Tā kā 1. oktobris bija Starptautiskā senioru diena, šonedēļ to ar dažādiem pasākumiem atzīmē arī Liepājas seniori. Veco ļaužu dzīvojamās mājas iedzīvotāji šos svētkus svinēs 3. oktobrī, reizē arī suminot mājas apaļos jubilārus, bet abos Sociālā dienesta Dienas centros šonedēļ paredzēti gan muzikāli, gan sportiski izklaidējoši un izglītojoši kopīgi pasākumi, portālu informēja sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.  

Senioru dienas priekšvakarā - 29. septembrī Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" mākslas telpā "Civita Nova" atklāja jauno mediju mākslinieces, Liepājas Universitātes docentes Annas Priedolas izstādi "Piena dienasgrāmatas. Demence statistikā un stāstos", kas stāsta par novecošanu, vientulību un demenci un kura ikvienam interesentam apskatāma līdz 3. novembrim.  Papildus izstādei plānotas trīs "Demences datu darbnīcas", un šajā mākslas projektā  iesaistīti arī Sociālā dienesta Veco ļaužu dzīvojamās mājas iedzīvotāji.

Pirmā darbnīca Veco ļaužu mājā notika 30. septembrī, kurā septiņi seniori Laikmetīgās mākslas centra mākslas mediatoru vadībā no dažādiem ikdienā pieejamiem un pazīstamiem pārtikas produktiem veidoja savas receptes kognitīvās veselības veicināšanai. Tās varēja gan aplūkot, gan izgaršot, atraktīvā un nepiespiestā veidā iepazīstot izaicinājumus, ko rada organisma novecošanās. Datu vizualizācijas, izmantojot pārtikas produktus kā materiālu, ir netiešs veids, kā parādīt neatgriezeniskos kognitīvās degradācijas, identitātes un attiecību sairšanas procesus, kas saistīti ar demenci.

Nākošās darbnīcas Veco ļaužu mājā notiks 21. oktobrī, bet 4. novembrī seniori plāno doties uz izstādes noslēgumu koncertzālē " Lielais dzintars". Atklājot šos dabiskos procesus, māksliniece aicina plašākai sabiedrībai aizdomāties par tādām stigmatizētām tēmām kā demence un citiem izaicinājumiem, ar ko nākas saskarties novecojot.

Pirmdien, 2. oktobrī, pulksten 14 Veco ļaužu dzīvojamās mājas zālē notiek Starptautiskajai senioru dienai veltīts pasākums, kura ietvaros arī tradicionāli sveiks mājas 2023. gada apaļos jubilārus.

Trešdien, 4. oktobŗī, pulksten 13 Senioru dienai veltīts pasākums notiks Pensionāru dienas centrā Klaipēdas ielā 96a ar vokālā ansambļa "Kurzemīte" koncertu un lustīgu kopīgu padziedāšanu visiem, kas vēlas un kam patīk dziedāt. No 2. oktobra Pensionāru dienas centrā par administratori sākusi strādāt  Ritma Kluce, kura pārņēmusi stafeti no centra ilggadējās vadītājas Astrīdas Vērdiņas un kurai ir dažādas ieceres, kā dažādot centra piedāvājumu, iesaistot vairāk interesentu.

Nākamais publiskais pasākums pensionāru dienas centrā Klaipēdas ielā "Rudens noskaņās" plānots  17. oktobrī pulksten 13, un tajā dzeju lasīs Ērika Birzkopa un Andris Kūla, muzicēs Mirdza Grauduža, kura nesen izdevusi arī savu dziesmu grāmatu.  Savukārt 24. oktobrī pulksten 13 plānota tikšanās un saruna ar Liepājas mākslinieku Aivaru Kleinu.

5. oktobrī pulksten 11.30 uz kopīgu sportiski izzinošu pārgājienu ar un bez nūjām ikvienu interesentu aicina Karostas pensionāru dienas centrs, kura galamērķis – Karostas ūdens tornis, kuru senioriem būs iespēja apskatīt un iepazīt  šo objektu gida pavadībā. Pulcēšanās pensionāru dienas centrā, Ģenerāļa Baloža ielā 1.

Pensionāru dienas centru darbības mērķis ir sniegt bezmaksas pakalpojumus, dodot iespēju pensionāriem bagātināt sociālo dzīvi, pilnīgāk integrēties sabiedrības dzīvē, iesaistot dažādos pasākumos, atbilstoši viņu veselības stāvoklim, garīgajām un fiziskajām spējām.

Mērķauditorija ir pensionāri, kuri vēlas piedalīties sabiedriskās aktivitātēs, neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, tautības, sociālā stāvokļa, politiskās un reliģiskās piederības.

Vairāk par Pensionāru dienas centriem ŠEIT.