Liepājā noslēgusies Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētā Karjeras nedēļa, kurā dažādos pasākumos piedalījās 10 000 jauniešu.

Daudzveidīgās aktivitātes tūkstošiem Latvijas un arī Liepājas jauniešus mudināja savlaicīgi domāt par karjeras plānošanu.

Aelita Jankovska, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības metodiķe, Karjeras nedēļas koordinatore Liepājā norāda: "Ievērojamu Karjeras nedēļas dalībnieku interesi piesaistīja praktiskā darbošanās kopā ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Dalībnieki vēlas pārliecināties, vai viņu priekšstati par konkrētām profesijām atbilst darbam reālajā vidē. Jaunieši atzīst, ka iegūtā pieredze atvieglos viņu karjeras izvēli".
 
Kopā Karjeras nedēļā 15 Latvijas pilsētās un novados piedalījās 69 800 dalībnieki, kuri apmeklēja vairāk nekā 1120 pasākumu. Šogad tajos VIAA sadarbībā ar visu iesaistīto pilsētu izglītības pārvaldēm akcentēja jauniešu pašizvērtējuma nozīmi profesijas izvēlē.

"Lai veiksmīgi plānotu savu karjeru, ikvienam jaunietim vispirms ir jāiegūst maksimāli daudz informācijas par darba pasaules daudzveidību, dažādiem nodarbinātības veidiem, to saistību ar izglītību un jāmēģina saprast, vai tas atbilst paša interesēm, spējām, rakstura īpašībām un veselībai. Šāds pašizvērtējums palīdz noteikt, kurā nozarē vai profesijā personības "stiprās puses" ir vispiemērotākās un vispieprasītākās, lai veidotu savu profesionālo un personīgo dzīvi veiksmīgu," saka Aleksandra Joma, VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta direktore.

Karjeras nedēļas laikā jaunieši tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, izzināja savas intereses, talantus un pilnveidojamās puses, kā arī iepazina kādu profesiju un ar to saistīto dzīvesveidu. Tāpat jauniešiem bija iespēja piedalīties dažādās interaktīvās aktivitātēs un vides instalācijā piemērīt savas “Karjeras kurpes", kā arī digitālā spēlē "Kāds tipiņš Tu esi?" portālā Draugiem.lv uzzināt savu personības tipu. Šo spēli izspēlēja vairāk nekā 45 000 sociālā tīkla lietotāju.

Karjeras nedēļu no 13. līdz 17. oktobrim organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra, izmantojot arī Eiropas Komisijas Euroguidance programmas līdzekļus. VIAA šo iniciatīvu īstenoja sadarbībā ar 15 Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm.