8.novembrī Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā tradicionāli atzīmēja Starptautisko sociālo darbinieku dienu, profesijas svētkos godinot visus darbiniekus un pasniedzot Gada balvas sociālajā jomā tiem, kurus par labākajiem šogad bija atzinuši kolēģi un Liepājas iedzīvotāji.

Sociālā dienesta darbiniekus svētkos sveica Liepājas valstspilsētas Domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš, sakot paldies visiem sociālajā jomā strādājošiem, kuri ir  kā stiprais plecs tūkstošiem liepājnieku. "Sociālais darbs ir darbs – misija, kuru spēj pacelt tikai drosmīgas, pašaizliedzīgas un spēcīgas personības, ikdienā palīdzot radīt pozitīvas pārmaiņas neskaitāmu cilvēku dzīvēs", teica Ansiņš.

Gada balvas konkursa uzvarētājiem un sveicienus svētkos Sociālā dienesta direktore Diana Mejere kopā ar vietniekiem Santu Altāni un Aināru Bunku šogad nogādāja un pasniedza katrā institūcijā. Darbiniekus ar sirsnīgiem muzikālajiem sveicieniem svētkos uzmundrināja Liepājas mūziķi Agnese Kuplēna un Edijs Šnipke.

Profesijas svētkus Sociālā dienesta darbinieki novembra otrajā otrdienā atzīmē devīto reizi, bet konkursu "Gada balva sociālajā jomā" tiek rīkots ceturto gadu, lai apzinātu un godinātu tos sociālajā jomā strādājošos sociālā darba speciālistus un darbiniekus, kuri profesionāli, godprātīgi un no sirds veic savu darbu, izrādot īpašu iniciatīvu uzticēto pienākumu veikšanā. Gada balvas ieguvēji saņēma Sociālā dienesta īpašo dizaina balvu – simbolisku liesmiņu un Liepājas valstspilsētas domes Pateicības rakstu.

Konkursa pretendentus no Sociālā dienesta darbinieku vidus septiņās nominācijās izvirzīja sociālo institūciju vadītāji un kolēģi, savukārt Liepājas iedzīvotāji varēja ieteikt sociālos darbiniekus nominācijai "Iedzīvotāju paldies". Septiņās nominācijās bija izvirzīti 22 pretendenti un saņemtas 203 anketas ar "Iedzīvotāju paldies".

Par nomināciju ieguvējiem konkursā "Gada balva sociālajā jomā" šogad kļuva:

"Labākais sociālais darbinieks" – Agnese Reijere, Liepājas pilsētas domes Sociāla dienesta Sociālā darba daļas sociālā  darbiniece darbā ar ģimeni un bērniem un Evita Krūmiņa, Liepājas pilsētas domes Sociāla dienesta Bērnu atbalsta centra "Dzintari" sociālajā darbiniece;
"Labākais sociālā darba speciālists" – Kristīne Volovika,  Liepājas pilsētas domes Sociāla dienesta Sociālās palīdzības daļas sociālās palīdzības organizatore;
"Labākais aprūpētājs" – Vineta Krugļikova, Liepājas pilsētas domes Sociāla dienesta Sociālās dzīvojamās mājas Flotes ielā 14 aprūpētāja un Inese Eihvalde, aprūpētāja Veco ļaužu dzīvojamā mājā;  
"Kolektīva sirds" – Signe Volkopa, Liepājas pilsētas domes Sociāla dienesta Sociālo pakalpojumu daļas sociālajai darbiniece;
"Saskarsmes eksperts" – Iveta Mackare,  Liepājas pilsētas domes Sociāla dienesta Atkarību profilakses centra sociālā darbiniece;
"Jaunā cerība" – Monta Rakšte, Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļas Sociālās palīdzības organizatore.

Nominācijā "Iedzīvotāju paldies" ikviens liepājnieks varēja izvirzīt darbinieku par laipnu, saprotošu izturēšanos un iejūtīgu attieksmi, risinot līdzcilvēku sociālās problēmas. Par nominācijas ieguvēju ar visvairāk saņemtajām liepājnieku labajām atsauksmēm šogad kļuva Inese Neitāle,  Sociālās palīdzības daļas Sociālās palīdzības organizatore.

Sociālā dienesta Pateicības raksti tika pasniegti arī tiem 13 darbiniekiem, kuri nominācijā "Iedzīvotāju paldies" katrā sociālajā iestādē bija saņēmuši visvairāk pozitīvo atsauksmju, informē Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests.

Šobrīd Sociālā dienesta pakļautībā darbojas 12 sociālās institūcijās, kurās strādā vairāk nekā 240 darbinieki – četras sociālās dzīvojamās mājas, Veco ļaužu dzīvojamā māja, Grupu dzīvokļi, Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem, Bērnunams, Nakts patversme, Atkarību profilakses centrs, birojs "Aprūpe mājās", pensionāru dienas centri. Liepājniekiem ir iespēja Sociālajā dienestā saņemt 27 dažādus sociālos pakalpojumus un 22 sociālos un cita veida pabalstus.