Inga Kārkliņa. Publicitātes foto.


Konkurss uz jaunatvērtās pirmsskolas izglītības iestādes "Liedags" vadītāja amatu tika izsludināts 2023.gada 11. augustā, amatam bija pieteikušies četri pretendenti, kurus vērtēja komisija, kurā bija gan pašvaldības, gan Izglītības pārvaldes darbinieki. Inga Kārkliņa  ieguva vislielāko punktu skaitu un saņēma augstāko vērtējumu, līdz ar to tika atzīta par piemērotāko kandidatūru un tika virzīta apstiprināšanai Domes sēdē. Vadītājas amata pienākumus Inga Kārkliņa uzsāks pildīt 2023.gada 25. septembrī, portālu informēja Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes komunikācijas vadītāja Renāte Meļķe.

Ingai Kārkliņai ir vairāk nekā 20 gadu darba pieredze izglītības nozarē, no tiem sešus – strādājot Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē kā pirmsskolas izglītības iestāžu speciālistei, pēcāk vadot pirmsskolas izglītības iestādes "Liedags" projektu, tāpat veicot Izglītības kvalitātes valsts dienesta eksperta pienākumus un vadot dažādus projektus. Sadarbības prasmes pilnveidotas strādājot ar dažādām mērķauditorijām – gan ar izglītības iestāžu vadītājiem, metodiķiem, tāpat vecākiem un bērniem. Darba pienākumi ļāvuši paplašināt redzējumu par mūsdienu prasībām atbilstošas pirmsskolas izglītības pieejamību pašvaldībā.

Ieguvusi profesionālo bakalaura grādu izglītībā un psiholoģijas skolotāja kvalifikāciju, kā arī profesionālo maģistra grādu izglītībā Liepājas Universitātē. Zināšanas papildinātas, apmeklējot nozares kursus un seminārus.

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Liedags" tika atvērta 4.septembrī Saulrietu ielā 7,  tā uzņems 144 izglītojamos 8 grupās no 2 - 7 gadu vecumam.