No 31. jūlija līdz 5. augustam Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra eksperte Sniedze Više, Latvijas Hidroekoloģijas institūta zooplanktona taksonomiste un ekoloģe Astra Labuce un starptautiskā projekta "BaltiCities" Latvijas koordinators Andris Andrušaitis kopā ar deviņiem Latvijas vides pētniecībā ieinteresētiem jauniešiem piedalījās starptautiskā Baltijas jūras nometnē "Learning By Doing", kas tika īstenota Helsinku Universitātes Tvarmines (Tvärminnen) zooloģijas stacijā. Nometnē kopumā piedalījās 35 jaunieši no Latvijas, Somijas, Igaunijas un Lietuvas.

Helsinku Universitātes Tvarmines (Tvärminnen) zooloģijas stacija ir viena no vecākajām pētniecības stacijām Baltijas jūrā, kurā ik gadu ierodas 200 līdz 300 zinātnieku, lai veiktu pētniecības darbus. "Jauniešiem tā noteikti ir vērtīga pieredze – nokļūt vietā, kur jūru iepazīt cauri zinātnieku acīm, gūt apziņu par savas darbības ietekmi tās saglabāšanā un gūt iedrošinājumu nākotnes karjeras izvēlei," akcentē Sniedze.

Nometnes saturs ir bijis saistīts ar Baltijas jūras ekoloģijas iepazīšanu lekcijās un dažādās darbnīcās. Tika veiktas analīzes un noskaidrots, vai pētāmajās zivīs atrodama mikroplastmasa, laboratorijā pētīti ievāktie planktona un bentosa paraugi, kā arī apgūti dažādi laboratorijā pieejamie pētniecības rīki. Jaunieši iepazina arī jūras dzīles snorkelējot. Nometnes noslēgumā jaunieši izstrādāja īsfilmas par Baltijas jūru, kurā nodod savu vēstījumu, stāstot gan par tās ekoloģisko stāvokli, gan par to, kā to saudzēt un saglabāt nākamajām paaudzēm, kā arī to, ko paši jaunieši piedzīvo, dzīvojot jūras tuvumā.

"Dalībai starptautiska līmeņa nometnē sākotnēji tika uzrunāti tikai tie Latvijas jaunieši, kas sevi sekmīgi ir pierādījuši aizvadītā gada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu valsts līmeņa konferencē ar vides pētniecību saistītās sekcijās," norāda Zinātnes un izglītības inovāciju centra vadītājas pienākumu izpildītāja Kitija Kuduma. "Konferencē aizstāvētas vairākas ar ūdeni saistītas tematikas, piemēram, skolniece no Jelgavas Marija Obrazcova ar tēmu "Izskaloto makrofītaļģu sugu sastāva atšķirības Baltijas jūras atklātās daļas piekrastē un Rīgas līča piekrastē," piebilst Sniedze. "Īpaši lepojamies ar Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas skolnieces Ievas Ilzes Jarutes darbu par tēmu "Liepājas ezera un Karostas kanālā ekosistēmu kvalitatīvie rādītāji un to iespējamie ietekmējošie faktori", kas veikts, izmantojot Zinātnes un izglītības inovāciju centrā pieejamos pētniecības rīkus," izceļ Sniedze.

Pilnībā nenokomplektējot dalībnieku sastāvu, atsevišķi tika uzrunāti Liepājas izglītības iestāžu karjeras konsultanti un Liepājas "Jauniešu māja", kas ieteica tos pilsētas jauniešus, kuri ir ieinteresēti darboties un sasniegt vairāk, kurus aizrauj vides pētniecība. Tā rezultātā nokomplektēta grupa starptautiska līmeņa nometnei, kuru pārstāvēja sekojoši Latvijas jaunieši:

Ieva Ilze Jarute (Liepāja);
Liliāna Ciekure (Jūrmala);
Maksims Kirillovs (Daugavpils);
Ņikita Zirjanovs (Daugavpils);
Marija Obrazcova (Jelgava);
Laura Stalidzāne (Liepāja);
Ieva Poškus (Liepāja);
Dženifera Eļbe (Liepāja);
Dārta Pole (Rīga).

"Daļa dalībnieku ir noslēguši mācības vispārējās izglītības pakāpē un šobrīd startē kādā no augstākās izglītības iestādēm tādās fakultātēs, kurā skolo biologus, mediķus un inženierus, tāpēc ir pamats uzskatīt, ka jaunieši pavadījuši ne tikai vienkārši izglītojošu vasaras brīvlaika daļu, bet reāli profesijai noderīgas zināšanas un prasmes," atzīmē Kitija.

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra iesaiste projektā "BaltiCities", tai skaitā nometnes organizēšanā un īstenošanā, kļuvusi iespējama un ir kā sekmīgs turpinājums, pateicoties jūnijā organizētajam notikumam, kad Liepājā pietauvojās Eiropas zinātniskās flotes kuģis "Aranda". Nometni kopumā organizēja un īstenoja Somijas vides pētījumu centrs "SYKE" starptautiskā projekta ietvaros sadarbībā ar  Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centru, Latvijas Hidroekoloģijas institūtu, Tartu dabas māju (Tartu loodusmaja), Klaipēdas Universitāti (Klaipeda University) un Harakas dabas centru (Harakka Nature Centre).

Papildu informācija:
Iespēja piedalīties Baltijas jūras krastu stāstu konkursā (Baltic Sea Shores Stories), uzfilmējot 1 (vienas) minūtes garu stāstu par Baltijas jūru. Vairāk informācijas tīmekļa vietnē.