Pirmdien, 19.oktobrī, Liepājas Universitātes rektore Dace Markus un Latvijas kultūras centra Brazīlijā "Leto de Ijui" pilnvarotā persona Aigars Štrauss parakstīja līgumu, kas paredz sadarbību izglītības jomā, studijās un zinātniskajā darbā, starptautiskās sadarbības, sporta, tūrisma un kultūras jomā, informē universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Tā ir iespēja piesaistīt dažādu jomu speciālistus no Brazīlijas, organizēt kopīgas konferences un izdot grāmatas, veikt kopīgus pētniecības projektus, organizēt kopīgas izstādes, iesaistīties starptautiskos projektos, kā arī sadarboties kopīgu sporta, kultūras un tūrisma pasākumu organizēšanā.

Studiju programmas "Tūrisma un rekreācijas vadība" direktore Ilze Grospiņa stāsta: "Pats lielākais ieguvums, par ko runājām, varētu būt kopīgas maģistra studiju programmas veidošana ar Ižujas universitāti (Ijui University) Brazīlijā, taču nenoliedzami svarīgi būtu pētījumi filoloģijā par latviešu valodas saglabāšanu un kultūrvēsturisko mantojumu, jo latvieši tālajā Brazīlijā kopj un glabā gan latviešu valodu, gan kultūru."

Latviešu kopienu Brazīlijā ir jau pētījusi Liepājas Universitātes lektore Nora Vilmane, sarakstot grāmatu "Latvieši Brazīlijā. Vārpas kolonija".