Lai sniegtu atbalstu sabiedrībai nozīmīgu projektu īstenošanai, Liepājas pašvaldības administrācija no 6. līdz 24. janvārim izsludina sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursu. Kopējais konkursā pieejamais līdzfinansējums 2020. gadā ir 100 000 eiro, informē domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Konkursā tiks atbalstīti projekti, kuru mērķis ir sabiedriski nozīmīgu programmu un pasākumu īstenošana Liepājas pilsētā, sociālās iekļaušanas programmas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem īstenošana, sociālo pakalpojumu sniegšanas kvalitātes cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem uzlabošana, pakalpojumu sniegšana sociālās rehabilitācijas institūcijās, vietējo resursu un brīvprātīgo piesaistīšana projekta īstenošanā, kā arī tādu ideju īstenošana, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus liepājniekus.

Projektu pieteikumus sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu konkursā var iesniegt biedrības un nodibinājumi, kas ir reģistrēti sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrā.

Projektu pieteikumi jāiesniedz elektroniski līdz 24. janvārim. Informācija par projektu iesniegšanas kārtību un līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem pieejama pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv/nvo-projekti sadaļā "Sociālās iekļaušanas veicināšana".

Papildu informāciju var saņemt pie Liepājas pašvaldības administrācijas sabiedrības pārvaldes speciālistes Brigitas Dreižes, tālrunis: 63404721, e-pasts: nvo@liepaja.lv.

Uzziņai:

2019. gadā pašvaldības līdzfinansējumu saņēma četras nevalstiskās organizācijas – Fonds "AGAPE", Liepājas Diakonijas centrs, Liepājas Neredzīgo biedrība un biedrība "House of Hope". Nevalstiskās organizācijas sociālās iekļaušanas pakalpojumus nodrošināja vairāk nekā 800 dalībniekiem – invalīdiem, trūcīgām personām, pirms pensijas vecuma cilvēkiem, bezdarbniekiem un bez noteiktas dzīves vietas palikušajiem cilvēkiem, jaunajām māmiņām, kā arī riska grupas jauniešiem.