Biedrība "Attīstības platforma YOU+" sadarbībā ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi un Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenoto Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai "PuMPuRS" 2020.gada 20.–24.janvārī, organizē vēl vienu skolēnu apmācību programmas "Jaunatnes akadēmija" posmu.

Dalībai "Jaunatnes Akadēmija" tiek meklēti spējīgi, uzņēmīgi un atraktīvi 8.–12. klases skolēni, kā arī profesionālo izglītības iestāžu 1.–4. kursa audzēkņi, kuri ir gatavi pavadīt piecas dienas iedvesmojošu un panākumus guvušu cilvēku lokā. Šī ir lieliska iespēja iegūt jaunas zināšanas, atrast jaunus draugus un domubiedrus.

Apmācības notiks no 20.janvāra līdz 24.janvārim (pulksten 15.30 līdz pulksten 19.30) "Coworking Liepaja" telpās, Vecajā Ostmalā 24. Radošajās darbnīcās, apmācībās, grupu darbos un diskusijās jaunieši varēs papildināt skolā iemācīto un identificēt interesējošās profesionālās ievirzes, attīstot sevis prezentēšanas prasmes, ģenerējot pilsētvides un sabiedrības sociālo problēmu risinājumus, attīstot sadarbības prasmes grupu darbos, mācoties no citu pieredzes, diskutējot par aktuālām tēmām un izzinot savas izaugsmes iespējas.

Uz šīm apmācībām aicināti 30 jauni liepājnieki (8.–12. klases skolēni un profesionālo izglītības iestāžu 1.–4. kursa audzēkņi).

Pieteikšanās: https://forms.gle/e2DSNJG9UjnbPWYy8

Šo projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/l/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanai" (PuMPuRS)