Skolēnu zīmētas labdarības kartītes kopš 28.marta pieejamas TN "Kurzeme" 2.stāvā „Rotu bodē”, Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojā un XL Salas  „Akant’d eko dāvanu darbnīcā”.

Liepajas centra sākumskolas skolēni, projektu nedēļas ietvaros, piedaloties visas Latvijas projektā „Labdarības skola”, kas notika nedēļā pirms pavasara brīvdienām, mācījās labdarību. Skolēni ne tikai runāja un domāja par labdarību, bet arī praktiski darīja labus darbus – ciemojās pie Internātskolas skolēniem ar koncertu, zīmēja labdarības apsveikumu kartītes, kuras nedēļas noslēgumā nodeva Liepājas Novada fondam, vēlot ar naudu, kas iegūta par šīm kartītēm, palīdzēt bērniem ar īpašām vajadzībām.

Tagad ikvienam ir iespēja, iegādājoties mīļu dāvaniņu draugiem, pievienot kartiņu, kuras vērtība ir paša sirds siltums un laba vēlējumi kādam bērnam.

Līdz ar to Liepājas Novada fonds ir uzsācis Labdarības veikaliņa darbu, regulāri piedāvājot ikvienam iegādāties pašgatavotas apsveikuma kartītes vai dažādas dāvaniņas ar „pievienoto vērtību” – nauda būs ne tikai priekam iztērēta, bet arī ziedota bērniem ar īpašām vajadzībām. Labdarības veikaliņa prece tiks piedāvāta pastāvīgās tirdzniecības vietās, gadatirgos un internetā.  Liepājas Novada fonda mājas lapā būs iespējams pasūtīt kartītes drukātā variantā.

Skolēni pēc Labdarības nedēļas smaidīja un teica: „Cik jauki pavadaījām šīs dienas!” Labi darbi sokas viegli un rada prieku – laiks par to pārliecināties arī jums! Priecīgas Lieldienas!