Liepājas domes pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtībā 6.oktobrī bija jautājums par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem šajā gadā.


Deputāti apstiprināja jaunas viena izglītojamā izmaksas pašvaldības vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestādēs – pēc Izglītības pārvaldē veiktā izmaksu aprēķina vispārējās izglītības iestādēs no 1.septembra līdz 31.decembrim izmaksas palielinājušās par 0,62 eiro, bet pirmsskolās par 1,39 eiro. Sadārdzinājums saistīts ar izglītojamo skaita izmaiņām uz šā gada 1.septembri.


Vidējās izmaksas 2022.gadā no 1.janvāra līdz 31.augustam uz vienu izglītojamo vispārējās izglītības iestādēs bija 41,04 eiro, pirmsskolas izglītības iestādēs 203,82 eiro. Vidējās izmaksas 2022.gadā no 1.septembra līdz 31.decembrim uz vienu izglītojamo vispārējās izglītības iestādēs ir 41,66 eiro, pirmsskolas izglītības iestādēs – 205,21 eiro.


Uzsākot 2022./2023. mācību gadu, ir noslēgti 20 līgumi ar citām pašvaldībām par 432 audzēkni, kuri apmeklē Liepājas pilsētas izglītības iestādes, bet kuru deklarētās dzīvesvietas ir citu pašvaldību teritorijās. Savukārt ar 23 pašvaldībām ir noslēgti līgumi par 426 audzēkņiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Liepājas pilsētā, bet kuri izglītojas citās pašvaldībās.


Veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citu pašvaldību bērniem, ieņēmumi tiek novirzīti izglītības nozares finansēšanai.


2022.gadā plānotie ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem ir  293 936 eiro.

Liepājā šajā gadā mācās audzēkņi gan no Dienvidkurzemes novada (329), gan Rīgas (28), Kuldīgas novada (17), Saldus novada (10), Tukuma novada (4), Talsu novada (3), pa diviem no Cēsīm, Daugavpils, Jelgavas, Jūrmalas, Ķekavas, Madonas un Mārupes, pa vienam no Ventspils pilsētas un novada, Balviem, Jelgavas, Jēkabpils, Ogres un Valkas.


Liepājnieki mācās Dienvidkurzemes novadā (291), Rīgā (28), Saldus novadā (8), Kuldīgā (8), Jelgavā (5), Tukumā (4), Smiltenē (4), Bauskā (3), kā arī Aizkrauklē, Alūksnē, Cēsīs, Daugavpilī, Jēkabpilī, Jūrmalā, Krāslavā, Ķekavā, Madonā, Olainē, Rēzeknē, Talsos.


Pirms gada, uzsākot 2021./2022. mācību gadu, tika noslēgts 31 līgums ar citām pašvaldībām par 521 audzēkni, kuri apmeklē Liepājas izglītības iestādes. Savukārt ar 28 pašvaldībām noslēgti līgumi par 480 audzēkņiem, kuru dzīves vieta ir deklarēta Liepājā, bet kuri izglītojas citās pašvaldībās.