Vēsturiskā mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas biedrība "Liepāja 400" izdevusi fotoalbumu "Pastaiga pa skaisto Liepāju". Tajā ietvertas 204 īpaši atlasītas un apstrādātas senās Liepājas fotogrāfijas, pārsvarā no starpkaru perioda. Grāmata ir pamatīgs izdevums – cietie vāki, horizontāls A4 formāts, arī divas Liepājas centra kartes, tirāža – 1500 eksemplāru.

Nav šaubu, ka šī ir grāmata, kurai jābūt katra liepājnieka grāmatplauktā. Tā parāda cik skaita bija senā Liepāja, kad to vēl nebija skāris Otrā pasaules kara posts. Tā ļauj izjust tā laika noskaņu un sadzīvi, kā arī palīdz uzturēt dzīvu saikni starp mūsdienām un pagātni.

Jaunā un vidējā paaudze visai maz zina, kāds senāk bija Liepāja. Grāmata kalpos kā brīnišķīgs materiāls, lai izglītotu cilvēkus par tā laika Liepāju, liktu liepājniekiem lepoties ar to.

"Pastaiga pa skaisto Liepāju" ir arī labs izziņas avots tiem, kas interesējas par arhitektūru, pilsētbūvniecību un plānošanu. Izdevums atklāj Liepājas savdabību un tās nozīmi Latvijas pilsētu attīstības kontekstā.


Fotoalbums nebūtu tapis bez pašvaldības un Liepājas Kultūras pārvaldes novērtējuma un atbalsta, bez privātu sponsoru līdzdalības, no kuriem minami Aloizs Norkus, Oļegs Hramovs un Juris Aizezers.

Fotogrāfijas no savām kolekcijām piedāvāja Andris Ivanovs, Guntars Zariņš, Aleksandrs Kvartenoks, Valts Linde, Kaspars Migla, Ēriks Hūns, Mečislava Zāģere, Vladimirs Mickēvičs un Liepājas muzejs.

Biedrībā "Liepāja 400" apvienojušies kolekcionārs un uzņēmējs Andris Ivanovs, Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla, kā arī kolekcionārs un žurnālists Kaspars Migla. Biedrības nosaukums saistīts ar gaidāmo vērienīgo jubileju – 2025.gadā apritēs 400 gadi, kopš Liepāja ieguva pilsētas tiesības.

Albums šobrīd nopērkams Liepājā grāmatnīcās "Globuss" un "Zvaigzne ABC", viesnīcās "Promenade Hotel" un "Art Hotel Roma". To var iegādāties arī ar biedrības "Liepāja 400" feisbuka lapas palīdzību.