Liepājas pašvaldības vadītājs Jānis Vilnītis un Liepājas Universitātes rektore Dace Markus šodien parakstīja savstarpējās sadarbības līgumu, kas paredz sekmēt universitātes kā Liepājas, Kurzemes un Latvijas izglītības, zinātnes un kultūras centra attīstību, nodrošinot konkurētspējīgas studijas un attīstot inovatīvu pētniecību.

Līgums paredz universitātes studiju programmu un zinātniskās pētniecības jomu piedāvājumu atbilstoši Liepājas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam, informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Liepājas Universitātes rektore Dace Markus atzīst: "Sadarbība ir abpusēja – no tās iegūst gan universitāte, gan Liepājas pilsēta. Jaunums šoreiz ir tas, kas esam vienojušies par kopīgiem pasākumiem universitāšu konsorcija stiprināšanai un sadarbībai Liepājas tehnoloģiju klasterī, kur abas puses ir dibinātāju statusā."