Valdība otrdien atbalstīja Liepājas Jūrniecības koledžas reorganizāciju un nodošanu Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU), ziņo LETA.

Rīkojums paredz, ka ar 2023.gada 1.aprīli koledža tiks nodota RTU, kur koledža turpinās pastāvēt kā RTU aģentūra – "RTU Liepājas Jūrniecības koledža".

Atbilstoši rīkojuma projekts paredz atļaut ministrijai nodot bez atlīdzības RTU īpašumā izglītības funkcijas īstenošanai valsts nekustamos īpašumus Liepājā, Uliha ielā 5, Cietokšņa ielā 2 un Ezermalas ielā 2A.

Reorganizācijas mērķis ir veicināt resursu koplietošanu un optimizāciju augstākās izglītības sistēmā. Kā norādīja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), reorganizējot koledžu, tiks saglabātas un respektētas jūrniecības izglītības vēsturiskās tradīcijas, koledžas identitātes pazīmes.

Koledžas integrācijas RTU ekosistēmā mērķis ir augstākās izglītības un arī lietišķās pētniecības efektīvāka īstenošana un attīstīšana Latvijā jūrniecības jomā, lai arī nākotnē nodrošinātu mūsdienu starptautiskās attīstības tendencēm atbilstošu, augstas kvalifikācijas speciālistu pieejamību Latvijas vajadzībām, kā arī saglabājot un attīstot koledžas absolventu konkurētspēju jūrniecības starptautiskajā darba tirgū.

Pamatojot reorganizāciju, IZM skaidroja, ka koledža un Latvijas Jūras akadēmija ir monoprofila iestādes, kas sniedz šauras nišas izglītības pakalpojumus jūrniecības reglamentētajās profesijās.

Pašreiz profesionālās vidējās izglītības programmas tiek īstenotas gan koledžā, gan Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolā, akadēmija īsteno arī bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas.

IZM norādīja, ka koledža ir neliela monoprofila iestāde, kas sniedz šauras nišas izglītības pakalpojumus jūrniecības reglamentētajās profesijās, kā rezultātā koledžai ir ierobežotas nākotnes attīstības un investīciju piesaistes iespējas.

IZM skaidroja, ka pašreizējā situācijā koledža konkurē ar Latvijas Jūras akadēmiju par vidusskolas absolventiem, kā arī pamatskolas absolventiem. Rezultātā abas izglītības iestādes sakaras ar līdzīgām problēmā. Ņemot vērā, ka jauniešu skaits un attiecīgi arī potenciālo studentu skaits nepārtraukti samazinās, esot būtiski novērst iekšējo konkurenci.