Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra, Komercreģistra, u.c. publiski pieejamās ziņas.

Izsoles:

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras ielā 12, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Ilmaram Cildermanim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Dzintaru ielā 97/99 – 76, Liepājā. Piedzinēja: Zigrīda Maiga Rodoviča. Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 51,7 kv.m, atrodas trešajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3646 76, kadastra Nr. 1700 901 5313. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena LVL 6600,00 (seši tūkstoši seši simti lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2013.gada 15.janvārī plkst. 14.30 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 660,00 (seši simti sešdesmit lati un 00 santīmi). Tālr. uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras ielā 12, Liepājā, pārdod otrajā izsolē parādniekam Vladislavam Kočkinam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Ģenerāļa Baloža ielā 25 – 26, Liepājā. Piedzinējs: akciju sabiedrība "Swedbank", adrese: Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamais īpašums ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 33,4 kv.m, atrodas ceturtajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000131899 26, kadastra Nr. 1700 902 7155. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība LVL 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti lati un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena LVL 1125,00 (viens tūkstotis viens simts divdesmit pieci lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2013.gada 16.janvārī plkst. 14.00 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summu 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 150,00 (viens simts piecdesmit lati un 00 santīmi). Tālr. uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras ielā 12, Liepājā, pārdod otrajā izsolē parādniekam Uldim SPĀĢIM piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Viršu ielā 8 – 70, Liepājā. Piedzinējs: akciju sabiedrība "Swedbank", adrese: Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 49,2 kv.m, atrodas ceturtajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4912 70, kadastra Nr. 1700 902 8985. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība LVL 2000,00 (divi tūkstoši lati un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena LVL 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2013.gada 16.janvārī plkst. 14.30, Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 200,00 (divi simti lati un 00 santīmi). Tālr. uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras ielā 12, Liepājā, pārdod otrajā izsolē Evijai Jonaitei piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Jēkaba Dubelšteina ielā 7 – 35, Liepājā. Parādnieki: Evija Jonaite un Aigars Kesenfelds. Piedzinējs: akciju sabiedrība "Swedbank", adrese: Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis, kopējā platība 59,0 kv.m, atrodas pirmajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 160 35, kadastra Nr. 1700 902 9066. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība LVL 8800,00 (astoņi tūkstoši astoņi simti lati un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena LVL 6600,00 (seši tūkstoši seši simti lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2013.gada 16.janvārī plkst. 15.00 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 880,00 (astoņi simti astoņdesmit lati un 00 santīmi). Tālr. uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras ielā 12, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniekam SIA ražošanas komercfirma "Skrūve M", juridiskā adrese: Jaunā iela 54a, Liepāja, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Jaunā ielā 54B, Liepājā. Piedzinējs: akciju sabiedrība "Swedbank", adrese: Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 1905 kv.m, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000088744, kadastra Nr. 1700 034 0465. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un
izsoles sākumcena LVL 8900,00 (astoņi tūkstoši deviņi simti lati un 00 santīmi). Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2013.gada 15.janvārī plkst. 12.00 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917,
depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 890,00 (astoņi simti deviņdesmit lati un 00 santīmi). Tālr. uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras ielā 12, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Aleksandram DIDORAM piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Reiņu meža ielā 14 – 81, Liepājā. Piedzinēja: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latio Namsaimnieks", adrese: Elizabetes iela 20, Rīga. Nekustamais īpašums ir trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 58,3 kv.m, atrodas trešajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4017 81, kadastra Nr. 1700 900 8324. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena LVL 6900,00 (seši tūkstoši deviņi simti lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2013.gada 15.janvārī plkst. 15.00 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 690,00 (seši simti deviņdesmit lati un 00 santīmi). Tālr. uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras ielā 12, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Aigaram Čižikam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Grīzupes ielā 9 – 12NT, Liepājā. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, adrese: Smilšu iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums ir neapdzīvojamas telpas ar kopējo platību 74,0 kv.m, atrodas pirmajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2716 12NT, kadastra Nr. 1700 900 6792. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena LVL 3100,00 (trīs tūkstoši viens simts lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2013.gada 16.janvārī plkst. 10.00 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām  personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 310,00 (trīs simti desmit lati un 00 santīmi). Tālr. uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras ielā 12, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē Egonam Kobilko piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Šķēdes ielā 1 – 20, Liepājā. Parādnieki: Egons Kobilko un Anda Fridrihsone. Piedzinējs: Nordea Bank Finland Plc, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, adrese: K.Valdemāra iela 62, Rīga. Nekustamais īpašums ir trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 62,5 kv.m, atrodas piektajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2677 20, kadastra Nr. 1700 900 2597. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena LVL 5600,00 (pieci tūkstoši seši simti lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2013.gada 16.janvārī plkst. 10.30 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 560,00 (pieci simti sešdesmit lati un 00 santīmi). Tālr. uzziņām 63422002, 63422012.

Komercreģistra ziņas:

Reģistrācijas datums: 22.11.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103062990
Firma: SIA "IP 12"
Adrese: Liepāja, Roņu iela 5–29
Parakstītais pamatkapitāls: 1 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 1 LVL
Valde: Inese Petrova, personas kods 270281–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00061466736713.

Reģistrācijas datums: 22.11.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103063002
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Maraks un CO"
Adrese: Liepāja, Imantas iela 2–2
Parakstītais pamatkapitāls: 1000 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 1000 LVL
Valde: Māris Maraks, personas kods 080880–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00061468744134.

Reģistrācijas numurs: 42103050760
Firma: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "GI Termināls"
Ieceltas amatpersonas: Valde: Jurg Johner, dzimšanas datums: 16.12.1961., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase Nr. F3274181, izdošanas datums: 19.06.2007., izdeva: Geneve GE, Šveices Konfederācija, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem;
Jānis Kisiels, personas kods 280475–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 20.11.2012.
Publikācijas Nr.: KMR00061394930169.

Reģistrācijas numurs: 40003777184
Firma: "VĒJU ZEME" SIA
Adrese: Liepāja, Talsu iela 23/1
Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Ellen Molliet, personu apliecinošā dokumenta dati, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 20.11.2012.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas
Pamatojums: Liepājas tiesas 23.09.2011. spriedums lietā Nr.C20279110.
Publikācijas Nr.: KMR00061421143768.

Reģistrācijas numurs: 42103060928
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Visu darbu meisters"
Adrese: Liepāja, Ugāles iela 11–15
Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Natālija Zaharevska, personas kods 191285–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Valde: Andrejs Zolotovs, personas kods 210382–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 21.11.2012.
Publikācijas Nr.: KMR0006142455513.

Reģistrācijas numurs: 42103051253
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Azure Marine Agency"
Adrese: Liepāja, Lauku iela 31/35
Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Jevgenijs Prodouss, personas kods 181085–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi;
Aleksejs Grigorjevs, personas kods 120885–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Aleksejs Grigorjevs, personas kods 120885–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 22.11.2012.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Lauku iela 31/35
Publikācijas Nr.: KMR00061465043741.

Reģistrācijas numurs: 42103041109
Firma: SIA "Vecpilsētas nams"
Adrese: Liepāja, Zivju iela 11/13–7N
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 22.11.2012.
Publikācijas Nr.: KMR00061457038383.

Reģistrācijas numurs: 42103040442
Firma: SIA "ES projekts"
Adrese: Liepāja, Tērauda iela 5–3
Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Monta Magone, personas kods 121167–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Valde: Ilze Stivriņa, personas kods 220781–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 22.11.2012.
Publikācijas Nr.: KMR00061475136300.

Reģistrācijas datums: 23.11.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103063017
Firma: SIA "GOBAS–VR"
Adrese: Liepāja, Strazdu iela 12–9
Parakstītais pamatkapitāls: 1 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 1 LVL
Valde: Vaira Dīcmane, personas kods 311283–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00061488922185.

Reģistrācijas datums: 23.11.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103063021
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepkoks"
Adrese: Liepāja, Ābeļu iela 6B
Parakstītais pamatkapitāls: 10 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 10 LVL
Valde: Gints Šenbergs, personas kods 170469–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR0006149066623.

Reģistrācijas numurs: 42103046411
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MANSNAMS IC"
Adrese: Liepāja, Toma iela 44–13
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 LVL
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē, izmaiņas pamatkapitālā
Izdarīts ieraksts: 23.11.2012.
Publikācijas Nr.: KMR00061491227242.

Reģistrācijas numurs: 40103288565
Firma: SIA "HeavyOil"
Adrese: Liepāja, Riņķu iela 28B
Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Edgars Bilinskis, personas kods 310782–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi;
Agris Evertovskis, personas kods 081084–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Valde: Edgars Golts, personas kods 291265–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 26.11.2012.
Publikācijas Nr.: KMR00061522455738.

Reģistrācijas numurs: 40003780165
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KENO TRADING LIMITED"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 128–5
Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Igors Romanovs, personas kods 010962–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Valde: Dmitrijs Čerņins, personas kods 070473–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 26.11.2012.
Publikācijas Nr.: KMR00061523915142.

Reģistrācijas datums: 26.11.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103063036
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziemassvētki"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 130–42
Parakstītais pamatkapitāls: 1 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 1 LVL
Valde: Irēna Otaņķe, personas kods 220353–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00061512153327.

Reģistrācijas numurs: 42103062223
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas Darbnīca"
Parakstītais pamatkapitāls: 1010 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 1010 LVL
Reģistrēts: izmaiņas pamatkapitālā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 26.11.2012.
Publikācijas Nr.: KMR00061534417452.

Reģistrācijas numurs: 42103035846
Firma: SIA "SALEMONS"
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 29a–1
Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Valdis Valainis, personas kods 010878–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Valdis Valainis, personas kods 010878–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 27.11.2012.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas
Publikācijas Nr.: KMR00061566659900.

Reģistrācijas numurs: 42103037175
Firma: SIA "West Star"
Adrese: Liepāja, Ugāles iela 8–30
Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Sergejs Dedjajevs, personas kods 010569–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi;
Nikolajs Poļežaičenko, personas kods 020179–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Nikolajs Poļežaičenko, personas kods 020179–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 27.11.2012.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas
Publikācijas Nr.: KMR00061567239497.

Reģistrācijas datums: 27.11.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103063074
Firma: SIA "LUNATEX"
Adrese: Liepāja, Darbnīcu iela 1A
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 1000 LVL
Valde: Dzintars Ūdris, personas kods 160865–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR0006157039423.

Reģistrācijas datums: 27.11.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103063055
Firma: SIA "Fantasyposh Latvia"
Adrese: Liepāja, Slimnīcas iela 13–43
Parakstītais pamatkapitāls: 2 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 2 LVL
Valde: Igors Meņko, personas kods 261188–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Kārlis Ozols, personas kods 020389–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00061552423594.

Reģistrācijas datums: 27.11.2012.
Reģistrācijas numurs: 52103063061
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BM Kurzeme"
Adrese: Liepāja, Oskara Kalpaka iela 66–30
Parakstītais pamatkapitāls: 1 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 1 LVL
Valde: Iveta Burve, personas kods 250470–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00061553532570.

Reģistrācijas numurs: 42103032089
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĒBEĻU DIZAINS"
Adrese: Liepāja, Ziemeļu iela 19
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 27.11.2012.
Publikācijas Nr.: KMR00061556437102.

Reģistrācijas numurs: 42103033046
Firma: SIA "EURO BRIDGE Ltd"
Adrese: Liepāja, Jēkaba Dubelšteina iela 7–20
Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Lilija Pritkina, personas kods 191267–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Lilija Pritkina, personas kods 191267–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 27.11.2012.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.
Publikācijas Nr.: KMR00061554559053.

Reģistrācijas numurs: 42103040368
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATMET"
Adrese: Liepāja, Dūņu iela 8a
Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Heinrich Bruun Lausdahl, personu apliecinošā dokumenta dati, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Heinrich Bruun Lausdahl, personu apliecinošā dokumenta dati, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 27.11.2012.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.
Publikācijas Nr.: KMR00061555138168.

Reģistrācijas numurs: 42103029680
Firma: Akciju sabiedrība "SAVISS"
Adrese: Liepāja, Peldu iela 52
Atbrīvotas amatpersonas: Padome: Aiga Roga, personas kods 260471–XXXXX, padomes loceklis; Ivars Roga, personas kods 240269–XXXXX, padomes priekšsēdētāja vietnieks; Aivars Vadonis, personas kods 301271–XXXXX, padomes priekšsēdētājs
Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 27.11.2012.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.
Publikācijas Nr.: KMR00061555658879.

Reģistrācijas numurs: 42103058177
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Upe AK"
Adrese: Liepāja, Alejas iela 24–22
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 27.11.2012.
Publikācijas Nr.: KMR00061558925164.

Reģistrācijas numurs: 42103033741
Firma: SIA "MICA–industry"
Adrese: Liepāja, Oskara Kalpaka iela 105–26
Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Claus Lyster Nielsen, personas kods 211065–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Claus Lyster Nielsen, personas kods 211065–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 27.11.2012.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.
Publikācijas Nr.: KMR0006156035119.


Laulāto mantiskās attiecības:

Ieraksta izdarīšanas laiks: 26.11.2012.
Ieraksta izdarīšanas vieta: Liepāja
Laulāto mantisko attiecību reģistrācijas numurs: 1012473
Laulātie: Sieva: EVIJA PUTNIŅA, personas kods 291082–XXXXX, un Vīrs: EDGARS PUTNIŅŠ, personas kods 120584–XXXXX
Nodibinātais laulāto mantisko attiecību veids: visas mantas šķirtība.

Ieraksta izdarīšanas laiks: 26.11.2012.
Ieraksta izdarīšanas vieta: Liepāja
Laulāto mantisko attiecību reģistrācijas numurs: 1012475
Laulātie: Sieva: ILONA TSIKRANOVA, personas kods 100979–XXXXX, un Vīrs: OĻEGS VASIĻJEVS, personas kods 180374–XXXXX
Nodibinātais laulāto mantisko attiecību veids: visas mantas šķirtība.

Ieraksta izdarīšanas laiks: 26.11.2012.
Ieraksta izdarīšanas vieta: Liepāja
Laulāto mantisko attiecību reģistrācijas numurs: 1012476
Laulātie: Sieva: JOLANTA KRŪMIŅA, personas kods 181165–XXXXX, un Vīrs: GUNTARS KRŪMIŅŠ, personas kods 260765–XXXXX
Nodibinātais laulāto mantisko attiecību veids: visas mantas šķirtība.

Mantojumu ziņas:
Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: AGRIS SILIŅŠ, personas kods 090369–XXXXX, miršanas datums 18.10.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Liepāja, Zivju iela 3, LV–3401
Mantojuma reģistra Nr.: 112917.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: LIDIJA KOROBOVA, personas kods 251136–XXXXX, miršanas datums 10.07.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Liepāja, Pasta iela 7a, LV–3401
Mantojuma reģistra Nr.: 112925.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: NATĀLIJA SIMOŅENKO, personas kods 310767–XXXXX, miršanas datums 21.10.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Liepāja, Pasta iela 7a, LV–3401
Mantojuma reģistra Nr.: 112956.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: LUDVIKS NARKUS, personas kods 291232–XXXXX, miršanas datums 19.11.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Liepāja, Graudu iela 50, LV–3401
Mantojuma reģistra Nr.: 112975
Pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2012.gada 17.decembrī plkst.10.00 zvērinātas notāres Mildas Ancānes prakses vietā Liepājā, Graudu ielā 50.
Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas visas personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: ELMĀRS RITENIS, personas kods 020643–XXXXX, miršanas datums 07.05.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Liepāja, Pasta iela 7a, LV–3401
Mantojuma reģistra Nr.: 112995.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS BERGMANIS, personas kods 091054–XXXXX, miršanas datums 28.02.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Liepāja, Pasta iela 4, LV–3401
Mantojuma reģistra Nr.: 113045.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS ČETIŅIKS, personas kods 090836–XXXXX, miršanas datums 28.10.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Liepāja, Pasta iela 7a, LV–3401
Mantojuma reģistra Nr.: 113049.

Paziņojums par detālplānojumu:
Liepājas pilsētas dome 2012.gada 22.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr.332 "Par detālplānojuma pilnveidoto redakciju", ar kuru sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota detālplānojuma Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā teritorijai no Cietokšņa kanāla (starp Tosmares ezeru un Baltijas jūru) līdz pilsētas ziemeļu robežai starp Baltijas jūru un Tosmares ezeru, Liepājā, pilnveidota galīgā redakcija. Detālplānojumā iestrādāta SIA "Rapsoil" iecere izvietot 7 vēja elektrostacijas Baltijas jūras krastā. Katras vēja elektrostacijas jauda ir 3,0 MW, torņa augstums 99 metri, rotora diametrs 101 metrs, maksimālais spārnu spices augstums 150 metri. Detālplānojuma projekta pilnveidotās galīgās redakcijas sabiedriskā apspriešana noritēs no š.g. 26.novembra līdz 17.decembrim, sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks š.g. 6.decembrī plkst.17.00 Liepājas pilsētas domes ēkā, 207.kabinetā (2.stāva sēžu zāle). Detālplānojuma materiāli ir apskatāmi Liepājas pilsētas domes ēkas 1.stāva vestibilā, Liepājā, Rožu ielā 6, darba dienās no plkst.8.30 līdz 17.00 (pirmdienās un ceturtdienās līdz 18.00). Konsultācijas un informācija saņemama Liepājas pilsētas Būvvaldē, trešdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst.14.00 līdz 17.00. Sabiedriskās apspriešanas laikā Detālplānojuma pilnveidotā galīgā redakcija ir apskatāma domes mājaslapā www.liepaja.lv, sadaļā Būvniecība/Sabiedriskās apspriešanas. Rakstiskus
priekšlikumus un atsauksmes var iesniegt Liepājas pilsētas Būvvaldē, Rožu ielā 6, Liepājā, darbadienās no plkst.8.30 līdz 17.00 līdz šī gada 17.decembrim. Iesniegumos un atsauksmēs lūdzam norādīt iesniedzēja vārdu, uzvārdu, adresi; juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.

Uzaicinājumi nokārtot saistības:
ILONA MOSKAĻOVA
, dzim.1990.gada 12.jūnijā, ir deklarēta dzīvojamajā telpā Krūmu ielā 59–57, Liepāja, kura ar 10.12.2009. ir SIA "AMBER REAL", vienotais reģistrācijas Nr.40003903721, īpašums un tiek izīrēta Tamārai Moskaļovai un Sergejam Moskaļovam saskaņā ar 10.12.2009. dzīvojamās telpas īres līgumu nr. RIAM/D/I/051/2009, turpmāk – Līgums. Pamatojoties uz likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 10.panta otro daļu, pilngadīgajiem ģimenes locekļiem kopā ar īrnieku ir solidāra mantiskā atbildība par dzīvojamās telpas īres līguma saistībām. Atbilstoši SIA "AMBER REAL" grāmatvedības datiem kavētā Līgumā paredzēto
maksājumu kopsumma uz 17.09.2012. ir LVL 1419,67 apmēra. Brīdinām, ja jūs līdz 2012.gada 27.decembrim nesamaksāsiet iepriekš minēto kopējā parāda summu LVL 1419,67 apmērā, pret jums tiks iesniegta prasība LR tiesā par īres maksas un līgumsoda parāda piedziņu un izlikšanu kopā ar ģimenes locekļiem no minētās dzīvojamās telpas bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas kā arī parāda un tiesvedības izdevumu piedziņu pilnā apmērā. Uzaicinām jūs līdz 27.12.2012. samaksāt visus kavētos un kārtējos maksājumus par telpu lietošanu, veicot pārskaitījumu SIA "AMBER REAL" norēķinu kontā Nr. LV35PRTT0260012585200 (AS "PrivatBank", PRTTLV22).

SERGEJS MENŠIHS, dzim.24.11.1966., tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 14.maijā plkst.11.00 Liepājas tiesā Liepājā, Republikas ielā 14, 2.stāvā, 12.tiesas zālē, kā atbildētājs civillietā AS "Citadele banka" prasībā pret Sergeju Meņšihu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Liepājas tiesa aicina ALEKSANDRU KRAVČENKO, dzim.1968.gada 14.janvārī, un TATJANU KRAVČENKO, dzim.1971.gada 31.janvārī, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Baltijas iela 9–66, Liepāja, ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 5.martā plkst.15.00 Liepājas tiesā Liepājā, Republikas ielā 14 (12.tiesas zāle), kā atbildētājus civillietā Nr.C20494711 ar prasītāju AS ,,Swedbank" prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina JUDĪTI KLABI ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 28.decembrī plkst.10.00 Liepājas tiesā Tiesu ielā 5, 3.stāvā, 9.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C20299912 SIA "Julianus Finanses" prasībā pret Judīti Klabi par parāda piedziņu. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.

IGORS ZIŅENKO, dzim. 1969.gada 15.maijā, deklarētā dzīvesvieta: Liepājā, O.Kalpaka ielā 109–33, tiek aicināts ierasties Liepājas tiesā 2013.gada 23.janvārī plkst. 15.30 Liepājā, Republikas ielā 14, 3.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C20287012 Jūlijas Davidovas prasībā pret Igoru Ziņenko par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu un reģistrācijas anulēšanu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Liepājas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C20 4159 12 Janas Dzērves maza apmēra prasībā pret Nikolaju Andersonu par uzturlīdzekļu piedziņu. Paziņojam atbildētājam NIKOLAJAM ANDERSONAM, dzim. 1975.gada 27.decembrī, deklarētā dzīvesvieta: Kārļa iela 5–9, Liepāja, ka 2013.gada 25.februārī tiesnese Aiva Daidere minēto Janas Dzērves prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku klātbūtnes). Atbildētājam Nikolajam Andersonam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30. nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu varēs saņemt, sākot no 2013.gada 25.februāra, Liepājas tiesas kancelejā Republikas ielā 14, 1.stāvā, 5.kabinetā.

Liepājas tiesa uzaicina ANDREJU BRULI, dzim.1988.gada 1.augustā, dzīvesvieta: Smilšu iela 5–5, Liepāja, LV–3401, ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 30.janvārī plkst.10.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 18.tiesas zālē, kā atbildētāju civillietā SIA ,,East–West Transit" prasībā pret Andreju Bruli par parāda piedziņu.

Liepājas tiesa uzaicina SANDRU VILKU, dzim.1958.gada 3.decembrī, un MĀRI VILKU, dzim.1979.gada 17.augustā, kā atbildētājus ierasties uz civillietas Nr.C20 4833 11 SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" prasībā par patvarīgi aizņemtās dzīvojamās telpas Nr.1 Zāļu ielā 20, Liepājā, atbrīvošanu, parāda un zaudējumu piedziņu – izskatīšanu 2013.gada 28.janvārī plkst.15.30 Liepājā, Tiesu ielā 5, 5.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina JURIJU SIBIRJAKOVU, pers.kods 220287–XXXXX, un JŪLIJU SIBIRJAKOVU, pers.kods 080583–XXXXX, kā atbildētājus ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 6.februārī pulksten 10.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 2.stāvā, 12.zālē, SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" prasībā par parāda piedziņu. Atbildētāju neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņu klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina VIESTURU AŠMANI, dzim. 1960.gada 15.aprīlī, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Mežmalas iela 5–24, Liepāja, ierasties Liepājas tiesā Liepājā, Republikas ielā 14/Tiesu ielā 5, uz tiesas sēdi 2013.gada 17.janvārī plkst. 11.00 kā atbildētāju lietā par parāda piedziņu ar prasītāju SIA "RT Piedziņas grupa". Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Liepājas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C20372612 SIA "Julianus Inkasso Latvija" maza apmēra prasībā pret EDGARU SALDENIEKU par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājam Edgaram Saldeniekam, dzim. 1985.gada 27.oktobrī, deklarētā dzīvesvieta: Klaipēdas ielā 76–13, Liepājā, ka 2013.gada 24.janvārī tiesnese Aiva Daidere minēto SIA "Julianus Inkasso Latvija" prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku klātbūtnes). Atbildētājam Edgaram Saldeniekam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu varēs saņemt, sākot no 2013.gada 24.janvāra, Liepājas tiesas kancelejā Liepājā, Republikas ielā 14, 1.stāvā, 5.kabinetā.

DACE SOLOVJOVA, dzim. 1976.gada 17.jūnijā, un DAINIS SOLOVJOVS, dzim. 1974.gada 15.maijā, deklarētā dzīvesvieta: Liepājā, Ugāles ielā 7–71, tiek aicināti ierasties Liepājas tiesā 2013.gada 11.janvārī plkst. 10.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 3.zālē, kā atbildētāji civillietā Nr. C20380512 Liepājas pilsētas bāriņtiesas prasībā pret Daci Solovjovu, Daini Solovjovu par aizgādības tiesību atņemšanu. Atbildētāju neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņu klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina VITĀLIJU GORDEJU ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 28.janvārī plkst.11.00 Liepājas tiesā, Tiesu ielā 5, 3. stāvā, 9.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C20442811 Marginalen Bank Bankaktiebolag prasībā pret Vitāliju Gordeju par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina AINĀRU GRĪSLI ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 28.janvārī plkst.10.40 Liepājas tiesā, Tiesu ielā 5, 3. stāvā, 9.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C20442711 Marginalen Bank Bankaktiebolag prasībā pret Aināru Grīsli par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa  klātbūtnes.

MARINA ZEIKANE, dzim.1966.gada 10.septembrī, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 11.martā plkst.10.00 Liepājas tiesā Liepājā, Republikas ielā 14, LV–3401 (16.tiesas zāle), kā atbildētāja civillietā Nr. C20477911 prasībā par parāda piedziņu – prasītājs AS "SEB banka". Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.

MĀRĪTE GORSVĀNE, pers.kods 290451–XXXXX, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi Liepājas tiesā 2013.gada 6.martā pulksten 10.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 2.stāvā, 20.kabinetā, kā atbildētāja civillietā C20419612 likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" administratora "KPMG Baltics SIA" prasībā pret Mārīti Gorsvāni par parāda piedziņu. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina JĀNI LETINSKI (pers. kods 090274–XXXXX) ierasties kā atbildētāju SIA "Latio Namsaimnieks" prasībā par parāda piedziņu uz tiesas sēdi 2013. gada 29.janvārī plkst. 10.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 8. kabinetā. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Liepājas tiesa informē TATJANU MEĻŅIKU (pers. kods 190762–XXXXX), ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 pantu rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, tiks izskatīta civillieta SIA "Namu serviss APSE" prasībā pret Tatjanu Meļņiku par parāda piedziņu. Lietas dalībniekiem tiesā nav jāierodas. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 pantu sprieduma norakstu varēs saņemt Liepājas tiesas kancelejā Liepājā, Republikas ielā 14, 5.kabinetā, 2013.gada 11.janvārī.

ANASTASIJA BEIKMANE, dzim. 20.04.1941., tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 2. aprīlī plkst. 10.00 Liepājas tiesā, Liepājā, Republikas ielā 14, LV–3401 (3.tiesas zālē) kā atbildētāja AS "PrivatBank" prasībā par aizdevuma atmaksu, procentu un līgumsoda samaksu. Ja atbildētāja neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta var tikt izskatīta bez viņas klātbūtnes.

ANDIS SISENIS, dzim. 10.06.1977., tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 22.aprīlī plkst. 10.00 Liepājas tiesā Liepājā, Republikas ielā 14, LV–3401 (3.zāle), kā atbildētājs AS ,,PrivatBank" prasībā par parāda piedziņu. Ja atbildētājs neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta var tikt izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Liepājas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C20325512 Dzīvokļu īpašnieku biedrības "Reiņu mežs 18" maza apmēra prasībā pret Agri Rozentālu par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājam AGRIM ROZENTĀLAM, dzim. 1964.gada 14.aprīlī, dzīvesvieta: Reiņu meža ielā 18–37, Liepājā, ka 2013.gada 13.februārī tiesnese Aija Pomerance minēto Dzīvokļu īpašnieku biedrības "Reiņu mežs 18" prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku klātbūtnes). Atbildētājam Agrim Rozentālam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spiedumu varēs saņemt, sākot no 2013.gada 13.februāra, Liepājas tiesas kancelejā Republikas ielā 14, 1.stāvā, 5.kabinetā.

Liepājas tiesa uzaicina IVO KŅŪTU ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 14.februārī plkst. 10.40 Liepājas tiesā, Tiesu ielā 5, 3.stāvā, 9.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C20264912 AS "Lateko Līzings" prasībā pret Ivo Kņūtu par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

EGITA BORUTO, dzīvesvieta Lēņu iela 2–22, Liepāja, LV–3414, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 14.februārī plkst.11.30 Liepājas tiesā Liepājā, Republikas ielā 14, LV–3401, kā atbildētāja civillietā Nr.C20343112 prasībā par parāda piedziņa (prasītājs – Agnis Sprūds). Ja Egita Boruto neieradīsies uz tiesas sēdi lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.

RAIVO KUĻIKAUSKS, dzim. 1975.gada 31.jūlijā, un IVETA KUĻIKAUSKA, dzim. 1978.gada 4.jūnijā, tiek aicināti ierasties uz tiesas sēdi Liepājas tiesā 2013.gada 7.februārī plkst. 11.00 Liepājā, Tiesu ielā 5, 5.tiesas zālē, kā atbildētāji civillietā Nr.C20–295912 SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" prasībā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu un parāda piedziņu. Atbildētāju neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņu klātbūtnes.

ANASTASIJA ČUHNOVA, dzim. 1978.gada 4.novembrī, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi Liepājas tiesā 2013.gada 7.februārī plkst. 9.30 Liepājā, Tiesu ielā 5, 5.tiesas zālē, kā atbildētāja civillietā Nr.C20–295812 SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" prasībā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu un parāda piedziņu. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.

Uzņēmumu reģistra ziņas:
Reģistrācijas numurs: 42102002091
Nosaukums: P.Gubskaja celtniecības firma "SPLAV"
Adrese: Liepāja, Kapsēdes iela 2
Atbrīvotas amatpersonas: Pāvels Gubskijs, Liepāja, Ventspils iela 56–15, īpašnieks, ar paraksta tiesībām
Ieceltas: Pāvels Gubskis, personas kods 100962–XXXXX, Rīga, Stirnu iela 37A–5, likvidators, ar paraksta tiesībām
Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 23.11.2012.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Rīga, Stirnu iela 37A–5
Publikācijas Nr.: KMR00061499050049.