No 21.aprīļa līdz 10.maijam skolēni aicināti pieteikties darbam vasarā. Ar pašvaldības finansiālu atbalstu algotu darbu šovasar varēs strādāt 300 skolēni vecumā no 13 līdz 14 gadiem, informē Liepājas Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Liepājas skolēni līdz 10. maijam aicināti pieteikties e-klasē pie sociālā pedagoga vai karjeras konsultanta (katrā skolā ar direktora rīkojumu noteikta atbildīgā persona par skolēnu nodarbinātību). Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, klase un vēlamais strādāšanas laiks – jūnijs, jūlijs vai augusts.

Skolas 11. maijā ziņos Izglītības pārvaldei reģistrēto skolēnu skaitu. Katrā skolā tiks izveidota komisija, kura pēc iedalīto kvotu saņemšanas izvērtēs pretendentus, ņemot vērā šādus kritērijus:
– skolēnam ir labas sekmes un uzvedība, pozitīva attieksme pret darbu,
– skolēns ir bārenis,
– skolēns atrodas aizbildnībā vai audžuģimenē,
– skolēns ir no daudzbērnu ģimenes,
– skolēns ir no ģimenes, kurai ir trūcīgās ģimenes statuss,
– skolēna ģimeni skārušas "Covid-19" ekonomiskās sekas, vecāku darba zaudējums vai dīkstāve.

Priekšroka tiks dota skolēniem, kas nav piedalījušies vasaras nodarbinātības pasākumos iepriekšējā gadā.

Apstiprinātos sarakstus skolas iesniegs Izglītības pārvaldei līdz 14. maijam, bet  no 2020. gada 21. maija  skolēni tiks informēti par piešķirto darba vietu un  tiks sniegta informācija  par turpmāko darbību.

Pašlaik darbs tiek plānots jūnijā, jūlijā un augustā. Darbs tiek piedāvāts galvenokārt pašvaldības iestādēs, skolās, u.c. Vienam skolēnam atļauts strādāt 10 darba dienas un skolēnu darbs tiek apmaksāts saskaņā ar stundu tarifa likmes apmēru pusaudžiem. Darba devējiem būs pienākums  darba vietās nodrošināt valstī noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu un individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai.