virbs, personas kods 2506XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 27.08.2019.
Reģistrācijas numurs: 40203225284
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV96ZZZ40203225284
Firma: SIA "Jasmin Discount"
Adrese: Liepāja, Daugavas iela 7 - 1
Parakstītais pamatkapitāls: 25000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 25000.00 EUR
Valde: Yasemin Arslan, dzimšanas datums: 21.10.1969., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. U 03344029, izdošanas datums: 11.10.2011., Turcijas Republika, izdevējs: Basaksehir, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 22.08.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103097579
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV35ZZZ42103097579
Firma: SIA "Mandarin Marine"
Adrese: Liepāja, Jūrmalas iela 10 - 4
Parakstītais pamatkapitāls: 50.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 50.00 EUR
Valde: Anna Kuļbacka-Jeroņina, personas kods 1112XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00124630820271.

Reģistrācijas datums: 21.08.2019.
Reģistrācijas numurs: 52103097551
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV50ZZZ52103097551
Firma: SIA "AK Family Investments"
Adrese: Liepāja, Jūras iela 12
Parakstītais pamatkapitāls: 50000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 50000.00 EUR
Valde: Aigars Kesenfelds, personas kods 0211XX-XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR0012462501762.

Reģistrācijas datums: 21.08.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103097564
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV52ZZZ42103097564
Firma: SIA "AL Autoserviss"
Adrese: Liepāja, Strazdu iela 5C
Parakstītais pamatkapitāls: 1500.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1500.00 EUR
Valde: Aleksandrs Loganovskis, personas kods 1402XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 20.08.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103097494
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV02ZZZ42103097494
Firma: SIA "AUBE"
Adrese: Liepāja, Zirņu iela 163
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Jeļena Treide, personas kods 1112XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 20.08.2019.
Reģistrācijas numurs: 42102042018
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV30ZZZ42102042018
Firma: IK Firo-2019
Adrese: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 8 - 44
Komersants: Ludmila Kondaracka, personas kods 2602XX-XXXXX

Reģistrācijas datums: 20.08.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103097507
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV39ZZZ42103097507
Firma: SIA "Melia L"
Adrese: Liepāja, Rojas iela 7 - 33
Parakstītais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Valde: Liene Blaščinska, personas kods 2309XX-XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 16.08.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103097371
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV25ZZZ42103097371
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JM Stageworks"
Adrese: Liepāja, Andreja Pumpura iela 14B - 15
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Justs Markuševskis, personas kods 1901XX-XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 15.08.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103097352
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV53ZZZ42103097352
Firma: SIA Peos
Adrese: Liepāja, Siena iela 7 - 49
Parakstītais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Valde: Paula Lutere, personas kods 2906XX-XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 09.08.2019.
Reģistrācijas numurs: 42102042003
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV47ZZZ42102042003
Firma: IK Juna 7 LV
Adrese: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 5 - 93
Komersants: Nataļja Jockus, personas kods 0211XX-XXXXX

Reģistrācijas datums: 09.08.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103097117
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV93ZZZ42103097117
Firma: SIA "PLUMBER"
Adrese: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 12 - 8
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Jeļena Silujanova, personas kods 1011XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 09.08.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103097136
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV65ZZZ42103097136
Firma: SIA RADA TRAVEL
Adrese: Liepāja, Daugavas iela 4 - 72
Parakstītais pamatkapitāls: 2700.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2700.00 EUR
Valde: Radmila Melameda, personas kods 2706XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 09.08.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103097140
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV54ZZZ42103097140
Firma: SIA "SMS GRUPA"
Adrese: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 12 - 8
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Dmitrijs Silujanovs, personas kods 0605XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 06.08.2019.
Reģistrācijas numurs: 52103097091
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV54ZZZ52103097091
Firma: SIA "CHRONOS"
Adrese: Liepāja, Reiņu meža iela 14 - 50
Parakstītais pamatkapitāls: 50.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 50.00 EUR
Valde: Jānis Paškus, personas kods 2112XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 02.08.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103097066
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV15ZZZ42103097066
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KG CONSTRUCTION"
Adrese: Liepāja, Pāvilostas iela 7 - 44
Parakstītais pamatkapitāls: 1500.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1500.00 EUR
Valde: Kārlis Francis, personas kods 2711XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 02.08.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103097070
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV04ZZZ42103097070
Firma: SIA B.E.S.T.
Adrese: Liepāja, Eduarda Tisē iela 54 - 27
Parakstītais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Valde: Klāvs Ansons, personas kods 0802XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Zintis Zaks, personas kods 070186-10811, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 26.07.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103096836
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV17ZZZ42103096836
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PB-Job for you"
Adrese: Liepāja, Reiņu meža iela 3 - 20
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Egita Peikerte, personas kods 0810XX-XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 26.07.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103096840
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV06ZZZ42103096840
Firma: SIA "AdGuru"
Adrese: Liepāja, Jaunā iela 6
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1400.00 EUR
Valde: Laura Simaite, personas kods 1704XX-XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Kaspars Simaitis, personas kods 161182-10844, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 29.07.2019.
Reģistrācijas numurs: 52103096861
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV56ZZZ52103096861
Firma: SIA "SEEBURG CENTRS"
Adrese: Liepāja, Cukura iela 38A
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Gatis Zvirbulis, personas kods 1305XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 25.07.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103096785
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV36ZZZ42103096785
Firma: SIA "VFByggservis"
Adrese: Liepāja, Oskara Kalpaka iela 103 - 13
Parakstītais pamatkapitāls: 2790.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2790.00 EUR
Valde: Vladimirs Fiļencovs, personas kods 2701XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 18.07.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103096639
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV98ZZZ42103096639
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "InfoLiepāja"
Adrese: Liepāja, Vaiņodes iela 19
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Jaroslavs Osipovs, personas kods 1207XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 18.07.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103096658
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV70ZZZ42103096658
Firma: SIA "RED4"
Adrese: Liepāja, Loku iela 11 - 10
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Lilita Sleže, personas kods 1309XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 18.07.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103096681
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV31ZZZ42103096681
Firma: SIA "KORTENA"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 110 - 39
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1400.00 EUR
Valde: Maksims Zinkevičs, personas kods 0311XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 16.07.2019.
Reģistrācijas numurs: 42102041968
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV22ZZZ42102041968
Firma: "LIEPA A" IK
Adrese: Liepāja, Reiņu meža iela 2 - 15
Komersants: Aleksei Poberezhnik, personas kods 3003XX-XXXXX

Reģistrācijas datums: 16.07.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103096569
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV48ZZZ42103096569
Firma: SIA "Veloparks lv"
Adrese: Liepāja, Kuģinieku iela 5
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1594.00 EUR
Valde: Gatis Maļinovskis, personas kods 2903XX-XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Evita Šinketa, personas kods 190687-10819, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 16.07.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103096573
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV37ZZZ42103096573
Firma: SIA "iPBank"
Adrese: Liepāja, Kviešu iela 30B
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Ašots Papikjans, personas kods 1802XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 10.07.2019.
Reģistrācijas numurs: 42102041953
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV39ZZZ42102041953
Firma: "DIY ART STUDIO" IK
Adrese: Liepāja, Ugāles iela 5 - 20
Komersants: Elvira Voloshina, personas kods 2607XX-XXXXX

Reģistrācijas datums: 04.07.2019.
Reģistrācijas numurs: 52103096221
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV70ZZZ52103096221
Firma: SIA "ESPOSITO BUS"
Adrese: Liepāja, Lielā iela 13
Parakstītais pamatkapitāls: 1000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1000.00 EUR
Valde: Francesco Esposito, dzimšanas datums: 17.08.1962., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. YA2747336, izdošanas datums: 27.10.2011., Itālijas Republika, izdevējs: Itālija, Ministro Affari Esteri, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Prokūra: Stefano Cociluovo, personas kods 3263XX-XXXXX, prokūrists bez tiesībām atsavināt nekustamo īpašumu, ieķīlāt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 02.07.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103096145
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV50ZZZ42103096145
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LOVE"
Adrese: Liepāja, Stūrmaņu iela 10
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Ivonna Kalita, personas kods 3103XX-XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 26.06.2019.
Reģistrācijas numurs: 42103095879
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV54ZZZ42103095879
Firma: SIA "Sociālo tīklu māja"
Adrese: Liepāja, Vecā ostmala 24
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Roberts Klēpis, personas kods 2404XX-XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas datums: 26.06.2019.
Reģistrācijas numurs: 52103095851
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV69ZZZ52103095851
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Home Abroad"
Adrese: Liepāja, Siļķu iela 16 - 14
Parakstītais pamatkapitāls: 2.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2.00 EUR
Valde: Linda Roze, personas kods 1301XX-XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Jānis Valdmanis, personas kods 190382-10848, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas no 2019.gada jūlija sākuma līdz decembra beigām

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNĀRS MAKUŽIS, personas kods 131032-XXXXX, miršanas datums 19.04.2019.
Pieteikšanās termiņš: 20.04.2020.
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LUDMILA KUZŅECOVA, personas kods 230946-XXXXX, miršanas datums 14.12.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GENUTE LŪKA, personas kods 190767-XXXXX, miršanas datums 16.11.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARIJA BOKUMA, personas kods 020426-XXXXX, miršanas datums 09.11.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EVELITA MACKARE, personas kods 250467-XXXXX, miršanas datums 18.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DAIGA KARLSBERGA, personas kods 250663-XXXXX, miršanas datums 24.11.2019.
Pieteikšanās termiņš: 10 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIERVALDIS SPODRIS BLŪMS, personas kods 280528-XXXXX, miršanas datums 11.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDREJS RADZEVIČS, personas kods 050138-XXXXX, miršanas datums 15.11.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: BIRUTA AINA STREĻŅIKOVA, personas kods 160936-XXXXX, miršanas datums 09.12.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TAMĀRA GABALIŅA, personas kods 170446-XXXXX, miršanas datums 12.12.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LUDMILA LAGUTA (LIUDMILA LAGUTA), personas kods 250134-XXXXX, miršanas datums 27.04.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRA MIKNIENE, personas kods 251231-XXXXX, miršanas datums 29.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIHAILS LAGUTA, personas kods 060246-XXXXX, miršanas datums 23.03.2016.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRIS NORKUS, personas kods 020787-XXXXX, miršanas datums 18.04.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VILNIS ŠTĀLS, personas kods 281252-XXXXX, miršanas datums 19.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KATRĪNA VALIJA STARKEVIČA, personas kods 280636-XXXXX, miršanas datums 20.04.2019.
Pieteikšanās termiņš: 20.04.2020.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZIDRA SUDMALE, personas kods 170529-XXXXX, miršanas datums 01.11.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTĪNA GORDINSKA (VALENTINA GORDINSKAYA), personas kods 270228-XXXXX, miršanas datums 03.11.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MAIRA RUSMANE, personas kods 150856-XXXXX, miršanas datums 07.12.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS JANSONS, personas kods 130951-XXXXX, miršanas datums 26.11.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNĀRS GINTERS, personas kods 031143-XXXXX, miršanas datums 12.11.2019.
Pieteikšanās termiņš: 12.11.2020.
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTĪNA ZINKEVIČA (VALENTINA ZINKEVICH), personas kods 100437-XXXXX, miršanas datums 09.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MATĪSS NARŠČUS, personas kods 160200-XXXXX, miršanas datums 27.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĒRIKS VOLDEMARS ZĪVERTS, personas kods 280738-XXXXX, miršanas datums 21.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IRĒNA GRUNDMANE, personas kods 041144-XXXXX, miršanas datums 13.11.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRA PRŪSE, personas kods 200449-XXXXX, miršanas datums 25.11.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DAINA VIZULE, personas kods 230441-XXXXX, miršanas datums 14.11.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: HARIJS PIEČIS, personas kods 180542-XXXXX, miršanas datums 20.11.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MALDA KĻAVA, personas kods 090452-XXXXX, miršanas datums 20.12.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEVGENIJS JURČENKO, personas kods 210454-XXXXX, miršanas datums 27.12.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ELMĀRS LAUKMANIS, personas kods 140241-XXXXX, miršanas datums 10.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: HŪGO RINGOLDS VĀCIETIS, personas kods 030142-XXXXX, miršanas datums 14.11.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA ALMA STRUNGA, personas kods 041133-XXXXX, miršanas datums 09.03.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIGITA LEJNIECE, personas kods 260958-XXXXX, miršanas datums 22.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARGRIETA LĀKUTE, personas kods 301218-XXXXX, miršanas datums 06.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS DENŠČIKOVS, personas kods 250356-XXXXX, miršanas datums 09.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIJA GUSEVA, personas kods 060138-XXXXX, miršanas datums 06.11.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LUDMILA RAISJANENA, personas kods 160643-XXXXX, miršanas datums 25.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIHAILS JEROŅINS, personas kods 160137-XXXXX, miršanas datums 02.11.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZINTRA SĒLE, personas kods 120146-XXXXX, miršanas datums 19.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZENTA ŠVAČKO, personas kods 190447-XXXXX, miršanas datums 10.11.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ULDIS KILS, personas kods 141048-XXXXX, miršanas datums 19.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTINA ZAUERHAGENA, personas kods 300133-XXXXX, miršanas datums 17.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARUTA KRAUKLE, personas kods 210456-XXXXX, miršanas datums 12.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA MOSKAĻENKO, personas kods 140639-XXXXX, miršanas datums 27.04.2019.
Pieteikšanās termiņš: 27.04.2020.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARVĪDS ŠNEIDERS, personas kods 250454-XXXXX, miršanas datums 31.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIESTURS VĪKSNA, personas kods 250337-XXXXX, miršanas datums 16.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AGRIS SILIŅŠ, personas kods 220957-XXXXX, miršanas datums 08.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEĻENA KOZELE, personas kods 130940-XXXXX, miršanas datums 02.11.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: FRICIS GUNĀRS STAŅEVIČIS, personas kods 170337-XXXXX, miršanas datums 29.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINA ŠALMA, personas kods 070335-XXXXX, miršanas datums 06.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TAMARA DONČENKO (TAMARA DONCHENKO), personas kods 080338-XXXXX, miršanas datums 27.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINARS VIŽLA ARĪ BARBIANS, personas kods 250264-XXXXX, miršanas datums 30.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINA FEDOTOVA, personas kods 050351-XXXXX, miršanas datums 26.04.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNTIS RUKUTS, personas kods 061170-XXXXX, miršanas datums 28.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ROMĀNS MARKEVIČS, personas kods 261162-XXXXX, miršanas datums 23.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LEONĪDS KRJUKOVS, personas kods 190850-XXXXX, miršanas datums 28.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INĀRA ZIEDA, personas kods 220553-XXXXX, miršanas datums 19.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIJS SAVIKS, personas kods 170263-XXXXX, miršanas datums 31.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILMĀRS TJAPUŠINS, personas kods 150158-XXXXX, miršanas datums 02.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINARS ZIKMANIS, personas kods 140566-XXXXX, miršanas datums 29.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANATOLIJS ČIUSOVS, personas kods 130968-XXXXX, miršanas datums 10.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GERDA MEDICKA, personas kods 211254-XXXXX, miršanas datums 07.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SERGEJS BEREZINS, personas kods 110661-XXXXX, miršanas datums 03.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARTURS AUDERS, personas kods 151238-XXXXX, miršanas datums 18.05.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIJA KĪLA, personas kods 170940-XXXXX, miršanas datums 05.11.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ŅINA MIRONOVA (Nina MIRONOVA), personas kods 300527-XXXXX, miršanas datums 14.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NIKOLAJS ČEREDŅIČENKO, personas kods 141137-XXXXX, miršanas datums 19.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIS BALODIS, personas kods 200251-XXXXX, miršanas datums 04.04.2019.
Pieteikšanās termiņš: 04.04.2020.
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ADELE DONELIENE (ELEONORA), personas kods 030329-XXXXX, miršanas datums 27.03.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS GOVORUHA, personas kods 030137-XXXXX, miršanas datums 05.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RAISA LESIKA (LESIK), personas kods 010434-XXXXX, miršanas datums 13.05.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS SKIRELIS, personas kods 020742-XXXXX, miršanas datums 03.05.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSTRA ANNA LĀKUTE, personas kods 090337-XXXXX, miršanas datums 01.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS PETROVS, personas kods 170260-XXXXX, miršanas datums 09.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARVĪDS KREINATS, personas kods 290533-XXXXX, miršanas datums 15.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUSTAVS ROMANOVS, personas kods 040934-XXXXX, miršanas datums 06.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SILVIJA VAŠKUSE, personas kods 240849-XXXXX, miršanas datums 12.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KLAVDIJA BAHAREVA, personas kods 090838-XXXXX, miršanas datums 24.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALMA OZOLA, personas kods 280229-XXXXX, miršanas datums 05.04.2017.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA PŪĶE, personas kods 180732-XXXXX, miršanas datums 31.08.2003.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OSKARS SANDERS, personas kods 260326-XXXXX, miršanas datums 03.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LUDMILA GOLUBECKA (LIUDMILA GOLUBETSKAYA), personas kods 260239-XXXXX, miršanas datums 24.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSMA ROZENTĀLE, personas kods 281026-XXXXX, miršanas datums 16.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VAIVARS NOVADS, personas kods 220737-XXXXX, miršanas datums 20.05.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNĀRS KĻAVA, personas kods 030160-XXXXX, miršanas datums 03.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALĒRIJS HODAKOVSKIS, personas kods 170463-XXXXX, miršanas datums 12.06.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARVĪDS CUKURS, personas kods 160243-XXXXX, miršanas datums 28.04.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OLGA BIBIKA (OLGA BYBIK), personas kods 250561-XXXXX, miršanas datums 31.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANATOLIJS MOZGOVOJS (ANATOLY MOZGOVOY), personas kods 130352-XXXXX, miršanas datums 02.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: STAŅISLAVS DJADČENKO (STANISLAV DYADCHENKO), personas kods 260543-XXXXX, miršanas datums 03.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 03.10.2020.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ŠAMILS NIGMATZJANOVS, personas kods 290469-XXXXX, miršanas datums 17.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LAIMONIS STRĒLIS, personas kods 030756-XXXXX, miršanas datums 21.03.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RUTA DUBINA, personas kods 230242-XXXXX, miršanas datums 25.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VERNERS VILSONS, personas kods 290359-XXXXX, miršanas datums 20.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANATOLIJS CIRUĻIKS, personas kods 020829-XXXXX, miršanas datums 14.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ELENA NARMONTIENE, personas kods 030535-XXXXX, miršanas datums 12.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: HUGO VĪTOLS, personas kods 070732-XXXXX, miršanas datums 15.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TOMAS PUTRIUS, personas kods 240244-XXXXX, miršanas datums 01.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 01.09.2020.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIJS KUZŅECOVS, personas kods 170181-XXXXX, miršanas datums 11.05.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ULDIS RUPEKS-RUPEIKS, personas kods 201145-XXXXX, miršanas datums 13.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDRIS BRENCIS, personas kods 110360-XXXXX, miršanas datums 18.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ULDIS ZĀĢERIS, personas kods 130565-XXXXX, miršanas datums 10.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILGA BULLE, personas kods 061064-XXXXX, miršanas datums 08.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VERONIKA HRIČKINA, personas kods 231153-XXXXX, miršanas datums 28.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ASTRĪDA ĶUDE, personas kods 100839-XXXXX, miršanas datums 26.06.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIGITA ADAMOVIČA, personas kods 260131-XXXXX, miršanas datums 04.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIS PRIEDNIEKS, personas kods 240237-XXXXX, miršanas datums 22.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 22.08.2020.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIRDZA LĪNA FIERKOVIČA, personas kods 301244-XXXXX, miršanas datums 13.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTĪNA KUZMINA, personas kods 260633-XXXXX, miršanas datums 25.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIKENTIJS GERINS (VIKENTIY GERIN), personas kods 181236-XXXXX, miršanas datums 22.02.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIHAILS KRUTOGOLOVOVS, personas kods 181127-XXXXX, miršanas datums 20.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIMA SOLOVJOVA (SOLOVIEVA), personas kods 020437-XXXXX, miršanas datums 27.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSEJS ISLAMOVS, personas kods 270587-XXXXX, miršanas datums 10.10.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IĻJA KUČINSKIS (ILYA KUCHINSKIY), personas kods 200732-XXXXX, miršanas datums 23.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALIJA CĀLĪTE, personas kods 070535-XXXXX, miršanas datums 17.09.2016.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INESE FOMINA, personas kods 070450-XXXXX, miršanas datums 12.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIS SKRODELIS, personas kods 200240-XXXXX, miršanas datums 13.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDREJS SIKSNA, personas kods 260351-XXXXX, miršanas datums 30.06.2015.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: UĢIS ŠTELMAHERS, personas kods 220175-XXXXX, miršanas datums 30.01.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS ĻAUDAMS, personas kods 040738-XXXXX, miršanas datums 09.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JAŅINA ĶERE, personas kods 010731-XXXXX, miršanas datums 21.06.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIDIJA ŽIŽKO, personas kods 220454-XXXXX, miršanas datums 07.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSTRA KOORTA (KOORT), personas kods 020626-XXXXX, miršanas datums 07.02.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZINTRA RĀTE, personas kods 180244-XXXXX, miršanas datums 10.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OJARS ENKUZENS, personas kods 040144-XXXXX, miršanas datums 06.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ELITA KRONBERGA, personas kods 230356-XXXXX, miršanas datums 26.06.2016.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTĪNA KOŽEMJAKA, personas kods 300442-XXXXX, miršanas datums 13.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ASTRĪDA MUDRA PREISA, personas kods 201234-XXXXX, miršanas datums 13.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIERVALDIS GUDEVICS, personas kods 210148-XXXXX, miršanas datums 08.05.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS KAPITONOVS (VLADIMIR KAPITONOV), personas kods 060349-XXXXX, miršanas datums 27.06.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZINTRA TROFIMOVA, personas kods 050545-XXXXX, miršanas datums 07.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GAĻINA KUSTOVA, personas kods 171138-XXXXX, miršanas datums 22.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUGUSTS ŠVEDREVICS, personas kods 210939-XXXXX, miršanas datums 06.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JADVIGA MOISEJA, personas kods 260122-XXXXX, miršanas datums 17.02.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS KRAINIS, personas kods 061036-XXXXX, miršanas datums 27.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VELTA ZOMMERE, personas kods 020626-10824, miršanas datums 04.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS ADAMANS, personas kods 170743-XXXXX, miršanas datums 11.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALERIJS TUROVSKIS, personas kods 071167-XXXXX, miršanas datums 06.01.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SARMĪTE GRUZĪTE, personas kods 240548-XXXXX, miršanas datums 27.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEVGENIJS SEVOSTJANOVS (ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ СЕВОСТЬЯНОВ), dzimšanas datums 07.10.1959., miršanas datums 19.12.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZELMA VELTA LANKOVSKA, personas kods 250636-XXXXX, miršanas datums 02.06.2005.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS SOROKINS, personas kods 280753-XXXXX, miršanas datums 07.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AGRITA HEIDEMANE, personas kods 010456-XXXXX, miršanas datums 05.10.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: BIRUTA ĒRKULE, personas kods 150958-XXXXX, miršanas datums 23.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SKAIDRĪTE ELVĪRA PLĀCIŅA, personas kods 090436-XXXXX, miršanas datums 06.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MALVĪNE MARIJA APINE, personas kods 050434-XXXXX, miršanas datums 22.06.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: PETRONELE PAULAUSKA, personas kods 090239-XXXXX, miršanas datums 25.03.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIGIJA FELDMANE, personas kods 020649-XXXXX, miršanas datums 25.06.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS SOLOVJOVS, personas kods 041154-XXXXX, miršanas datums 19.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNTARS ŠLISERIS, personas kods 110575-XXXXX, miršanas datums 29.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILGA ŪPE, personas kods 040228-XXXXX, miršanas datums 20.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SKAIDRĪTE LANKOVSKA, personas kods 070636-XXXXX, miršanas datums 11.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GEORGIJS TARABANS (GEORGY TARABAN), personas kods 041127-XXXXX, miršanas datums 18.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ULDIS BUMBULIS, personas kods 120884-XXXXX, miršanas datums 10.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILMARS ALMANIS, personas kods 010243-XXXXX, miršanas datums 03.11.2001.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KATRĪNA LAUGALE, personas kods 030527-XXXXX, miršanas datums 25.09.2015.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GENOVEVA NIEDOLA, personas kods 151232-XXXXX, miršanas datums 17.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IVANS KOĻESŅIKS (IVAN KOLESNIK), personas kods 110946-XXXXX, miršanas datums 02.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIS LEISMANIS, personas kods 190578-XXXXX, miršanas datums 30.04.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VISVALDIS KUKUKS, personas kods 131149-XXXXX, miršanas datums 23.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KRISTAPS SEDOLS, personas kods 050490-XXXXX, miršanas datums 28.06.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ERNA TIMMA, personas kods 280819-XXXXX, miršanas datums 04.07.2008.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALDIS ZVEJA, personas kods 270955-XXXXX, miršanas datums 21.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GAĻINA KAZGUNOVA, personas kods 081258-XXXXX, miršanas datums 25.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AIVARS VĒVERIS, personas kods 290457-XXXXX, miršanas datums 12.01.2019.
Pieteikšanās termiņš: 12.01.2020.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MALVĪNE KAŽMIRE, personas kods 270329-XXXXX, miršanas datums 16.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DAINA ZDANOVSKA, personas kods 191059-XXXXX, miršanas datums 22.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALĒRIJS MARKOVS, personas kods 280352-XXXXX, miršanas datums 14.06.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDGARS REBOKS, personas kods 270537-XXXXX, miršanas datums 26.02.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSTRA MEIERE, personas kods 050830-XXXXX, miršanas datums 12.03.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ELMĀRS POMERANCIS, personas kods 300949-XXXXX, miršanas datums 27.05.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KATRĪNA KINTA, personas kods 300686-XXXXX, miršanas datums 03.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS PAIPA, personas kods 210351-XXXXX, miršanas datums 16.06.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANATOLIJS TKAČENKO (ANATOLY TKACHENKO), personas kods 091236-XXXXX, miršanas datums 22.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VITAUTS GIRGINS, personas kods 020161-XXXXX, miršanas datums 11.03.2017.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĀRIJA BALODE, personas kods 181147-XXXXX, miršanas datums 15.05.2017.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OLGA DORENSKA, personas kods 181249-XXXXX, miršanas datums 18.10.2017.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEĻIZAVETA STARCEVA (ELIZAVETA STARTSEVA), personas kods 070732-XXXXX, miršanas datums 02.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDRIS BUSE, personas kods 310144-XXXXX, miršanas datums 27.05.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IRENA TIMBRA (IRENA TIMBRA), personas kods 011033-XXXXX, miršanas datums 08.06.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRTIŅŠ SESKS, personas kods 271136-XXXXX, miršanas datums 08.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NINELA BURBECKA, personas kods 040747-XXXXX, miršanas datums 23.06.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JŪLIJA JONIKA, personas kods 230332-XXXXX, miršanas datums 23.06.2000.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIERVALDIS VANAGS, personas kods 011027-XXXXX, miršanas datums 18.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIRDZA VANAGA, personas kods 120330-XXXXX, miršanas datums 06.02.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MAIGA RUMPE, personas kods 240234-XXXXX, miršanas datums 06.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TAMĀRA AGAŠINA, personas kods 170640-XXXXX, miršanas datums 22.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS JAKOVĻEVS (VLADIMIR JAKOVLEV), personas kods 081060-XXXXX, miršanas datums 31.03.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALDIS JAUNZEMS, personas kods 250962-XXXXX, miršanas datums 27.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NADEŽDA ŠIŠKO, personas kods 101249-XXXXX, miršanas datums 26.06.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANITA KUDAŠKINA, personas kods 050952-XXXXX, miršanas datums 09.05.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEĻENA VORONOVA, personas kods 170391-XXXXX, miršanas datums 04.06.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARVĪDS ŪDRIŅŠ, personas kods 170138-XXXXX, miršanas datums 31.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDUARDS CVĪBELIS, personas kods 090458-XXXXX, miršanas datums 06.06.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDREJS ARVIDS ATTEKA, personas kods 040732-XXXXX, miršanas datums 22.06.2019.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA MANGALE, personas kods 200325-XXXXX, miršanas datums 18.03.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARNOLDS ZUDAVS, personas kods 120233-XXXXX, miršanas datums 26.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IRINA VOLODINA, dzimšanas datums 03.04.1968., miršanas datums 01.06.2019.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ERNA KRĒTAINE, personas kods 261123-XXXXX, miršanas datums 02.05.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RASMA EIDIŅA, personas kods 220755-XXXXX, miršanas datums 20.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSTRA INTA ROZENBAHA, personas kods 011031-XXXXX, miršanas datums 17.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNTA ZIEMELE, personas kods 161251-XXXXX, miršanas datums 22.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALERIJS (VALERY) ČAPĻIJEVS (CHAPLIEV), personas kods 230640-XXXXX, miršanas datums 11.05.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILONA VAIŅEVIČA, personas kods 101063-XXXXX, miršanas datums 27.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TATJANA MARUŅAKA, personas kods 291052-XXXXX, miršanas datums 24.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINA LAZDIŅA, personas kods 090129-XXXXX, miršanas datums 25.10.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEĻENA SKVORCOVA, personas kods 201076-XXXXX, miršanas datums 25.03.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS TURLO, personas kods 250447-XXXXX, miršanas datums 09.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIS CĀLĪTIS, personas kods 110166-XXXXX, miršanas datums 01.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VELTA MIGLINIECE, personas kods 160228-XXXXX, miršanas datums 26.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VARVARA ŠAMINKO (VARVARA SHAMINKO), personas kods 121237-XXXXX, miršanas datums 26.06.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OĻEGS IVANOVS, personas kods 230562-XXXXX, miršanas datums 11.01.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LĪVIJA ČIPLIKA, personas kods 290835-XXXXX, miršanas datums 20.04.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MAGDALENA ZINA ŠEMETIENE, personas kods 200738-XXXXX, miršanas datums 25.05.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INDULIS DŽONS KURŠINSKIS, personas kods 290326-XXXXX, miršanas datums 19.10.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDGARS AIGARS, personas kods 280458-XXXXX, miršanas datums 28.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDVĪNS UNGURS, personas kods 070140-XXXXX, miršanas datums 20.01.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DAINIS LEJMALNIEKS, personas kods 170663-XXXXX, miršanas datums 05.10.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNTA VECGALE, personas kods 200340-XXXXX, miršanas datums 01.03.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IMANTS MANTAJS, personas kods 221052-XXXXX, miršanas datums 10.04.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TATJANA ROJA, personas kods 280953-XXXXX, miršanas datums 20.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ESTERE KŪMIŅA, personas kods 100233-XXXXX, miršanas datums 11.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 13.07.2020.
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANITA GAIŽUTE, personas kods 260947-XXXXX, miršanas datums 21.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OSKARS KĻAVA, personas kods 191089-XXXXX, miršanas datums 21.05.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILONA BLOKA, personas kods 170364-XXXXX, miršanas datums 05.06.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LUDMILA LUČIŅINA, personas kods 030352-XXXXX, miršanas datums 12.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RIMANTS SIMAITIS, personas kods 070651-XXXXX, miršanas datums 02.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSTRA VALTERE, personas kods 210129-XXXXX, miršanas datums 25.06.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: HARALDS NIEDOLS, personas kods 130641-XXXXX, miršanas datums 07.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS ŠVECOVS, personas kods 090638-XXXXX, miršanas datums 10.04.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INGUNA JANKOVSKA, personas kods 100661-XXXXX, miršanas datums 11.06.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSTRA AŠKĀJE, personas kods 230728-XXXXX, miršanas datums 02.03.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IGORS UHANSKIS, personas kods 150762-XXXXX, miršanas datums 17.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ELIZABETE OZOLA, personas kods 270225-XXXXX, miršanas datums 02.02.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNTA BRUŽA, personas kods 061252-XXXXX, miršanas datums 18.04.2019.
Pieteikšanās termiņš: 9 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS MURAŠOVS, personas kods 221149-XXXXX, miršanas datums 05.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZAIGA FINKA, personas kods 140859-XXXXX, miršanas datums 15.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINA ANSONE, personas kods 140947-XXXXX, miršanas datums 19.12.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Precizējot iepriekš publicēto
Zv.notāre V.Novicka papildina 29.05.2019. publicēto paziņojumu R. Rubles mantojuma lietā:
Mantojuma lietā Nr.186149.
Mantojuma atstājējas RASMAS RUBLES, personas kods 211224-XXXXX, testaments tiks nolasīts 2019.gada 24.jūlijā plkst. 18.30 zvērinātas notāres Vinetas Novickas prakses vietā Zivju ielā 3, Liepājā.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĀRIJA VALDA PUMPURA, personas kods 120436-XXXXX, miršanas datums 10.01.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VISVARIS DREIERS, personas kods 230249-XXXXX, miršanas datums 11.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ROTA LILIJA SAVEĻJEVA, personas kods 100622-XXXXX, miršanas datums 16.12.2018.
Pieteikšanās termiņš: 16.12.2019.
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: PETRS NORBUTS, personas kods 281257-XXXXX, miršanas datums 19.11.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ASTRA MIZĒNA, personas kods 010541-XXXXX, miršanas datums 14.06.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA REGĪNA ČERNIŠENKO, personas kods 171233-XXXXX, miršanas datums 09.12.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TĀLIS BERGMANIS, personas kods 270442-XXXXX, miršanas datums 22.05.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALFONS PLATINSKIS, personas kods 300145-XXXXX, miršanas datums 07.06.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĒRIJA LEJNIECE, personas kods 121037-XXXXX, miršanas datums 09.02.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LAIMONIS VĒRSIS, personas kods 080751-XXXXX, miršanas datums 21.06.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS ANDREJEVS, personas kods 250934-XXXXX, miršanas datums 11.03.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANITA KIVLENIECE, personas kods 091245-XXXXX, miršanas datums 27.05.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LILITA ROMAŅENKO, personas kods 050441-XXXXX, miršanas datums 25.06.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRA KUNCĪTE, personas kods 111053-XXXXX, miršanas datums 17.07.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 187208.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TAMĀRA GROŠEVA, personas kods 131036-XXXXX, miršanas datums 27.06.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANATOLIJS GOĻIKOVS, personas kods 230739-XXXXX, miršanas datums 22.05.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VASILIJS BABČUKS (VASILY BABCHUK), personas kods 011142-XXXXX, miršanas datums 02.06.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401