VDK zinātniskās izpētes komisijas starptautiskā konference  norisināsies 2015. gada 15., 16. un 17. decembrī Liepājas koncertzālē "Lielais Dzintars", informē tās organizatori.

Konferenci 15.decembri ievadīs profesora, Dr. sc. pol., Ivara Ījaba publiskā lekcija "Satversmes ievadā iekļautais totalitārisms un komunistiskais režīms: ideju vēsture un transformācija" notiks viesnīcas "Promenade Hotel" konferenču zālē Vites spīķeris, kurai sekos diskusija. Aicināti visi interesenti.

Igaunijas vēsturiskās atmiņas institūta pārstāvis Dr. hist. Meelis Maripū referēs par Igaunijas pieredzi ar atslepenotajiem VDK dokumentiem, pazīstamais Krievijas vēsturnieks Dr. hist., Dr.habil. philol. Boriss Sokolovs ziņos par tematu PSRS Valsts drošības komitejas Baltijā un Austrumeiropas totalitāro režīmu specdienestu arhīvu izpētes metodoloģiskie aspekti. Konferencē uzstāsies Glāzgovas universitātes profesors Ph.D. Džefrijs Sveins, kā arī savu ziņojumu sniegs Lietuvas genocīda un pretošanās centra departamenta vadītājs Dr.hist. Arunas Bubnis.  Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu kolēģijas tiesnesis, doktorants, komisijas pieaicinātais eksperts Juris Stukāns informēs par sadarbības fakta ar Latvijas PSR Valsts drošības komiteju konstatēšanas tiesiskie un procesuālie aspekti, secinājumiem, kas veikti analizējot tiesu spriedumus un šo tiesu lietu materiālus. Par arhīva materiālos konstatēto ziņojumā Sadarbība starp Latvijas PSR Valsts drošības komitejas un PSRS Reliģisko kultu lietu padomes pilnvaroto (1944–1954) informēs Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, par Latvijas PSR masu mediju cenzūru un "Glavļit" sadarbību ar VDK referēs Dr.sc.comm. Mārtiņš Kaprāns, par VDK darbību Komitejā kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs ziņos Dr.philol. Eva Eglāja-Kristsone.

Konferencē kopā plānoti 33 trīsdesmit trīs pētnieku ziņojumi.  Konferences rīcības komitejas vadītāja ir Dr. philol. Eva Eglāja-Kristsone, konferences redakcijas kolēģijā Dr. hist. Kārlis Kangeris, Dr. hist. Arunas Bubnys, Dr. hist. Meelis Maripū, Dr. hist., Dr.habil. philol. Boriss Sokolovs un Dr. iur. Kristīne Jarinovska.

Konferences programma pieejama šeit: www.lu.lv/vdkkomisija/zinas/t/37250/