Pirmdien, 29.novembrī, notika Liepājas Universitātes Senāta sēde, kurā bija jāievēl trīs augstskolas padomes locekļi no Liepājas Universitātes, informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Valsts augstskolas padome ir koleģiāla valsts augstskolas augstākā lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par valsts augstskolas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību, kā arī nodrošina valsts augstskolas darbību atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem. Valsts augstskolas padome aizsargā valsts augstskolas autonomiju, kā arī respektē akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību un veicina tās īstenošanu.

Uz trim Liepājas Universitātes augstskolas padomes vietām tika saņemti 12 pieteikumi. Kandidātu atlases komisija piecu cilvēku sastāvā profesores Ilzes Valces vadībā izvērtēja kandidātu iesniegto dokumentu atbilstību konkursa prasībām.

Izskatīšanai fakultāšu domēs un zinātnisko institūtu padomēs tika izvirzīti 10 kandidāti, no kuriem tika izvēlēti 6, kuri savu Liepājas Universitātes attīstības redzējumu prezentēja Liepājas Universitātes Senātam un atbildēja uz senatoru jautājumiem.

Izvirzītie kandidāti sava redzējuma prezentēšanai Senāta sēdē – Liepājas Liedaga vidusskolas direktore Inga Zeide, Liepājas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere, Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes dekāne Anita Jansone, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes Jauno mediju mākslas programmas direktore Anna Priedola, Senāta priekšsēdētājs Pāvels Jurs un Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne Zanda Gūtmane.

Ar balsu vairākumu par Liepājas Universitātes padomes locekļiem tika ievēlēti Zanda Gūtmane, Pāvels Jurs un Kristīne Niedre-Lathere.

Liepājas Universitātes augstskolas padome sastāvēs no 7 locekļiem, no kuriem trīs šobrīd tika ievēlēti, trīs padomes locekļus virzīs Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija, bet vienu – Valsts prezidents. Augstskolas padomei darbs ir jāuzsāk nākošā gada 1. februārī.