Marta pēdējās nedēļās biedrības "House of Hope" telpās teju 30 jaunieši piedalījās starptautiskā projekta "Future DiverCities" (no angļu valodas "Nākotnes DažādPilsētas") ietvaros organizētā pasākumu cikla "Uzzini. Iepazīsti. Domā. Dari." viktorīnas spēlē par Karostas vēsturi un dabu, informē Kultūras pārvaldes starptautisko sakaru un kultūrpolitikas projektu vadītāja Agita Auza.

Pasākuma laikā latviešu, krievu, ukraiņu un romu tautības jaunieši tika iepazīstināti ar projektu "Future DiverCities" un tā ietvaros plānotajām aktivitātēm. Tam sekoja viktorīna, kurā jaunieši pārbaudīja savas esošās zināšanas par Karostas vēsturi un dabas daudzveidību un uzzināja arī iepriekš nedzirdētus faktus. Erudītākie ieguva veicināšanas balvas no organizatoriem.

"Viens no projekta mērķiem ir vietējo kopienu iesaiste tā īstenošanas procesā un izpratnes veidošana par videi draudzīgu pilsētvidi. Esam pateicīgi biedrības "House of Hope" vadītājai Tatjanai Makovijai par atsaucību un gandarīti par teju 30 jauniešu ieinteresētību Karostas vēsturiskā mantojuma un bioloģiskās daudzveidības iepazīšanā," stāsta "Liepājas Kultūras pārvalde" vadītājs Juris Jirgens.

"Biedrības "House of Hope" telpās jaunieši ierodas, lai meklētu sarunu biedru, uzmundrinājumu un bieži vien arī iespēju atvērt savā dzīvē jaunu lapaspusi. Projekti kā "Future Divercities", dod šiem jauniešiem, pirmkārt, iespēju aizraujošā veidā iepazīt vietu, kurā viņi dzīvo, un, otrkārt, sajūtu, ka viņi ir nozīmīgi pilsētai un ir daļa no tās gan šodien, gan rīt, gan tālākā nākotnē. Mans personīgais prieks – uzreiz pēc pasākuma vairāki jaunieši izteica pasākuma organizatoriem vēlmi iesaistīties arī citās projekta aktivitātēs," savās domās dalās biedrības "House of Hope" vadītāja Tatjana Makovija.


Projekta nākamajos posmos plānots  iesaistīt nevalstiskās organizācijas, jauno mediju māksliniekus, starptautiskus pētniecības ekspertus, kā arī Karostas vietējo kopienu un citus interesentus, īstenojot tādas aktivitātes kā orientēšanās spēle, meditācija, metodoloģijas izstrāde un koprade mākslā.

Kā ziņots iepriekš projekta "Future Divercities" pilotaktivitāte pasākumu cikls "Uzzini. Iepazīsti. Domā. Dari." norisinās no šī gada februāra līdz jūnijam Karostā. Tā laikā tiks pētīti tukšuma pozitīvie aspekti pilsētas telpā: brīvas teritorijas kā vietējās kopienas koplietošanas telpas un kā mainīgas telpas, kas prasa īslaicīgu un plūstošu izmantošanu kā bioloģiskās daudzveidības svētvietas. Tostarp tiks meklēta atbilde uz jautājumu, kā atjaunot tukšās pilsētvides vietas, neveidojot jaunas ēkas un nepaaugstinot pilsētas apbūves blīvumu. Tāpat tiks domāti jauni veidi kā radīt kultūras aktivitātes, kas veicina sabiedrības izpratni par ekoloģijas nozīmi un aicina līdzdarboties videi draudzīgas pilsētvides veidošanā. Projekta aktivitātes ietvers diskusiju, viktorīnu, orientēšanās spēli, meditāciju, vietējās kopienas iesaisti mākslas procesos, kā arī starptautisku pētnieku piesaisti metodoloģijas izveidē.

Visas projekta aktivitātes tiks organizētas līdz 2025. gadam deviņās Eiropas pilsētās – Berlīnē (Vācijā), Zagrebā un Splitā (Horvātijā), Kuopio (Somijā), Marseļā (Francijā), Florencē (Itālijā), Timišoarā (Rumānijā), Elefsinā (Grieķijā) un arī Liepājā. Projektu Liepājā organizē Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde".