8.jūlijā negaidīti mūžībā aizgāja Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas fizikas skolotājs Austris Krauja (28.08.1946. – 08.07.2015), kura izvadīšana notiks sestdien, 11.jūlijā pulksten 12 Līvas kapos.

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas kolektīvs atvadu vārdos kolēģim raksta:
"Laikā, kad liepziedu smarža virmo gaisā un vasara ir savā pilnbriedā, mūžības durvis vēris Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas fizikas skolotājs Austris Krauja. Vēl pavisam nesen, kad maija beigās tika svinēta skolas 95 gadu jubileja, Austris tikās ar saviem klasesbiedriem un bijušajiem skolēniem – 28. kabinetā sarunas nerima līdz pat rīta gaismai. Gandrīz katrs absolvents vēlējās tikties ar savu prasīgo un neatkārtojamo fizikas skolotāju.

Austris Krauja 1964.gadā absolvējis Liepājas 1.vidusskolu. 1972. gadā pabeidzis Rīgas Politehnisko institūtu. Pirmā darbavieta bijusi Liepājas "Sarkanais metalurgs", bet kopš 1974. gada 2. janvāra savu darba mūžu saistījis ar Liepājas 1.vidusskolu (tagad Liepājas Valsts 1. ģimnāzija), kur līdz 2015. gada maija beigām mācīja fiziku.
Garajā darba mūžā piedalījies dažādās radošajās nometnēs, aprobējis mācību materiālus fizikā, veidojis uzdevumus dabaszinību konkursiem. Daudzu audzēkņu atmiņās paliks savdabīgais skolotāja humors, dažādie izteicieni, interesantie pasākumi, ekskursijas, pārgājieni.

Fizika ir bijusi skolotāja mūža aicinājums, ko apliecina Austra vāktie fizikas mērinstrumenti, kas veido savdabīgu kolekciju kabinetā. Izpaudis arī literārās dotības: rakstījis laikrakstam "Kurzemes Vārds", vācis dažādus materiālus no preses par izglītības tematiku, piedalījies skolas rakstu krājuma veidošanā. Ilgus gadus vadījis pilsētas fizikas skolotāju metodisko apvienību. Mēs Austri glabāsim savās atmiņās kā labu un erudītu kolēģi."