Publicējam vēstuli, ko portālam atsūtīja Zigrīda Tooma, "Liepājas biogrāfiskās vārdnīcas" sastādītāja Viljara Tooma lielākais palīgs un balsts, sakarā ar to, ka grāmata tiek digitalizēta.

Ir pagājis vairāk nekā gads, kopš izdota "Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca". Velti Olafs Gūtmanis savos atmiņu publicējumos pirms gada atzīmēja: "Ceru, ka kritika būs objektīva"... Sastādītājs Liepājā tā arī nesagaidīja ne kādu atsauksmi, ne kritiku, ne vienkāršu "paldies" par vairāku gadu darbu.

20.aprīlī viņu apglabāja Smiltenes kapsētā.

Arī es esmu daudz darījusi, lai "Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca" iznāktu. Diemžēl tā nākusi klajā ar daudzām kļūdām – gan tehniskām, gan korektūras, gan faktu nepilnībām.

Pēdējo gadu Viljars veselības stāvokļa dēļ nevarēja strādāt pie grāmatas, tāpēc to darīju es, redaktors, konsultanti un vēl citi, grāmatā nenosaukti cilvēki.

Nevēlos meklēt vainīgos vai attaisnoties par pieļautajām kļūdām, bet par visu vaina jāuzņemas man, jo, nestrādājot ar datoru, kļūdas pamanīju tikai iespiestajā eksemplārā, turklāt biju jau devusi atļauju tipogrāfijai grāmatu drukāt.

Lai labotu kļūdas, papildinātu vārdnīcu ar jaunām personālijām, vēlējos ik gadu izdot "Liepājnieku biogrāfiskās vārdnīcas" gadagrāmatu ar iepriekšējo kļūdu labojumu un papildinājumiem.

Taču, apzinoties savus gadus un iespējas, saprotu, ka tas man nav paveicams.

Kopš šā gada sākuma "Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca" ir izņemta no portāla "Letonika", kur tika ievietota 2005.gadā vēl nepabeigtā, neizstrādātā, variantā.

Šobrīd ir sākta vārdnīcas ievadīšana portāla irliepaja.lv topošajā sadaļā "Saknes", labojot arī grāmatā pieļautās kļūdas.

Jau tagad regulāri portāla sadaļā "Liepājnieki" var izlasīt par tām "Liepājnieku biogrāfiskajā vārdnīcā" iekļautajām personībām, kurām aprit apaļa gadskārta kopš dzimšanas vai miršanas.

Taču, lai arī visas vārdnīcā iekļautās personas, papildinātas ar fotogrāfijām un izlabotām kļūdām biogrāfijā būs skatāmas portālā irliepaja.lv, uzskatu, ka tas nedos pilnīgu priekšstatu par vārdnīcu. Ļoti daudz būs zaudēts jau ar to vien, ka nebūs redzams vāka noformējums, moto, vadmotīvs, skaidrojuma šķirkļi par Liepājas iestādēm, organizācijām, notikumiem, kas saistīti ar vārdnīcā iekļautajām personībām. Piemēram, nezinot skaidrojumu par "Optimistu pulku", daudz zaudē ar to saistītie cilvēki, kā Oļģerts Piķelis.

Izmantojot izdevību, vēlos uzrunāt visus, kam rūp un kas grib un var, palīdziet labot kļūdas izdotajā vārdnīcā, palīdziet papildināt to ar jauniem šķirkļiem! Savukārt vārdnīcā iekļautos lūdzu sūtīt uz adresi: "Portālam irliepaja.lv, Vecā ostmala 40,  Liepāja LV 3401" vai uz e-pasta adresi: info@irliepaja.lv savu fotogrāfiju un nepieciešamos papildinājumus tekstā.

Vēlreiz vēlos pateikt paldies visiem, kas sekmējuši vārdnīcas izdošanu. Visiem, kas palīdzējuši faktu vākšanā, apkopošanā, bijuši atsaucīgi, pašaizliedzīgi strādājuši – visiem konsultantiem un arī daudziem citiem, vārdā nenosauktajiem.

Paldies par finansiālo palīdzību, sevišķi vēlos izcelt vienu no sponsoriem – Kirovu Lipmana kungu, bez kura atbalsta grāmata diez vai būtu iznākusi.

Tāpat paldies Jurim Aizezeram, Valērijam Agešinam, Iljam Gerčikovam.

Lai arī rezultāts ir ar kļūdām, uzskatu, ka Liepāja var lepoties, ka ir pirmā Latvijas pilsēta pēc neatkarības atgūšanas, kam ir sava biogrāfiskā vārdnīca, jo – kā šajā grāmatā teicis Valdis Mors: "Pirmais var būt tikai viens".

Zigrīda Tooma
P.S.
Ja kādu joprojām interesē grāmatas iegāde un iespēja saņemt pa pastu, zvaniet: 634 28641 vai 29717445 Zigrīdai Toomai.

Liepājnieki, kuri vēlas iegādāties grāmatu, kā arī tie, kas snieguši ziņas par sevi un saviem tuviniekiem un kas turpinās strādāt pie grāmatas, var to saņemt portāla irliepaja.lv redakcijā, iepriekš rakstot uz e-pastu: info@irliepaja.lv vai zvanot 63484858.