Vācu biedrība, kas kopj kultūrvēsturisko mantojumu un rūpējas par tā saglabāšanu Liepājā, īsteno projektu "Putekļainā vēsture. Kurzemes vecie ceļi".

Projekta ietvaros jaunieši no Liepājas un Valdemārpils trīs dienas, no 2. līdz 4.jūlijam, Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā semināros apgūst Kurzemes caralaika vēsturi un ģeogrāfiju, pēta vecas un jaunas kartes un caralaika ceļu atlanta maršrutus, Kurzemes senajās kartēs lasa vietvārdus vecajā drukā vāciski un latviski. 3.jūlijā projekta  dalībnieki uzzināja par Liepājas muitu, robežām, transportu un ceļiem 19.gs. beigās, gida pavadībā apmeklējot pilsētas muzeju.

Par pamatu vēsturisko, tolaik putekļaino un grambaino ceļu pētīšanai projekta ietvaros tiek izmantots ceļotāja, ceļu pētnieka Vilhelma Tālmana 1885.gadā Jelgavā izdotais detalizētais visu Kurzemes ceļu apraksts vācu valodā un tā karte un pielikumi. Tajā minēti 170 maršruti krustām šķērsām pa visu tālaika Kurzemes guberņu, vairāki maršruti ir uz vai no Liepājas. Katram maršrutam minēti verstu attālumi no galapunktiem, maršrutā atrodamie apskates objekti un krustojumi ar citiem ceļiem. Projekta dalībnieki salīdzina, kur ceļi, krustojumi un robežas atradās toreiz un tagad un kā ciemus un pilsētas sauca agrāk, jo daudzi seni nosaukumi atšķiras no tagad lietotajiem. Lasīt veco druku jaunieši apgūst semināros no vecām ābecēm un veciem tekstiem, jo Vilhelma Tālmana sastādītā grāmata ir izdota vecajā drukā.

Jaunnedēļ astoņi projekta dalībnieki dosies trīs dienu ekskursijā pa Kurzemes muižām un ciemiem, mūsdienās izbraucot 1885.gada Kurzemes ceļu apraksta maršrutu, kā arī iztaujās vietējos iedzīvotājus un apmeklēs muižas, ceļu pagriezienus un dokumentēs seno ceļu maršrutu fotogrāfijās un  video. Ekspedīcijas braucienā jaunieši ar savām acīm redzēs, kas no pirms 120 gadiem eksistējušajiem ceļiem un ciemiem, muižām un braucamajām vietām, rātsnamiem, pasta stacijām un mācītājmājām pie šiem ceļiem ir saglabājies, kā tos izmanto tagad.

Projekta ekspedīcijās izpētīto informāciju par vienu konkrētu maršrutu, kāds tas bija toreiz un ir tagad, jūlija nogalē plānots apkopot un septembrī publicēt bukletā.

Vācu biedrības īstenoto  projektu "Putekļainā vēsture. Kurzemes vecie ceļi" finansiāli atbalsta Vācijas Federatīvās Republikas Iekšlietu ministrija (BMI).