"Vācu biedrība" no 2019.gada maija līdz oktobrim īsteno projektu "Baltvāciešu mantojuma vasara" par baltvāciešu devumu Liepājai 19.gadsimtā un 20.gadsimta sākumā.

17.un 21.maijā "Vācu biedrības" biedri un DALP 5.vidusskolas skolnieki piedalījās ekskursijā pa baltvāciešu "pēdām" pa Vecliepāju un talkā Vecos kapos.

Kā informē valdes locekle un šī projekta vadītāja Ieva Vera, "Vācu biedrība" darbību uzsākusi pirms gada un kopj vācu tradīcijas un saglabā kultūrvēsturisko mantojumu. Projekts "Baltvāciešu mantojuma vasara" tiek īstenots ar Liepājas Pilsētas domes finansiālu atbalstu.

Biedrības biedri, skolnieki un interesenti eksursijā "Pa baltvāciešu pēdām", kas notika 17.maijā, gides Intas Vanagas pavadībā izstaigāja Vecliepāju, tostarp Zivju, Sendera, Lielo, Jāņa, Bāriņu, Palmu ielu, kur atrodas Sv. Trīsvienības (agrāk Vācu baznīca), Berči projektētā Annas baznīca, viesnīca, dzīvojamās mājas, par Vites un Hika ziedojumiem būvētais bāreņu nams, neatkārtojami pagrabi-noliktavas, krāšņas māju fasādes, augstākais īres nams, no holandiešu ķieģelīšiem un no Liepājas apkārtnes ķieģeļu cepļiem būvēti nami. Ekskursijas dalībnieki apskatīja burvīgus sienu un griestu gleznojumus namu kāpņu telpās un uzzināja, kādos namos 19.gadsimtā dzīvojuši un darbojušies baltvācieši – tirgotāji, fabrikanti, uzņēmēji, mecenāti, kuras celtnes projektējis M. P. Berči, kurās vietās atradušās vairs nesaglabājušās ēkas, visapkārt arodot vācbaltiešu "pēdas" Liepājas vēsturē.

"Vācu biedrība" vēlas kopt un saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu, tostarp vācbaltiešu kapus, un tādēļ rīkoja talku Vecajos kapos 21.maijā Kaiju ielā. Talkā biedrības biedri un Liepājas Draudzīgā aicinājuma 5.vidusskolas 7.b klases skolnieki klases audzinātāja, vēstures skolotāja Agņa Timermaņa vadībā sakopa baltvācieša ārsta Meija ģimenes kapu vietu, arhitekta M.P. Berči piemiņas vietu, par kuras atjaunošanu parūpējās kultūrvēsturisko vietu kopēji "Optimistu pulks'". Talcinieki noklausījās stāstu par Stinci laika zoba skarto kapliču, kurai jumts uzlikts pēc "Vācu biedrības" valdes locekles Irinas Tīres iniciatīvas. Talcinieki iestādīja ziedus pie Liepājas pirmās pilsētas galvas Uliha kapličas.

Skolnieki talkas laikā ar interesi klausījās par kapu sakopšanas iniciatīvām un entuziastu grupu paveikto, un atzina, ka ar prieku talkos kopā ar "Vācu biedrību" arī nākamnedēļ, kad 30.maijā no pulksten 10 notiks talka Līvas kapos. Skolotājs A.Timermanis atzīst, ka skolēnu interese pieaaug, nesen notikušajā ekskursijā savām acīm redzot kultūras mantojumu pilsētas ielās, savukārt piedalīšanās kapu sakopšanas talkā ir jauniešu labais darbs Liepājai.

Kā pastāstīja Irina Tīre, Līvas kapos ir ap 50 baltvāciešu kapavietu, tādēļ talkā ļoti noderēs katras darba rokas. Organizatori aicina ikvienu interesentu pievienoties Līvas kapu sakopšanas talkā! Biedrības tālrunis informācijai 27472250.

Projekta ietvaros Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā vasarā notiks trīs semināri no cikla "Baltvāciešu mantojuma vasara". 19. jūnijā no pulksten 17 notiks pirmais seminārs par talkās sakoptām baltvāciešu kapa vietām un par to baltvāciešu dzīvi, kas apbedīti Līvas kapos un Vecos kapos. Otrais un trešais seminārs notiks augustā un oktobrī. par semināriem tiks izvietotas afišas bibliotēkā, uz semināriem gaidīti visi interesenti.