Latvijas pašvaldībām piegādāti 25 080 datori, kas paredzēti 7.–9.klašu skolēniem, aģentūru LETA informēja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) komunikācijas nodaļā.

Nākamā gada sākumā visas 43 pašvaldības būs datorus saņēmušas un nodos tālāk savām izglītības iestādēm. Datoru skaits katrai pašvaldībai aprēķināts proporcionāli skolēnu skaitam izglītības iestādēs 7.–9.klašu grupā. Tādējādi visā Latvijā kopumā ar datoriem tiks nodrošināti vairāk nekā 40% šīs vecuma grupas skolēnu.

Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša (JV) skaidro, ka IZM īstenotais projekts ir cieši saistīts ar memorandu "Dators ikvienam bērnam", kura mērķis ir nodrošināt skolēnus ar modernām izglītības ierīcēm.

Izglītības attīstības pamatnostādnēs ir izvirzīta apņemšanās veidot nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai, tāpēc jo īpaši svarīgi mācību procesā mērķtiecīgi integrēt tehnoloģijas un satura apgūšanā izmantot digitalizācijas sniegtās iespējas, uzsver ministre.

Arī Liepājas pašvaldībai jau piegādāti visi 1004 datori un pašlaik tiek plānots darbs, lai tos konfigurētu un varētu nodot lietošanai skolām.

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere norāda, ka papildus notiek darbs pie digitalizācijas plāna izstrādes, kas noteiks datoru lietošanas organizēšanu – metodisko un tehnisko atbalstu, sadalījumu pa skolām, lietošanas iespējas – datoru bibliotēka, izdošana uz mājām.

"Mēs regulāri komunicējam ar izglītības iestādēm un vadību, sniedzam metodisko atbalstu visu jautājumu risināšanā. Atbalsts tiek plānots arī no Valsts izglītības un satura centra (VISC)," norāda Niedre-Lathere. Pirms skolām tiek nodoti datori, nepieciešams tos apdrošināt un iegādāties datoru uzlādes skapjus, līdz ar to datoru nodošana Liepājas skolām varētu notikt nākamā gada pirmajā pusgadā.

Niedre-Lathere informē, ka pašlaik skolas pārsvarā plāno izmantot datorus darba procesam uz vietas, ar iespēju nodot arī skolēnu individuālai lietošanai, ja tāda vajadzība radīsies. Tā kā šie ir "ChormeBook" datori, pastāv nelielas bažas par pedagogu spēju strādāt citā darba vidē un sasaisti ar citiem datoriem un iekārtām. Tāpat Liepājas izaicinājums varētu būt interneta nodrošinājums un jauda, kas būs jārisina.

Skolas, kas izmanto jaunās tehnoloģijas, regulāri uzsvērušas ierīču trūkumu, un patlaban šī problēma tiek risināta, uzsver IZM Informācijas tehnoloģiju departamenta direktora vietniece Ilona Platonova. Pateicoties šoruden valdības papildus piešķirtajiem 3,7 miljoniem eiro digitālo mācību līdzekļu iegādei, skolām ir pieejama virkne mācīšanās līdzekļu, piemēram, "uzdevumi.lv" un "soma.lv", un to pilnvērtīgai izmantošanai klasē nepieciešams dators katram bērnam.

Platonova piebilst, ka jaunās ierīces ļaus pilnvērtīgi izmantot un mācīt gan valodas, gan STEM priekšmetus. STEM priekšmetu apguvei ir sagatavoti digitālie mācību līdzekļi un izvietoti portālā "skolo.lv", savukārt vietnē "mape.skola2030.lv" organizēti un sistematizēti dažādu organizāciju izveidotie mācību materiāli. Vienlaikus vairāki zinātniskās pētniecības projekti testē un aprobē jaunas mācību metodes, un skolu nodrošināšana ar datoriem ļaus pilnvērtīgāk to visu izmantot.

Papildu ieguvums datoru iegādes procesā ir IZM veidotais datortehnikas katalogs Elektronisko iepirkumu sistēmā. Izstrādājot katalogu, ņemts vērā izglītības saturs Latvijas izglītības iestādēs, un specifikācija saskaņota ar VISC. Tādējādi visa katalogā iekļautā datortehnika ir piemērota mācību procesa pamatvajadzību nodrošināšanai un standartizē datoru tehnisko bāzi.

Kā vēstīts, iepirkums tika īstenots Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu projektā "Izglītības iestāžu digitalizācija 7.–9.klasēm" IZM izveidotajā Elektronisko iepirkumu katalogā. Projektā kā sadarbības partneri iesaistītas visas Latvijas pašvaldības. Divu pakāpju iepirkuma rezultātā tiesības piegādāt datortehniku izglītības iestādēm ieguva uzņēmums SIA "Baltijas Informācijas tehnoloģijas". Datoru iegādes pirmajam posmam atvēlēti 10,5 miljoni eiro. Līdz 2025.gada beigām skolu datoru iegādei plānots vēl papildus investēt vairāk nekā 50 miljonus eiro, nodrošinot ar datoriem arī pārējo klašu skolēnus.