Šodien, 19.maijā, Liepājas Universitātē (LiepU) aizrit 25. starptautiskā zinātniskā konference "Sabiedrība un kultūra: pagātnes un nākotnes konstruēšana", informē LiepU galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Plenārsēdē atklāšanas vārdus teica Liepājas Universitātes rektore Dace Markus, Melardālenas Universitātes (Zviedrija) pārstāvis, konferences organizācijas komitejas goda līdzpriekšsēdētājs Andrejs Ivars Ozoliņš. Liepājas Universitātes zinātnes prorektore Ieva Ozola atzīmēja, ka konferences pirmssākumi ir meklējami deviņdesmitajos gados, laika gaitā tā ir uzturēta un attīstījusies, rūpīgi glabājot vēstures liecības.

Plenārsēdē ar priekšlasījumiem uzstājās LU profesore Žaneta Ozoliņa, kura stāstīja par Eiropas nākotnes konstruēšanu, arī balstoties situācijā, kāda Eiropā ir izveidojusies pēdējo mēnešu laikā. Otru plenārsēdes referātu par tēmu "Konference "Sabiedrība un kultūra"25 gadu laiku lokos" nolasīja tās organizācijas komitejas priekšsēdētājs Arturs Medveckis.

Dienas gaitā konferences dalībnieki strādāja četrās sekcijās "Vēsture", "Filozofija, socioloģija, mākslas zinātnes", "Ekonomika, vadībzinības, vides pārvaldība" un "Izglītības zinātnes". Tēmu loks šajā konferencē ir plašs, bet tieši tas rada vidi ieinteresētām diskusijām. Pētījumos parādās arī tēma par karu Ukrainā un tā ietekme uz Latvijas iedzīvotājiem.

Pasākuma noslēguma daļa bija saistīta ar kultūru – dalībniekiem tika piedāvāts jaunatklātā Liepājas interjera muzeja "Hoijeres kundzes viesu nams" apmeklējums un vakars ar folkloras grupu "Atštaukas". Jau konferences atklāšanā Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla teica: "Kultūra un sabiedrība ir tuvi jēdzieni, kas viens otru papildina. Kultūra izpaužas ļoti dažādi. Arī muzejam tā ir pētnieciskā darba popularizēšanai."