Šodien, 4. septembrī, Saulrietu ielā 7 tika atvērta pirmsskolas izglītības iestāde "Liedags". Pilnībā no jauna uzbūvētā ēka ir viens no lielākajiem un apjomīgākajiem investīciju projektiem, ko īstenojusi pašvaldība izglītības infrastruktūrā pēdējo gadu laikā, lai risinātu pieprasījumu un vietu trūkumu pirmskolas izglītības iestādēs.

Svinīgajā brīdī, klātesot Liepājas domes priekšsēdētājam Gunāram Ansiņam, būvniecības kompānijas "Merks" vadītājam Andrim Bišmeistaram un procesā iesaistītajiem ekspertiem, kā arī viesiem,  Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre - Lathere uzsvēra, ka "sapņi īstenojas tad, kad tie kļūst par mūsu mērķiem un šī diena iezīmēsies Liepājas vēsturē ar to, ka mūsu ilgi lolotais sapnis par jaunu, plašu un modernu pirmsskolas izglītības iestādi kļuvis par realitāti! Daudzām liepājnieku ģimenēm šis ir īpaši gaidīts brīdis, jo jau ar šodienu mazuļi varēs uzsākt savas bērnudārza gaitas lieliskā vietā – vistuvāk jūrai un  liedagam."


Publicitātes foto


Būvniecības process tika uzsākts pirms gada, 2022.gada jūlijā, kad tika sagatavots būvlaukums, 6. septembrī tika lieti pamati un ierakta kapsula ar vēlējumu nākamajām paaudzēm un jau  8. decembrī tika atzīmēti spāru svētki. Savukārt šā gada 21. augustā ēka tika nodota ekspluatācijā, lai tālāk notiktu iestādes dibināšanas process. Kā akcentēja Kristīne Niedre - Lathere: "lai varētu atvērt iestādi, nepieciešamas ne tikai ēkas sienas. Priekšā ir bijis gana garš ceļš un procesi – iestādes reģistrēšana Izglītības iestāžu reģistrā, izglītības programmas licencēšana, personāla atlase, iestādes iekārtošana – mēbeļu un mācību līdzekļu iegāde,  IT aprīkojums, u.c.,  lai šodien varētu sagaidīt mazos liepājniekus. Ir nepieciešams ciešs komandas darbs, tāpēc no sirds saku paldies saviem kolēģiem Izglītības pārvaldē par dinamisko sadarbību un misijas apziņu."

Bērnudārzs no 4. septembra ir atvērts audzēkņiem un pakāpeniski plāno uzņemt visus 144 bērnus 8 grupās vecumā no 2 līdz 7 gadiem. Iestādē tiks nodrošinātas darba vietas 36 darbiniekiem. Pirmsskolas izglītības iestādes vadību un pārvaldību nodrošinās vadītājs, savukārt pedagoģiskā darba vadību nodrošinās vadītāja vietnieks izglītības jomā un pedagoģiskie darbinieki – pirmsskolas skolotāji, skolotāju palīgi, mūzikas skolotājs un sporta skolotājs. Lai nodrošinātu atbalstu izglītojamo personības izaugsmei, kā arī veicinātu iekļaujošās izglītības principu īstenošanu, iestādē strādās atbalsta personāls – logopēds un sociālais pedagogs.

Bērnudārza ēka būvēta divos stāvos 1880 kvadrātmetru platībā, tā ir mūsdienīga, plaša vide, ar lieliem logiem un gaišām, atvērtām telpām. Ēkas divos stāvos izveidotas kopumā astoņas nodarbību telpas, ir domāts par  telpu racionālu izmantošanu gan grupu nodarbībām, gan individuālam darbam. Telpu aprīkojums ir praktisks un ērti pārvietojams, lai atbalstītu bērnu iniciatīvu un iesaisti mācību vides veidošanā. Iestādes teritorija ir labiekārtota ar nojumēm mācību un rotaļnodarbību organizēšanai un dabas izzināšanai āra vidē, akcentējot bērnu patstāvīgās darbības nodrošināšanu, vide ir fiziski droša, attīstoša un daudzfunkcionāla.