Biedrības "Dzīvības koks" Liepājas nodaļas projekts "Tiklīdz tu dari, tu vari" saņēmis pašvaldības atbalstu un aicina uz bezmaksas nodarbībām.

Tā ir ar iespēja vasarā apmeklēt bezmaksas grāmatsiešanas, keramikas un veidošanas vai neparastāku rokdarbu nodarbības, portālu informēja biedrības vadītāja Ilze Vainovska.

Nereti pēc slimošanas, intensīvas ārstēšanās vai smagiem pārdzīvojumiem ir grūti atgriezties cilvēkos, varbūt nav spēka un iespēju ierastajām aktivitātēm. Uzmācas drūmas domas, cilvēks nenovērtē tās iespējas, kas tomēr vēl ir, bieži "noraksta sevi", pat nepamēģinot kaut ko jaunu, no kā varbūt veidosies sirdij tīkama un makam noderīga pieredze. Ieslīgstot stereotipos, viegli ļauties bezcerībai "zeķes jau es neadīšu, korī nedziedu, zoli nespēlēju, tad jau nekas cits neatliek..."

Nodarbības tiks organizētas jūnijā, jūlijā, augustā. Māksliniece Liene Eltermane savā Dārza ielas 4/8 darbnīcā ierādīs grāmatsiešanas pamatus, ko tālāk varēs pilnveidot rudens meistarklasēs. Dārza ielā Amatnieku namā nodarbības vadīs arī keramiķe Ilze Eniņa. Mezglu siešanu, mandalu pīšanu un citus neparastākus rokdarbus ierādīs Ilze Vainovska un Sandra Audare radošās biedrības "Palēciens" telpās Stendera ielā 5.

Septembrī bibliotēkas "Vecliepājas rūķis" telpās notiks projekta noslēgums "Ideju tirgus", kur tiks pārrunāta psihosociālās rehabilitācijas nozīme, mākslas un darba terapijas iespējas, dažādu biedrību radošās iniciatīvas un pieredze. Cerams, izstādē varēsim redzēt, kā strādājuši grāmatsējēji, keramiķi un rokdarbnieki.

Ar Liepājas novada fonda starpniecību veidosim ideju un kontaktu pašpalīdzības banku.

Interesenti var pieteikties līdz 6. jūnijam, zvanot Ilzei Vainovskai pa tālruni 28343138 vai rakstot uz e-pastu liepaja@dzivibaskoks.lv. Pirmā nodarbība varētu būt 8.jūnijā, un tālāk jau paši dalībnieki vienosies par nodarbību laiku un grafiku turpmākam.