Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" Attīstības finanšu institūcija "Altum" piešķīra pirmo grantu 20 000 eiro uzņēmumam SIA "KK Original Design".

SIA "KK Original Design" ir dibināts 2018. gada februārī, ko veido divi Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas absolventi Valters Krētainis un Ģirts Toms Klampis. Viņu izveidotais uzņēmums izstrādā pārvietošanās palīgierīces bērniem, kuri cieš no cerebrālās triekas, palīdzot viņiem uzlabot savu fizisko un garīgo stāvokli, kā arī padara pilnvērtīgāku un komfortablāku bērnu ģimenes locekļu ikdienu. Par saņemto līdzfinansējumu uzņēmums plāno uzsākt patstāvīgu jau esošo divu produktu ražošanu un izstrādāt un patstāvīgi ražot trīs jaunus produktus, kas palīdzētu pārvietoties bērniem ar kustību traucējumiem.

Ar saņemto finanšu atbalstu uzņēmums izstrādās un realizēs kvalitatīvas rehabilitācijas iekārtas bērniem ar kustību traucējumiem.

"Man ir patiess prieks, par šī projekta granta saņēmējiem, kas cerams, iedrošinās arī pārējos sociālos uzņēmējus izmantot šo iespēju un iesaistīties. Caur šo projektu mums ir iespēja sniegt reālu finansiālu atbalstu tiem mūsu uzņēmējiem, kuru aicinājums ir palīdzēt vismazāk aizsargātajām sabiedrības grupām. Īpaši nozīmīgs ir fakts, ka šim finansiālajam atbalstam granta veidā piesakās jauni, zinātkāri un darboties ieinteresēti jaunieši, kuri ar savu darbu un inovatīvajām idejām uzlabo gan valsts ekonomiku, gan Latvijas iedzīvotāju labklājību. Šis ir lielisks piemērs tam, kā no parastas idejas var rasties reāls palīdzības mehānisms," uzsver labklājības ministrs Jānis Reirs.

Līdz 2022. gadam granta finansējums no Eiropas Sociālā fonda 12 miljonu eiro apmērā būs pieejams vairāk nekā 200 uzņēmumiem, kuriem piešķirts sociālā uzņēmuma statuss un kuri būs reģistrēti Labklājības ministrijas sociālo uzņēmumu reģistrā. Grantu varēs saņemt gan sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai, gan esošās darbības paplašināšanai.

Plašāka informācija par ESF finansēto pasākumu, "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" pieejama, Labklājības ministrijas mājaslapā.

Projekts tiek īstenots saskaņā ar Ministru Kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumiem Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi", informē labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists Egils Zariņš.