Ceturtdien, 19.aprīlī, Liepājas Universitātē (LiepU) promocijas darbu zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijā aizstāvēja un doktora grādu ieguva Jana Grava.

LiepU studiju programmas "Pirmsskolas izglītības skolotājs" vadītāja Jana Grava aizstāvēja promocijas darbu zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijā par tēmu "Bērncentrētas pedagoģiskās pieejas īstenošana bērnu pašrealizācijai pirmsskolā", informē LiepU mārketinga speciāliste Zane Jansone.

Promocijas darbā tika pētīta bērncentrētas pedagoģiskās pieejas īstenošana pirmsskolā. Darba praktiskā vērtība ir tā, ka tika izstrādāts teorētiski pamatots bērncentrētas pedagoģiskās pieejas īstenošanas modelis bērnu pašrealizācijai pirmsskolā.

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes dekāne Ilze Miķelsone uzsvēra, ka Liepājas Universitāte ir ieguvusi lielisku zinātnieku, savukārt darba vadīja Alīda Samusēviča priecājās: "Izsaku lielu pateicību par augsto un atzinīgo promocijas darba novērtēšanu recenzentiem. Raksturojot kopīgo sadarbību varu teikt, ka Jana Grava ir mērķtiecīga, ar ļoti labām darba prasmēm un izpratni par to, ko un kāpēc dara. Esmu priecīga par šo lielo akadēmisko, profesionālo izaugsmi un es zinu, ka šajā brīdī lielā zinātne Janai tikai sākas."