Labots. Valdošā Liepājas partija sper aizvien izmisīgākus soļus, lai noturētu varu. Pēdējais gadījums saistīts ar aģitācijas pasākumu nakts patversmē.

Sestdien, 18.maijā, Liepājas partija rīkoja priekšvēlēšanu aģitācijas pasākumu fonda "Agape" nakts patversmē Kalpaka ielā 42, kurā mitinās bezpajumtnieki.

„Priekšniecība mums visiem lika būt uz vietas, kad sestdien Liepājas partijas cilvēki ieradīsies ar mums runāties. Neierašanās gadījumā solīja sataisīt „problēmas” – portālam pastāstīja viens no tā iemītniekiem, kurš lūdza savu vārdu neminēt.

Valdošajai partijai par godu tika klāts arī galds, un bezpajumtnieku pulks varēja klausīties Viļņa Vitkovska, Helvija Valča, Gunāra Ansiņa un citu partijas deputātu kandidātu svinīgās uzrunas un pašcildināšanos par paveikto pilsētas grūtdieņu labā.

Taču mulsinošākais ir tas, ka Liepājas partijas politiskās aģitācijas pasākumā piedalījies arī baznīcas pārstāvis.

„Mācītājs no Liepājas baptistu Ciānas draudzes – Andris Bite –stāstīja, ka viņa draudzē visi teikuši, ka balsos par Liepājas partiju. Tad viņš noturēja aizlūgumu par Liepājas partiju, lai tai labi sekmējas vēlēšanās, un izteica pārliecību, ka visi klātesošie par to balsos, tāpat kā viņa draudze”.

Portāls uzdeva jautājumu arī mācītājam Bitem, vai taisnība, ka viņš apmeklējis Liepājas partijas pasākumu nakts patversmē un aģitējis par to.

Bite nenoliedza, ka bijis uz tikšanos, taču skaidroja, ka nakts patversmi apmeklējis kā garīdznieks, un aizlūdzis nevis par partiju, bet klātesošajiem cilvēkiem. Viņš apgalvoja, ka ir no politikas tālu stāvošs cilvēks, kurš patversmi reizē ar Liepājas partijas biedriem apmeklējis, lai „audzinātu dzērājus”.

Pat neapšaubot mācītāja teikto, atklāts paliek jautājums: vai tiešām dzērāji bija jāaudzina Liepājas partijas politiskās aģitācijas pasākuma laikā? Un vēl: kurš ir atbildīgs par amorālo un neētisko baznīcas iesaistīšanu vēlētāju balsu zvejošanas pasākumā?