Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola īstenojusi Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītu projektu "LMMDV audzēkņu un pedagogu profesionālās kapacitātes celšana".

Lai sekmētu Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV), Mākslas akadēmijas, mākslinieku un uzņēmēju radošo sadarbība un pieredzes apmaiņu, LMMDV sadarbībā ar biedrību "Radošās industrijas attīstības centrs" īstenojis Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītu projektu "LMMDV audzēkņu un pedagogu profesionālās kapacitātes celšana", portālu informēja skolas direktore Inga Auziņa.

Projekts tika īstenots laikā no 2016.gada 21.novembra līdz 2017.gada 30.aprīlim. Galvenā projekta mērķauditorija bija LMMDV audzēkņi un pedagogi. Projekts tika īstenots, lai veicinātu uz darba tirgu orientētu kultūrizglītību, pilnveidotu profesionālo kompetenci, informētu  audzēkņus un pedagogus par tālākizglītības iespējām.

Projekts sniedza audzēkņiem un pedagogiem zināšanu un prasmju kopumu, kas sekmē talantu un radošo izpausmju attīstību un jaunu kultūras vērtību (kā materiāli, tā nemateriālo) rašanos, sevis kā vērtības apzināšanos. Ilgtermiņā projekts nodrošinās tradīcijas veidošanos regulāri piesaistīt Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai vieslektorus, dažādus māksliniekus, uzņēmējus, pētniekus, radošo profesiju pārstāvjus. Ar vieslekcijām un meistarklasēm celts kultūrizglītības kvalitātes līmenis un veicināta profesionālo kompetenču pilnveide, sekmēta profesionālo zināšanu, talantu un prasmju izkopšana atbilstoši modernām tendencēm, tehnoloģijām un darba tirgum.

Projekta ietvaros ar vieslekcijām uzstājušies Aigars Bikše, Elīna Dobele, Elita Mīlgrāve, Zane Onckule, Elīna Ģibiete, Maija Kurševa, Aivars Hermanis, Ēriks Stendzenieks un citi.