Tā kā sabiedrībā tiek apspriests jautājums par iespējamo sešgadīgo bērnu apmācību pirmajā klasē, Izglītības pārvalde veikusi Liepājas bērnudārzu audzēkņu vecāku aptauju.

Aptaujā noskaidrots, ka gandrīz 60 procenti no aptaujātajiem vecākiem vēl nav gatavi sūtīt savu sešgadīgo bērnu uz skolu, informē Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) plāniem, jau pēc pusotra gada sešgadniekiem vajadzētu kļūt par skolēniem. Taču šobrīd nav skaidrs, kāda tieši izglītības programma mazajiem būs jāapgūst un kur notiks mācības: skolā vai bērnudārzā.

Šobrīd valdība ir devusi akceptu tam, ka no 2019. gada 1. septembra varētu ieviest mācības pirmajā klasē no sešu gadu vecuma. Savukārt Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) piedāvā pašvaldībām pašām izlemt, vai sešgadniekiem 1.klases mācību saturu apgūt bērnudārzā vai skolā.

No aptaujātajiem 854 Liepājas bērnudārzu bērnu vecākiem 59 % jeb 504 vecāki uzskata, ka viņu bērns vēl nav gatavs mācībām 1. klasē, bet 22,4 % saka, ka bērns varētu apmeklēt skolu no 6 gadu vecuma, ja tas būs noteikts Izglītības likumā. 18,6 % vecāku vēl nav varējuši izšķirties par labu vienam vai otram lēmumam.

Uz jautājumu, kāpēc bērns vēl nav gatavs apmeklēt 1.klasi, lielāka daļa vecāku atbild, ka bērns vēl ir par mazu un nespēj par sevi parūpēties ( 58,6 %), bērnam būs grūti iekļauties skolas kārtībā (14,9 %), vecākiem nebūs iespēju savākt bērnu pēc skolas dienas vidū (14%). Iebilst arī vecāki, kuru bērnam tikai vasarā paliek seši gadi un uzreiz doties uz skolu būtu par ātru. Vecāki uzskata, ka 6 gadu vecumā bērniem jāmācās caur spēlēm un rotaļām, svarīga ir diendusa, regulāras maltītes, pastaigas svaigā gaisā, kas sniegtu lielāku ieguldījumu bērna attīstībā, nekā mācīšanās skolā pēc jaunas, modernas programmas. “Bērnība jau tā ir īsa, kāpēc sasteigt”, saka vecāki.

Ja tiks pieņemts lēmums par bērnu apmācību no sešu gadu vecuma, vecāki kā svarīgāko uzskata: daudzveidīgu vidi, kurā iespējams organizēt spēles un rotaļas (58 %), veidu, kā tiks organizētas mācības (51,5 %), apgūstamās programmas saturu (37 %), iespēju uzturēties pagarinātās dienas grupā (31,9%), kā arī iespēju bērniem interesanti pavadīt laiku interešu izglītības pulciņos un nodarbībās.

Līdzīgu aptauju par to, kas ir būtiskākais skolas gaitu uzsākšanai 1. klasē no 6 gadu vecuma, šobrīd veic arī Izglītības un zinātnes ministrija savā mājas lapā www.izm.gov.lv/lv/ , kur Liepājas bērnu vecāki aicināti paust arī savu viedokli. Šobrīd no 299 aptaujas dalībniekiem, kuri jau pauduši viedokli, lielākā daļa (158) saka, ka vecākiem jādod brīva izvēles iespēja izvēlēties pamatizglītības apguvi no 6 vai 7 gadu vecuma.  Šis viedoklis arī sakrīt ar Liepājas vecāku pausto nostāju. Vēl vecākiem svarīgi, lai bērni mācītos atbilstošā vidē, izmantojot piemērotas mācību metodes un mācību saturs atbilstu sešus gadus vecu bērnu vajadzībām.