Liepājas Universitātes Satversmes sapulce 20.septembrī apstiprināja jauno Senāta sastāvu, un šodien jaunievēlētā Senāta pirmajā sēdē tika ievēlēts Senāta priekšsēdētājs, informē LiepU galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Tika izvirzīti divi kandidāti – profesore Zanda Gūtmane un profesors Pāvels Jurs. Zandai Gūtmanei atsaucot savu kandidatūru, ar deviņpadsmit balsīm par un trim atturoties par Senāta priekšsēdētāju tika ievēlēts pedagoģijas zinātņu doktors profesors Pāvels Jurs.

Senāta locekļi teica paldies Zandai Gūtmanei, kura divpadsmit gadus ir pildījusi Senāta priekšsēdētājas pienākumus, un sveica jaunievēlēto Senāta priekšsēdētāju Pāvelu Juru, kurš uzsvēra: "Es vienmēr iestāšos par Liepājas Universitātes sabalansētu attīstību un Senāta darbu uztveru kā vienotas komandas darbošanos vienota mērķa vārdā."

Senāts un līdz ar to tā priekšsēdētājs tiek ievēlēti uz trīs gadiem.