Aizvadītajā domes sēdē 20. februārī deputāti pieņēma lēmumu līdz mēneša beigām iesniegt Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā projekta pieteikumu vienai no ERAF programmām, lai sakārtotu teritoriju Liedaga ielā, pretī Liedaga vidusskolai un blakus nepabeigtajai būvei Liedaga 8/14, uzceļot ēku jaunai pirmskolas izglītības iestādei.


Projekta nosaukums ir "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā, 3. kārta".


Projekta mērķis ir atdzīvināt degradēto teritoriju Liedaga ielā, kā arī radīt papildu vietas liepājnieku bērniem pirmskolas izglītības iestādēs no pusotra gada vecuma, tai skaitā atbalstot privāto pirmskolas izglītības iestāžu darbību – privāto pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji jau izrādījuši interesi par telpu nomu.  


Projekta ietvaros plānots pārbūvēt Liedaga ielas posmu no Dzintara ielas līdz pludmalei, kā arī izveidot gājēju ielu un veloceliņu un uzbūvēt pirmsskolas izglītības iestādes ēku ar labiekārtotu teritoriju Liedaga ielā 6.


Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas: 2, 5 miljoni eiro (pašvaldības līdzfinansējums 11, 25% jeb 281 250 eiro).


Pērn SIA "Arhitektu birojs MG Arhitekti" izstrādāja būvprojektu minimālajā sastāvā pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūvei, kā arī noslēgts līgums ar SIA "JOE" par būvprojekta "Ielas pārbūve Liedaga ielā 6A, Liepājā" izstrādi.


Projektu varētu īstenot līdz 2022. gadam.
SIA "Arhitektu birojs MG Arhitekti" būvprojekta apraksts
Apbūves laukums: ~950 m2
Stāvu platība: ~1825 m2
Būvtilpums: ~7600 m3
Stāvu skaits: 2

Ēkas pielietojums: ēka, kas piemērota pirmsskolas izglītības iestādes funkcijām

Galvenā ieeja veidota ēkas ziemeļu fasādē. Ieejas zonas labiekārtojums piemērots gājēju, velosipēdistu, autotransporta lietotāju ērtai piekļuvei - veidots ar gājēju ceļu apvienots neliels priekšlaukums, velosipēdu statīvi, apmeklētāju autostāvvieta.

Apmeklētāju, darbinieku un piegādes transporta piekļuve organizēta no plānotās ielas gar zemesgabala rietumu robežu. Zona tiek funkcionāli sadalīta - apmeklētāju autostāvvieta gar zemesgabala ziemeļu robežu un izbrauktuvi uz plānoto Dzintaru ielas pagarinājumu, darbinieku autostāvvieta un piegādes zona, kā arī atkritumu konteineru novietne gar zemesgabala rietumu robežu ar izbrauktuvi uz plānoto ielu.

Transporta un gājēju piekļuve objektam izstrādāta, balstoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības ielu tīkla paplašināšanas plānu, kas paredz papildus esošajai Liedaga ielai (pieguloša zemesgabala dienvidu robežai) izbūvēt autotransporta kustībai piemērotas ielas gar zemesgabala rietumu un ziemeļu robežu, kā arī gājēju-velosipēdistu ielu gar zemesgabala austrumu robežu.

Izsludināts iepirkums par  būvprojekta "Pirmsskolas izglītības iestādes funkcijām piemērotas ēkas Liedaga ielā 6, Liepājā jaunbūve" izstrādi un ēkas būvniecību.

Noslēgts līgums ar SIA "JOE" par būvprojekta "Ielas pārbūve Liedaga ielā 6A, Liepājā" izstrādi, kura ietvaros paredzēts veikt:

 ielas posma starp Liedaga 4 un Liedaga 6 izbūvi par gājēju un velobraucēju ielu;

 ielas posma starp Liedaga 6 un Liedaga 8/14 izbūvi ar brauktuvi un ietvēm;

ielas posma starp Liedaga 4 un Dzintara 90 izbūvi ar brauktuvi, ietvēm un veloceliņu, sadzīves kanalizācijas, ūdensvada pārbūvi un izbūvi, lietus ūdens kanalizācijas izbūvi.