Brīvības ielā 69 sācies darbs kristīgā bērnu centra izveidei, lai atbalstītu bērnus no daudzbērnu, nepilnajām, sociāli nelabvēlīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm.

Centru veido biedrība "Karosta Kids". Plānots, ka savu darbību centrs varētu uzsākt septembrī un sākotnēji tas darbosies vismaz trīs dienas nedēļā, pēcpusdienās no pulksten 14 līdz pulksten 18, pastāstīja biedrības "Karosta Kids" pārstāve Tatjana Tarasova. Telpas Brīvības ielā 69 izvēlētas, jo metalurga un stacijas rajonā ir daudz ģimeņu, kuru bērniem nepieciešams atbalsts, un šeit tas būs pieejams tuvu dzīvesvietai.

Sagatavošanās laikā paredzēts mainīt pirmā stāva logus un durvis, pieslēgt ugunsdrošības un drošības signalizāciju. Telpās arī mainīs grīdas un apkures sistēmu. Vasarā biedrība telpās veiks kosmētisko remontu.

Biedrības "Karosta Kids" mērķi ir sniegt daudzpusēju garīgo, izglītības, emocionālo un fizisko atbalstu riska grupas ģimenēm, bērniem un jauniešiem un palīdzēt veiksmīgi izkļūt no nabadzības, sociālās diskriminācijas un atstumtības apļa. Biedrība savu darbību balsta kristīgajās vērtībās.