Gandrīz trīsdesmit dalībnieku konkurencē kategorijā "Labākais autoru kolektīva darinātais tautas tērps" balvu saņēmuši liepājnieki Māra Kuncīte, Zigrīda Muceniece, Andris Grebis un Astra Dzērve.

Kā portālam irliepaja.lv pastāstīja Māra Kuncīte, kas pēc pašas teiktā visu mūžu nostrādājusi kombinātā "Māksla" un bijusi tautas lietišķās mākslas studiju "Kursa", "Liepava", "Saiva" dalībniece, Priekules novada sieviešu tautas tērps darināts "brāļa mazmeitai Līgai Zaharānei", kura gan dziedot, gan dejojot, un tieši tādēļ vēlējusies pati savu tērpu.

Tā kā radiniece aizprecējusies uz Latgali no Kurzemes, tad tērpu lūkojusi tādu, kas atgādinātu senču dzimto pusi.

Kā pastāstīja Māra Kuncīte, tērpa svārkus, jaciņu un vesti darinājusi viņa pati, blūzi izšuvusi meistare Zigrīda Muceniece, vainagu darinājusi Astra Dzērve, bet saktas – rotkalis Andris Grebis (starp citu, pašreiz ir ceļā uz Garezeru Amerikā, bet pēc tam uz Katskiļiem, ASV, kur savu amata prasmi mācīs latviešu "3X3" nometnes dalībniekiem).

Tieši tērpa īpašniece Līga Zaharāne arī pieteikusi to konkursam, ko pēc aušanas darbnīcas "Vēverīšas" un tās vadītāju Dagnijas Kupčas iniciatīvas rīko Vecpiebalgas novada dome sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru. Konkurss veltīts "krietna vecpiebaldzēna" Voldemāra Cīruļa piemiņai, bet šoreiz arī – lai gatavojoties Dziesmu un deju svētkiem 2018. gadā un Latvijas valsts simtgadei, veicinātu tradīcijām atbilstošu tautas tērpu darināšanu un valkāšanu, rosinātu interesi par sava novada tautas tērpu, tā komplektēšanas iespējām atbilstoši vēsturiskajai patiesībai.

Konkursam kopā bija iesniegti 27 tautas tērpu komplekti vai to daļas, kas pārstāvēja Kurzemes, Vidzemes un Zemgales etnogrāfiskos novadus. Tautas tērpu darinātāju vidū bija gan individuāli autori, gan meistaru kolektīvi.

Konkursa rezultātu paziņošana notika Annu dienā Vecpiebalgas novada svētkos "Vecpiebalga atver durvis".

Viena no konkursa žūrijas loceklēm bija Kurzemes tautas tērpu centra vadītāja Lia Mona Ģibiete, kura Vecpiebalgā arī uzstājās ar priekšlasījumu par Kurzemes tautas tērpu.

Kā atzina Ģibiete, konkurss bijis interesants ar to, ka iesniegti ļoti dažādi apģērbu komplekti – gan darba tērpi, gan vīriešu apģērbs, gan ziemas apģērbs un pat arheoloģiskā tērpa rekonstrukcija, tāpēc arī konkursa dalībnieki vērtēti vairākas kategorijās.

Pēc žūrijas ekspertes atzinuma, liepājnieku tērpa darināšanā ieguldīts ļoti liels darbs, izcils bijis Dzērves darinātais vainags, taču, kā uzskata Ģibiete, "ja šie meistari izlems piedalīties valsts simtgades Dziesmu svētku tautas tērpu konkursā, tad vēl krietni jāpiestrādā, lai tērps būtu izlolots līdz pilnībai".

Tautas tērpu konkursa dalībnieku darinājumu izstāde Vecpiebalgas kultūras namā apskatāma līdz 9.septembrim. Izstādes darba laiks: trešdiena, ceturtdiena, piektdiena, sestdiena, svētdiena no 10 līdz 17.