Liepājas dome līdz 1. novembrim izsludinājusi stipendiju konkursu topošajiem speciālistiem. Saskaņā ar noteiktajām pašvaldības prioritātēm uz stipendijām šajā mācību gadā var pretendēt studenti, kuri apgūst ārstniecības specialitāti (rezidenti) un pedagoģiju noteiktās specialitātēs, portālu informēja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Kā 2023./2024. mācību gada prioritāri atbalstāmās specialitātes pašvaldība noteikusi: ārsti-rezidenti (piecas vietas), matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas un latviešu valodas pedagogi (piecas vietas).

Pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem stipendija noteikta 250 eiro apmērā, maģistrantūrā studējošajiem – 350 eiro, savukārt doktorantūrā un rezidentūrā studējošajiem – 500 eiro.

Aizpildīt pieteikuma veidlapu var elektroniski pieteikumu sistēmā līdz 2023. gada 1. novembrim. Anketas priekšskatījums.

Bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras programmu studentiem stipendija tiek izmaksāta deviņus mēnešus, rezidentūras studijās – 11 mēnešus.

Uz Liepājas pašvaldības stipendiju var pretendēt pilna laika augstākās akadēmiskās izglītības vai pilna laika 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu studenti, sākot no 2. kursa, bet ārsta specialitātē – rezidentūras programmā studējošie, sākot no 1. studiju gada.

Stipendijas paredzētas studentiem, kuri apgūst zināšanas Latvijas valsts akreditētajās izglītības iestādēs neatkarīgi no viņu deklarētās dzīves vietas. Priekšrocības saņemt stipendiju būs tiem, kuriem ir augstāka vidējā atzīme. Pašvaldība varēs piešķirt stipendiju arī tad, ja pretendents jau saņem valsts piešķirto stipendiju.

Lai sekmētu kvalificētu speciālistu piesaisti Liepājai, programma paredz, ka stipendiātam pēc studiju beigšanas Liepājas pašvaldībā jānostrādā proporcionāli stipendijas saņemšana ilgumam, bet ne mazāk kā trīs gadi.

Plašāka informācija par nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem skatāma pašvaldības mājaslapas sadaļā "Stipendiju programma".

Papildu informācija: Iveta Zūzāne, stipendiju piešķiršanas komisijas sekretāre; tālrunis: 63404796; e-pasts: iveta.zuzane@liepaja.lv.