Liepājas pilsētas pašvaldība no 24. maija līdz 9. jūnijam izsludina nevalstisko organizāciju (NVO) un veselības veicināšanas projektu līdzfinansēšanas papildu konkursus.

NVO projektu līdzfinansēšanas konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Liepājas pilsētā, kā arī veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā. 2017.gada NVO projektu līdzfinansēšanas papildu konkursā ir paredzēts līdzfinansējums 5600 eiro apmērā, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Konkursa rezultātā paredzēts sekmēt NVO darba kvalitātes uzlabošanos un veicināt sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, kā arī nevalstisko organizāciju starpā. Pašvaldības finansējums tiks piešķirts NVO projektu līdzfinansēšanai, tādēļ būtiska ir pašu organizāciju spēja piesaistīt finansējumu arī no citiem avotiem.

Projektu konkursā aicinātas piedalīties organizācijas, kuras nav piedalījušās vai saņēmušas pašvaldības līdzfinansējumu NVO projektu līdzfinansēšanas konkursā 2017.gadā.

Savukārt Veselības veicināšanas projektu konkursa mērķis ir veicināt Liepājas pilsētas iedzīvotāju izpratni par veselīgu dzīvesveidu. Papildu konkursa kopējais budžets ir 800 eiro.

Līdzfinansēti tiks projekti un pasākumi veselīga dzīvesveida veicināšanai atbilstoši vienai no 2017. gada prioritārai veselības veicināšanas jomai – bērnu infekciju slimību profilakse (tostarp higiēnas veicināšana un mutes veselība).

Ar projektu konkursu nolikumiem var iepazīties un visu nepieciešamo dokumentāciju lejupielādēt Liepājas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv sadaļā NVO Liepājā”/Projektu konkursi NVO/NVO projektu konkurss vai NVO Liepājā/Projektu konkursi NVO/Veselības veicināšana.
 
Projektu pieteikumu oriģināli jāiesniedz līdz 9. jūnija pulksten 16 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, un kopija jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi: nvo@dome.liepaja.lv vai veseliba@dome.liepaja.lv.