Laikā no šī gada 18. septembra līdz 22.oktobrim jaunieši varēja iesniegt savus pieteikumus Liepājas valstspilsētas pašvaldības organizētajā jauniešu iniciatīvu projektu konkursā, portālu informēja "Jauniešu mājas" projektu vadītāja Zane Šteinberga.

Konkursa mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību, realizējot pašiem jauniešiem nozīmīgas idejas, piemēram, uzlabojot skolas vidi, īstenojot labdrības projektus, organizējot kultūras, sporta un  izglītojošus pasākumus.

Pavisam tika iesniegtas 17 iniciatīvu projektu idejas. Izvērējot visus iesniegtos projektu  pieteikumus, vērtēšanas komisija ir nolēmusi finansējumu piešķirt sekojošiem projektiem:

1. "Dizains, kas izceļas"
2. "Bazārs"
3. "eS Te PaR"
4. "Kultūras tramvajs Nr.2"
5. "Vai viegli būt pieaugušam?"
6. "Radi, dari pats!"
7. "Esam sadzirdēti"
8. "Uzņēmēja iedvesma"
9. "Brainstorm"
10. Spēļu istaba "Rezidence – atvelc elpu"
11. "Izglītojošā kino zvaigžņu nakts"
12. "Labākie zinātniskie atklājumi"
13. "Būt vienotiem"
14. "Jaunieši – mūsu nākotne"

Kopējais piešķirtais finansējums apstiprināto projektu ideju īstenošanai ir 6525,52 eiro.

Sakām paldies visiem, kuri iesniedza savas iniciatīvu idejas! Dalība konkursā attīsta ne vien jauniešu  prasmes, bet veicina izpratni par līdzdalības un iesaistes nozīmi savas apkārtējās vides pilnveidē un  pilsētas attīstībā.