Liepājas Universitātes struktūras reforma uz mūsdienīgu organizācijas pārvaldības sistēmu, akadēmiskā personāla papildināšana ar starptautisku atzinību ieguvušiem pasniedzējiem, esošo studiju programmu transformācija un jaunu veidošana, studentu iesaistīšanās pētniecības un citos praktiski pielietojamos projektos – tie ir tikai daži no pasākumiem, pie kuriem šobrīd aktīvi strādā Kurzemes lielākā universiāte – Liepājas Universitāte.

Kā savas stratēģiskās specializācijas Liepājas Universitāte noteikusi šādas jomas:
– Inženierzinātnes un tehnoloģijas (datorika un elektronika, automātika).
– Sociālās zinātnes (pedagoģija un izglītības zinātnes, komerczinības un administrēšana).
– Humanitārās un mākslas zinātnes.  

Iegūts 1 000 000 eiro finansējums LiepU studentu iesaistīšanai praktiskajos darbos
 
Salvis Roga, Liepājas Universitātes padomes priekšsēdētāja vietnieks norāda "Mūsu mērķis šobrīd ir maksimāli transformēt esošās studiju programmas un veidot tās jaunas, atraktīvas, kā arī piesaistīt pētniecības un tam pielīdzināmus projektus. Mēs aktīvi strādājam ar jaunu mācībspēku piesaisti, tostarp starptautisku pasniedzēju piesaistes pastāvīgam darbam Universitātē." Jau šobrīd Liepājas Universitāte ir piesaistījusi naudas līdzekļus viena miljona apjomā, lai nodrošinātu saviem studentiem iespēju papildus studijām realizēt iegūtās zināšanas praksē, gan iesaistoties uzņēmumu darbā, gan realizējot savas idejas studentu biznesa inkubatorā un saņemtu papildus stipendiju.  Tāpat jau rudenī Liepājas Universitātē sāksies projekts, pateicoties kuram, LiepU kļūs par svarīgu daļu Eiropas Digitālo Inovāciju centru kartē.


Kļūs par centrālo karjeras izaugsmes centru Kurzemē

Plānots, ka Liepājas Universitātes galvenā ēka Liepājas centrā kļūs par centrālo karjeras izaugsmes centru Kurzemē. Eiropas universitāšu attīstības tendences rāda, ka universitāte vairs nav tikai bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studijas, bet tām ir milzīga nozīme pilsētas un pat reģiona attīstībā. Attiecīgā reģiona iedzīvotāju labsajūtu un labklājību ietekmē tas, cik pieejama ir kvalitatīva, plašu kompetenču loku aptveroša izglītība dažādās dzīves fāzēs. "Mēs kā Liepājas Universitāte esam apņēmušies šo misiju pildīt. Mēs redzam, ka caur nodarbībām, meistarklasēm, radošām aktivitātēm varam būt līdzesoši izglītības ceļā ne tikai mūsu studentiem, bet jebkuram – sakot no bērnības un beidzot ar sirmu vecumu. Būtiski vēlamies paplašināt lekciju un kursu piedāvājumu dažādās jomās jebkuram pieaugušajam," papildina Gatis Ginters, LiepU padomes loceklis, norādot, ka notiek arī aktīvs darbs pie tā, lai Liepājas Universiātē notiktu arī citu organizāciju un uzņēmumu lekcijas, kursi, konferences, meistarklases un citi izglītojoši pasākumi.

Kopstrādes un koprades vieta

 Studiju laiks ir ne tikai zināšanu ieguves  laiks, kad veidojas studenta profesionālā identitāte, bet studiju gados veidojas, mainās arī katra studenta personība, kontaktu loks, rodas jauni skatījumi uz notikumiem un procesiem. Liepājas Universitātes viena no prioritātēm vienmēr ir bijusi arī plašu ārpusstudiju iespēju piedāvāšana.

Tādēļ Universitātes plānos, līdztekus jau ierastajām iespējām,  ir arī kopstrādes telpu izveide, kā arī radošu iniciatīvu veicināšana, piemēram, radošā pagalma "Pegass" izveides atbalstīšana  vienā no studiju korpusiem. Tas tiek veidots kopā ar citiem radošiem un uzņēmīgiem cilvēkiem, lai radītu brīvu vietu un nepiespiestu atmosfēru dažādām mākslinieciskām izpausmēm, kur tiekas visu Liepājas Universitātes studiju programmu studenti – gan skolotāji un mākslinieki, gan topošie vadītāji, sociālie darbinieki un programmētāji. "Mēs vēlamies, ka Liepājas Universitāte ir zīmols brīvam, radošam, daudzpusīgam un mūsdienīgam profesionālim," saka Liepājas Universitātes padomes priekšsēdētājs Andris Grafs.

Neatliec studijas! Pieteikšanās studijām vēl tikai līdz 23.augustam. Iepazīsti studiju programmas www.liepu.lv/lv/nac-studet un izvēlies sev piemērotāko! Budžeta vietas vēl pieejamas studiju programmās:
Bakalaura līmeņa studijas
– Informācijas tehnoloģijas
– Viedās tehnoloģijas un mehatronika
– Vides inovāciju tehnoloģijas
– Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija
– Eiropas valodu un kultūras studijas
– Logopēdija
– Skolotājs
– Sociālais darbinieks
– Pirmsskolas skolotājs
– Sākumizglītības skolotājs
– Tūrisma un rekreācijas vadība
Maģistra līmeņa studijas
– Informācijas tehnoloģija
– Ekotehnoloģijas
– Jaunie mediji un audiovizuālā māksla
– Sociālais darbs
– Izglītības zinātnes