Pašvaldības uzņēmums "Liepājas reģionālā slimnīcā" var lepoties, ka ir uzņēmums ar lielāko darbinieku skaitu pilsētā, atbilstoši tā valdes priekšsēdētājs Edvīns Striks – ar lielākajiem ienākumiem pašvaldības amatpersonu pulkā.


Saskaņā Valsts ienākumu dienestam iesniegto valsts amatpersonu deklarāciju, Striks 2020. gadā kopumā nopelnījis 119 100, 33 eiro.


Ienākumu gūšanas vietas bijušas tikai trīs: Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, kur maksātā alga 5639,15 eiro, pašvaldība, kur nopelnīti 9912 eiro un slimnīca, kur algā saņemti 103 549,18 eiro.


Gadu iepriekš, 2019. gadā, Edvīna Strika ienākumi bijuši līdzīgi – 120 327 eiro, taču ienākumu gūšanas avotu bijis vairāk nekā pērn. 2019. gadā slimnīcā Striks algā saņēma 85 777 eiro, tātad ievērojami mazāk nekā 2020. gadā. Taču 2019. gadā ienākumi gūti arī VSIA "Piejūras slimnīca", kur alga bijusi 19 345 eiro, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija viņam algā samaksājusi 8937 eiro, bet Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra maksātā alga bijusi 6268 eiro.

Striks deklarējis šādus amatus: valdes priekšsēdētājs SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra vecākais tiesu medicīnas eksperts, Liepājas partijas valdes loceklis, Rīgas Stradiņa universitātes Padomnieku konventa loceklis, Finanšu komitejas, Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas, kā arī Izglītības, kultūras un sporta komitejas loceklis.

Strika īpašumā ir dzīvoklis un būve Liepājā, kā arī zeme un nekustamais īpašums Medzē. Viņa valdījumā ir vieglā automašīna "Audi A7 Sportback". Deklarēti 92 696,09 eiro bezskaidras naudas uzkrājumi un 16 000 eiro skaidras naudas uzkrājums.