Šodien Liepājas 8.vidusskolā simboliski tika atvērtas pirmsskolas izglītības iestādes "Mazulītis" grupas, tādējādi īstenojot pilotprojektu un integrējot pirmsskolas sagatavošanas grupu bērnus skolas vidē, veicinot patstāvību, attīstot prasmes, kuras nepieciešamas, uzsākot skolas gaitas, informē Liepājas Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Bērnudārzs no 6. septembra plāno uzņemt 55 bērnus 3 grupās vecumā no 5 līdz 7 gadiem. Ar bērniem strādās pedagogi un skolotāju palīgi, mūzikas skolotājs, logopēds. Izglītības iestādē ikdienā strādās arī sociālais pedagogs, nodrošinot nepieciešamo atbalstu iekļaujošās izglītības īstenošanā. Novērtējot infrastruktūras iespējas, bērniem tiks piedāvātas arī bezmaksas peldētapmācības nodarbības. Grupās darbu nodrošinās 13 darbinieki.

Liepājas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere: "Iecere atvērt PII "Mazulītis" sagatavošanas grupas Liepājas 8.vidusskolas telpās jau aizsākās 2019.gadā. Šodien esam gandarīti par komandas darbu un iesaisti, esam gatavi uzņemt bērnus telpās, kas ir pielāgotas un atbilstošas radošām un izzinošām nodarbībām. Vienlaicīgi šis projekts ir vēl viena iespēja izglītības iestādei kļūt par daudzfunkcionālu izglītības vidi, kurā  tiek veicināta skolas un pirmsskolas sinerģija."

Izveidojot un iekārtojot grupas, ir domāts par  telpu racionālu izmantošanu gan grupu nodarbībām, gan individuālam darbam, kurās ieplānota vieta gan atpūtai, gan savstarpējai komunikācijai. Telpu aprīkojums ir praktisks un ērti pārvietojams, lai atbalstītu bērnu iniciatīvu un iesaisti mācību vides veidošanā. Iestādes telpu iekārtojums ir veidots arī atbilstoši "Skola 2030" vadlīnijām, kuras mērķis ir nodrošināt bērnu patstāvīgās darbības nodrošināšanu, vide ir fiziski droša, attīstoša un daudzfunkcionāla.

Pirmsskolas grupu izveidi atbalstījusi Liepājas pašvaldība, lai risinātu pieprasījumu un vietu trūkumu pirmskolas izglītības iestādēs. Projekta kopējās izmaksas 110 300 eiro.