No 7. līdz 10.decembrim ar plašu pasākumu programmu norisināsies Ziemeļvalstu dienas Liepājā, kuru laikā liepājniekiem būs iespēja piedalīties semināros un diskusijās.

Kā arī klausīties priekšlasījumus, vērot izstādes, skatīties kino un klausīties muzikālus priekšnesumus. Interesentiem seminārā Liepājas Universitātē būs iespēja uzzināt par "Nordplus" programmas sniegto atbalstu izglītības projektiem, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu starp Baltijas un Ziemeļvalstīm.

8. decembrī Liepājas Universitātē norisināsies seminārs par finansiālo atbalstu, ko sniedz dažādas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas.

Seminārā sniegs informāciju par četrām dažādām mobilitātes programmām:

"Nordplus" programma sniedz iespēju īstenot studentu, skolēnu un pasniedzēju mobilitātes, kā arī dažādas sadarbības tīklu un projektu aktivitātes izglītībā starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm, lai veicinātu starpkultūru sadarbību, uzlabotu un ieviestu jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās;
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programma veicina  sadarbību starp Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nevalstiskām organizācijām pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai un jaunu ilgtspējīgu iniciatīvu atbalstīšanai;
Programma "Kultūra" atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei;
Programma "Valsts administrācija" atbalsta ierēdņu un amatpersonu pieredzes apmaiņu veiksmīgu risinājumu aizgūšanai, sadarbības tīklu veidošanu, administratīvā darba metožu un likumdošanas harmonizēšanu un Baltijas jūras reģiona konkurētspējas pasaulē sekmēšanu.

Norises laiks: 2017.gada 8.decembrī pulksten 9.30
Vieta: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14

Pasākumu organizē Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) un Liepājas Universitāti. Vairāk par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmām var uzzināt www.norden.lv. Par programmu "Nordplus" VIAA mājaslapā.