Portāls irliepaja.lv saņēmis Saeimas deputātes no partiju apvienības "Jaunā Vienotība", liepājnieces Ineses Lībiņas- Egneres vēstuli, ar kuru iepazīstinām lasītājus.

Deputāte atsaukusies irliepaja.lv lūgumam atbildēt uz jautājumu: "Vai un ko kā Saeimas deputāte darīsiet Liepājas labā?"

Trīs citi Saeimas deputāti no Liepājas jau sniedza savas atbildes iepriekš.

"Tā kā Liepājai ir un vienmēr būs īpaša vieta manā sirdī, tad bieži viesojos Liepājas skolās, kur aicinu jauniešu būt aktīviem un stāstu par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos. Tāpat ar prieku vienmēr esmu atsaukusies dalībai citos pasākumus, lai tiktos ar liepājniekiem, informētu par aktualitātēm, uzklausītu jautājumus un apmainītos ar viedokļiem. Arī turpmāk ar lielāko prieku to darīšu.

Iepriekšējās Saeimas sasaukuma laikā esmu iestājusies gan par Valsts aizsardzības mācības stiprināšanu un attīstīšanu Liepājas 15. vidusskolā, panākot, ka tiek novirzīti nepieciešami budžeta līdzekļi NATO standarta militāro šķēršļu joslas izbūvei, gan par Liepājas teātrim nepieciešamo finanšu līdzekļu novirzīšanu gaismas pults iegādei.

Taču vēlos uzsvērt, ka mana galvenā prioritāte ir aktīvs darbs likumdošanas procesā. Savas uzkrātās juridiskās zināšanas un profesionālo pieredzi ieguldu dažādu juridisku jautājumu dziļākā analīzē un risināšanā. Kā pastāvīgu uzdevumu esmu izvirzījusi tiesiskas valsts principu stiprināšanu, aktīvi strādāju pie tiesvedības procesa efektivitātes uzlabošanas, pie grozījumiem, kas veicina caurskatāmību un atklātību lēmumu pieņemšanas procesā Saeimā, kā arī citiem aktuāliem jautājumiem, lai stiprinātu Latvijas valstiskās un cilvēktiesību vērtības, kas noenkurotas Satversmē.

"Jaunā Vienotība" ir politisks spēks, kuram ir ļoti skaidras piecas galvenās prioritātes – izglītība, veselība, drošība, tiesiskums un algas, kas izvērstas programmā Latvijas izaugsmei.

Tās nav prioritātes vienai pilsētai, vienai novadam, bet gan uzdevumi, kas jāpaveic, lai celtu visas tautas labklājību, uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti neatkarīgi no dzīvesvietas.
 
Patiesā cieņā,
Inese Lībiņa-Egnere"