Līdz 6.aprīlim elektronisko izsoļu vietnē vēl iespējams pieteikties SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" izsludinātajā izsolē ar augšupejošu soli, kurā tiek pārdota 1/2 domājamās daļas no dzīvokļu īpašumiem Robežu ielā 7.


Izsolīta tiek 1/2 domājamās daļas no dzīvokļu īpašumiem Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14 un Nr. 15, kā arī no dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes vienības.


Elektroniskās izsoles sākums bija 17.martā, bet izsoles noslēgums – 17.aprīlī. Izsoles sākumcena – 76 600 eiro; izsoles solis – 500 eiro.


Vairāk par izsole iespējams uzzināt ŠEIT vai zvanot: 67 021 413, 67 021 397.


Foto no izsoles.ta.gov.lv.


Kā redzams no ierakstiem zemesgrāmatā, nekustamais īpašums Robežu ielā 7 (kādreizējais viesu nams "Robežu nams"), kas sastāv no zemesgabala 922 m2 platībā, kā arī no divām divstāvu dzīvojamām mājām un palīgēkas, ir sadalīts dzīvokļu īpašumos, no kuriem 1/2 domājamās daļas nodotas valdījumā "Possesor", bet otra puse pieder Ainaram Kronbergam.


"Possesor" valdījumā esošās domājamās daļas izsole notiek saskaņā ar Kurzemes rajona tiesas 2020.gada 30. janvāra izpildrakstu krimināllietā  Nr.11270005518 un tā paša gada 10.decembra aktu par valstij piekrītošās 1/2 domājamās daļas no minētajiem dzīvokļu īpašumiem nodošanu un pārņemšanu SIA "Publisko aktīvu pārvaldītāja Possessor" valdījumā, kā arī Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra rīkojumu Nr.38.


Portāls irliepaja.lv iepriekš jau vairākkārt rakstījis par nesekmīgajiem mēģinājumiem pārdot šajā adresē esošo bijušo viesu namu "Robežu nams" – 2015.gada vasarā to tirgoja par199 000 eiro, 2016.gada janvārī – par 170 000 eiro, bet 2017.gadā – par 210 000 eiro.