26. septembrī pulksten 18 ar informatīvu lekciju J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas skolēnu vecākiem tiks uzsākts pretnarkotiku akcijas „Lieto barā, mirsti viens!” otrais posms.

Arī šajā mācību gadā pretnarkotiku kampaņa tiks izvērsta Liepājas skolās, informējot skolēnus par dažādu narkotisko vielu kaitīgo ietekmi uz veselību. Papildus tam šajā mācību gadā tiks iesaistīti arī vecāki, informējot par to, kādas pazīmes liecina par narkotiku lietošanu un aicinot ar bērniem pārrunāt narkotisko vielu lietošanas bīstamību, informēja Liepājas pilsētas domes sabiedrisko attiecīobu speciāliste Dace Ķēde.

Sadarbībā ar Izglītības pārvaldi akcijas laikā tiks uzrunātas visas Liepājas skolas, aicinot organizēt Liepājas domes un Valsts policijas pārstāvju tikšanos ar skolēniem un vecākiem.

Akcijas ietvaros Liepājas domes Veselības veicināšanas konsultants Armands Treimanis un pārstāvji no Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa pēc sastādītā grafika apmeklēs vairākas skolas un skolēniem stāstīs vairākus reālus piemērus par jauniešiem, kuri ir sabojājuši savu dzīvi tikai tāpēc, ka, neapdomīgi rīkojoties, ir sākuši lietot apreibinošās vielas.  Lai palīdzētu jauniešiem vieglāk uztvert būtisko informāciju par narkotiku lietošanu, katras tikšanās sākumā tiks demonstrēts īpaši sagatavots video materiāls un sarunas laikā dalīti informatīvi bukleti un sniegta iespēja uzdot interesējošos jautājumus.

Noslēdzoties pretnarkotiku kampaņas pirmajam posmam, kas 2013. gada aprīlī un maijā norisinājās Liepājas pilsētas un tuvāko reģionu skolās, Liepājas domes un Valsts policijas pārstāvji tikušies ar vairāk nekā 600 skolēniem no 32 klasēm vecumā no 12 līdz 16 gadiem .

Akcijas ,,Lieto barā, mirsti viens!” mērķis ir informēt un izglītot jauniešus un viņu vecākus par dažādu narkotisko vielu kaitīgo ietekmi uz veselību un to, kādas sekas var uz mūžu atstāt pat viens bezrūpīgas vieglprātības iespaidā pieņemts lēmums pateikt ,,jā”.

Lai pieteiktos dalībai akcijā, Liepājas skolām jāzvana Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Pedagoģijas nodaļas vadītājai Aldai Ķesterei, tālrunis 63489141. Novadu skolas dalību akcijai var pieteikt, zvanot Liepājas pilsētas domes Vides un veselības daļai, tālrunis 63404747.