Šogad pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumi plānoti 162,9 miljonu eiro apmērā. No tiem  9,5 miljonu eiro dotācija tiks Liepājai, raksta aģentūra LETA.

To paredz valdības apstiprinātie noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2017.gadā.

Noteikumi nosaka pašvaldību finanšu izlīdzināšanu, proti, kārtību, kādā pašvaldības veic iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, un kārtību, kādā no izlīdzināšanas fonda izmaksā dotāciju, kā arī iemaksu un dotācijas apmēru, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognozi, nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un aprēķināto izlīdzināmo vienību skaitu katrā pašvaldībā.

Saskaņā ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu 2017.gadā izlīdzināšanas fonda ieņēmumi plānoti 162 913 915 eiro apmērā. Tos veido dotācija izlīdzināšanas fondā no valsts budžeta – 35 697 973 eiro apmērā un pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā – 127 215 942 eiro apmērā.

Izlīdzināšanas fonda izdevumi plānoti 162 913 915 eiro apmērā, un tos veido dotācijas pašvaldībām.

Noteikumi paredz, ka pašvaldības iemaksas izlīdzināšanas fondā veic ar Valsts kases starpniecību. Valsts kase attiecīgās summas ietur no IIN ieņēmumu budžeta sadales konta atbilstoši nodokļa ieņēmumu izpildei.

Vislielākās plānotās iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā ir Rīgas pilsētas domei, kas iemaksās 91,8 miljonus eiro, Jūrmalas pilsētas domei, kas iemaksās 10,8 miljonus eiro un Ventspils pilsētas domei, kas iemaksās teju divus miljonus eiro.

No pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānota 15 miljonu eiro dotācija Daugavpils pilsētas domei, 9,5 miljonu eiro dotācija Liepājas pilsētas domei, teju 7,5 miljoni eiro Rēzeknes novada domei, 5,8 miljoni eiro Daugavpils novada domei, 4,9 miljoni eiro Kuldīgas novada domei un teju 4,7 miljoni eiro Talsu novada domei.